Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 345 - 363 2018-12-24

Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü
The Role of Fundamental Institutions in Making and Maintaining Gender Mainstreaming

Funda Râna ADAÇAY [1]


Bu çalışmada toplumsal cinsiyetin yaratılmasında ve sürdürülebilir kılınmasında dolayısıyla ataerkil toplum düzeninin devamının sağlanmasında, ekonomi, eğitim, siyaset, medya, hukuk ve din gibi seçilmiş bazı temel sosyal kurumların etkileri makro çerçevede incelenmektedir. Kısaca, çalışmada insan olarak “kadın” konusu her yönüyle olmasa da bazı temel yönlerden irdelenirken, cinsiyet ayrımcılığının temel kaynağı olarak toplumsal cinsiyet anlayışının bu ayrımcılıktaki etkisi ve kurumların bu ayrımcılıktaki rolleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

The secondary status of the women –who actually consist half of the world population-in society has been going on for centuries. The extent of this situation alters from society to society. Yet, the reality of oppressed women remains same. The disregard for gender analyzing in policy making and implementation often causes ignorance of women’s contribution on economy and development. As a consequence, many policies and programs continue to foster inequality between women and men. When a progress is achieved in integration of gender-based viewpoint with policies and programs, an improvement in efficiency of these policies and programs will also be provided.

 • Adaçay, F.R. (2014). Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma, Ezgi Kitapevi, Bursa.
 • Adaçay, F. R., Güney, G. (2012). Türkiye'de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet , Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Bildiri Kitabı, C: I, (Pp. 312-328). MÇD. Yayınları, Ankara.
 • Akgül, M. (2012). Mit, Din ve Toplum İlişkisi, Mitoloji Ve Din, (Edt: Remzi Duran), T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1493, Eskişehir, Turkey. Akın, A. (2007,May). Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Sağlık, Toplum Hekimliği Bülteni, 26 (2).
 • Altundal, A. (2004). Türkiye’de Kadın, Alfa Yayınları: 1523, 7. Basım, Turkey.
 • Bayındır, N. (2014). Kadın ve Din, http://nuraybayindir.blogspot.com.tr/2010/07/kadn-ve-din.html
 • Chowdhury, N., NELSON, B. (1994). Redefining Politics: Patterns of Women’s Politicial Engagement from a Global perspective, Women and Politics Worldwide, New Haven: Yale Unv. Press.
 • Coleman, J.W. vd. (2002), Social Problems, Eight Edt. , Prentice Hall, NewJersey.
 • Çağlar, N. (2011). Kadının Siyasal Yaşama Katılımı ve Kota Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta. GATA, Konferans Tebliğleri, Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul, http://www.gata.edu.tr/ ureme_sagligi/ toplumsal_cinsiyet.htm
 • Gönel, F.D. (2009). Kalkınma Ekonomisi, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Güldü, Ö., Ersoy,M. (2009). Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Siyasal Tutumlar, Ankara Ünv., SBF Dergisi,Turkey.
 • Gümüşoğlu, F.(2006) Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, Kadın Çalışmaları Dergisi, İstanbul.
 • Howell, S.E.,Day, C.L. (2000). Complexities of the Gender Gap, The Journal of Politics, 62(3):858-874
 • İlkkaracan, İ. (1998). Kentli Kadınlar ve Çalışma Hayatı, Bilanço 1998: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, pp: 285-302.
 • Kara, N. (2006, Bahar). Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı, Küresel İletişim Dergisi, S:1.
 • Kazemi, F. (2000, Summer). Toplumsal Cinsiyet, İslam ve Politika, from Social Research, 67 (2): 453-474. Trans.: D. ÖZALPAT, TODAİ Dergisi, 53 (1): 251-268.Kılınç, K. (2006). Toplumsal Cinsiyetin Mekânsal Tarihini Yeniden Yazmak: …, Kadın Çalışmaları Dergisi, 1(1): 20-21, Turkey.
 • Koray, M. (2006). Kadınlar Başka Bir Dünya Kurma Hayali, Röportaj: L.Sunar, M. Şentürk, Kadın Çalışmaları Dergisi, 1(1).
 • Kuzuca, İ.G. (2007). Türkiye’ De Tıpta Uzmanlık Ve Akademisyenlik Aşamalarında Cinsiyetçi Yaklaşımlar, T.C. Ankara Üniversitesi SBE Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • MTM, Meyda Takip Merkezi (2008), Medyada Kadınlarımızın Durumu, Ankara.
 • Nazlı, A. (2012). Modernitenin Ötekisi: Kadın ve Bedeni, Kadın Çalışmaları Dergisi, 1(1): 14-25
 • Okumuş, E. (2014, Fall). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (11): 429-454, ANKARA-TURKEY.
 • Özar, Ş. (2004). İktisat’ın Kadına Bakışı, Evrensel Dergisi, http://www.evrensel.net (25.03.04)
 • Pira, A., Elgün, A. (2004). Toplumsal Cinsiyeti İnşa Eden Bir Kurum Olarak Medya; Reklamlar Aracılığıyla Ataerkil İdeolojinin Yeniden Üretilmesi, http://cim.anadolu.edu.tr/ pdf/20041130848482.pdf
 • Resmi Gazete (2013, Temmuz 02) 8049, Türk Medeni Kanunu, 8712/2001, www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat Metin/1.5. 4721.doc
 • Sancar, S. (2009 Mart). Türkiye’de Feminizmin Siyasal Bilimlere Etkisi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 40, Turkey.
 • Sullivan, T.J. (2003). Introduction to Social Problems, Sixth Edition, Pearson, Boston.
 • Taşpınar, İ. (2011, Kış), Yahudilik ve Hristiyanlıkta Kadın, Köprü Dergisi, pp:113-134
 • Toksöz, G. (2012).Toplumda Kadın: İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği İçin Politikalar, UNESCO, Sosyal Dönüşüm, Bioetik ve Kamu Politikaları, 12-13 April 2012, Ankara.
 • UNDP, Human Development Report (HDR)- 2013 ve Pekin Deklarasyonu -1995
 • Uygur, G. (2012). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, T.C. Anadolu Üniversitesi AÖF Yayın No: 2307, 154-178, Turkey.
 • Voyvoda, (2003). “Evin Ekonomisi” ve Feminist İktisat, www.bagimsizsosyalbilimciler.org
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3565-8307
Yazar: Funda Râna ADAÇAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 5 Kasım 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { uicd466986, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {345 - 363}, doi = {10.35235/uicd.466986}, title = {Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü}, key = {cite}, author = {Adaçay, Funda Râna} }
APA Adaçay, F . (2018). Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 345-363 . DOI: 10.35235/uicd.466986
MLA Adaçay, F . "Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 345-363 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/41464/466986>
Chicago Adaçay, F . "Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 345-363
RIS TY - JOUR T1 - Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü AU - Funda Râna Adaçay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35235/uicd.466986 DO - 10.35235/uicd.466986 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 363 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.466986 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.466986 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü %A Funda Râna Adaçay %T Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü %D 2018 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 1 %N 2 %R doi: 10.35235/uicd.466986 %U 10.35235/uicd.466986
ISNAD Adaçay, Funda Râna . "Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 345-363 . https://doi.org/10.35235/uicd.466986
AMA Adaçay F . Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 345-363.
Vancouver Adaçay F . Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 345-363.
IEEE F. Adaçay , "Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 345-363, Ara. 2018, doi:10.35235/uicd.466986