Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 18 - 39 2019-11-30

IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ

Ali Osman ÖZTÜRK [1] , Meral OZAN [2] , Attila ÖZDEK [3]


1880'li yıllarda Macar Türkolog Ignácz Kúnos tarafından bir masal içi türkü olarak derlenen ve "Et pişirdim yağlı yağlı" başlığı ile Sarısözen tarafından 1962 yılında yayınlanan türkü-destan, dramatik yapısı nedeniyle Türkiye'yi temsilen 1967 yılında Avrupa Balad Konseyi üyeleri tarafından yayına hazırlanan "European Folk Ballads" kitabına alınır. Adı geçen türkü-destan daha sonra 15.03. 1974’te notası Muzaffer Sarısözen’e ait olmak üzere aynı başlıkla TRT repertuarına girer (THM 656). Mehmet Erenler ve İclal Akkaplan'ın düetiyle beğeni kazanan ve hafızalara yerleşen ezgide, gözlenen değişim dışında metin, melodi ve hikayesinde (örn. bkz. Y. Özürküt 2003) zamanla devam eden değişimler tespit edilmektedir. Nitekim, internet folkloru denilen ortamda ezgi Dadaloğlu'na da bağlanmaktadır. Bildirimizde "Kıratımın çulu yoktur", "Emmioğlu -Emmikızı" gibi farklı adlarla türkü literatüründe yerini alan bu türkü-baladın içerik, müzik ve edebiyat estetiği bakımdan Türk Kültür tarihine tanıklığı irdelenecek ve monografik bir analiz gerçekleşecektir.

Balad, Emmioğlu, Emmikızı, Ignácz Kúnos, varyant
 • ARTAN, Gündüz (1963). “Emmi Kızı Türküsü”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Sayı: 172, (İstanbul Kasım 1963), s. 3223.
 • DURAK, Hasan (t.y.). Emmim Kızı, https://www.youtube.com/watch?v=duIaJBK7uT4; (son erişim tarihi: 03.11.2019).
 • ESEN, Ahmet Şükrü (1986). Anadolu Türküleri. (Yay.: P. Naili Boratav – Fuat Özdemir, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • GÖRGEN, Fevzi (1982). Dadaloğlu ile Türkmen Güzeli, İstanbul: Alaattin Sağlam Kitabevi.
 • GÖRKEM, İsmail (2006). Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu, İstanbul: E Yayınları.
 • OZAN, Meral (2018). Ocaktan Gelen Haber. 1887 ve 1889 Tarihli Ignácz Kúnos Derlemesi Török népmesék. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • ÖZBEK, Mehmet (1981). Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul: Ötüken, 1975 (2. Baskı, 1981).
 • ÖZTELLİ, Cahit (1983). Halk Türküleri Evlerinin Önü, İkinci Baskı, İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.
 • ÖZTÜRK, A.O. (2019). “Bir Türk Baladı: Türkü-Destan”. Çev. Meral Ozan, Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 151-155.
 • ÖZTÜRK, Ali Osman (1994). Das türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk. Hrsg. Vom Deutschen Volksliedarchiv, Studien zur Volksliedforschung Bd. 15, Bern-Berlin-Frankfurt a.M.-New York-Paris-Wien: Peter Lang Verlag.
 • ÖZÜRKÜT, Yaşar (2003): Öyküleriyle Türküler 4, İstanbul: Mart Matbaacılık Sanatları.
 • SARISÖZEN, Muzaffer (1962). Türk Halk Musikisi Usulleri, Ankara.
 • SEEMANN, Erich / Strömbäck, Dag / Jonsson, Bengt R. (Ed.) (1967). European Folk Ballads, Copenhagen.
 • TRT Müzik Dairesi Yayınları Türk Halk Müziği Repertuarı, no: 151, 18.03.1973. Derleyen: Ahmet Yamacı, Kaynak Kişi: Salih Orhan, Yöre: Burdur/Yeşilova.
 • TRT Müzik Dairesi Yayınları Türk Halk Müziği Repertuarı, no: 2460, 08.03. 1984. Derleyen: (Emin Aldemir), Kaynak Kişi: Ragıp Binzat), Yöre: Adıyaman.
 • TRT Müzik Dairesi Yayınları Türk Halk Müziği Repertuarı, no: 656, 15.03. 1974. Derleyen: Muzaffer Sarısözen, Kaynak Kişi: Bedri Öztürk, Yöre: Gümüşhane/Kelkit.
 • VARVEREN, Adnan (t.y.). Unutma Beni, https://www.youtube.com/watch?v=XXueHoydKs0 (son erişim tarihi: 03.11.2019 (Emmin [!] Kızı Emmim Oğlu).
 • YALGIN, Ali Rıza (1932a). "Cenupta Halk Şairleri: Dadaloğlu-4, Türk Sözü Gazetesi, 18 Mart 1932, Adana.
 • YALGIN, Ali Rıza (1977b). Cenupta Türkmen Oymakları, C. II, s. 66-68, (Hz. Sabahat Emir), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm Özgün Makale
Yazarlar

Yazar: Ali Osman ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Meral OZAN
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7214-5928
Yazar: Attila ÖZDEK
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uhad642056, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {18 - 39}, doi = {}, title = {IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ}, key = {cite}, author = {Öztürk, Ali Osman and Ozan, Meral and Özdek, Attila} }
APA Öztürk, A , Ozan, M , Özdek, A . (2019). IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 18-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/642056
MLA Öztürk, A , Ozan, M , Özdek, A . "IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 18-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uhad/issue/50308/642056>
Chicago Öztürk, A , Ozan, M , Özdek, A . "IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 18-39
RIS TY - JOUR T1 - IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ AU - Ali Osman Öztürk , Meral Ozan , Attila Özdek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 39 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ %A Ali Osman Öztürk , Meral Ozan , Attila Özdek %T IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ %D 2019 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Öztürk, Ali Osman , Ozan, Meral , Özdek, Attila . "IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Kasım 2019): 18-39 .
AMA Öztürk A , Ozan M , Özdek A . IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ. UHAD. 2019; 2(3): 18-39.
Vancouver Öztürk A , Ozan M , Özdek A . IGNÁCZ KÚNOS’TAN İNTERNET FOLKLORUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE ‚EMMİOĞLU -EMMİKIZI‘ TÜRKÜSÜNÜN DRAMATİK DÖNÜŞÜMÜ. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 18-39.