Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 410 - 419 2018-12-24

Küreselleşme, Ulus Ötesi Göç ve Dernek
Globalization, Transnational Migration and Associations

Seher ÇATALOĞLU [1] , Meryem BULUT [2]


Bu araştırma Irak’tan göç yoluyla İstanbul’a gelen Kerküklü Türkmenler ile yapılmıştır. Çalışma 2014 – 2017 yılları arasında, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Araştırma katılımlı gözlem ve derinlemesine görüşme tekniği ile yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin yorumlanmasında düşünümsel paradigma benimsenmiştir.

Araştırmada Irak’tan İstanbul’a yapılan taşınmanın, dış göç gibi gözükse de aslında nitelik olarak daha çok iç göç özellikleri gösterdiği belirlenmiştir. Ulus ötesi göçün aracısı ve sebebi göçmen ilişkiler ağlarıdır. Dernekler ve akrabalar, ülkeler arasında bağlantıyı kuran ve koruyan göçmen ilişkiler ağının önemli öğeleridir. Köken ülkede ve göç edilen ülkede var olan akrabalar, iletişim ve ulaşım araçlarının belirgin etkisi ile ulus ötesi göçe neden olmaktadırlar. Bu sayede göçü gerçekleştiren birey ya da gruplar, ulus ötesi göç ile her iki ülkeyle de bağlantılarını koparmadan yaşamlarını sürdürmektedirler. Bir diğer göçmen ilişkiler ağı olan dernekler, hem göç edilen ülkede yaşama destek verirken, hem de köken ülkedeki hafızayı canlı tutmakta ve kurgulamakta, sınırların yeniden belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Hafızayı kurgulayan kurumlar, ulus devlet milliyetçiliğini postmodern bir milliyetçilik temsiline dönüştürmekte etkin bir rol üstlenmektedirler.

Küreselleşme, göç hareketlerini arttırmakta ve bunun bir sonucu olarak göç, ezberlediğimiz ulus devlet sınırlarını değiştirmektedir. Postmodern düşüncenin belirlenemezlik ilkesinin sınırlarda görünür hale gelmesi ulus ötesi göç kavramı ile buluşmaktadır.

This study was conducted with Kirkuk Turkmens migrating into Istanbul from Iraq. It was performed in the period between 2014 and 2017. The study was conducted in participatory observation and in-depth interview technique. Reflexive paradigm was adopted in this study.   

It was found in this study that the movement to Istanbul had the properties of internal migration rather than of external migration although it seemed to be an external migration. Associations and relatives are the key elements in establishing and preserving the ties between countries. The relatives in the country of origin and in the country of migration cause transnational migration with the explicit effects of communicative and transport instruments. Thus, the migrating individuals or groups lead their life without breaking their ties with neither of the countries. Associations, another network of immigrant relations, both support the life in the country of migration and keep the memory in the country of origin alive and build the memory, and they play important roles in re-determining the boundaries. Institutions building memory take on active roles in transforming nation state nationalism into postmodern nationalism.    

Globalisation increases migration movements and consequently it changes the boundaries of nation states which we know by heart. The visibility of the principle of indeterminism of post-modern thought on the boundaries coincides with the concept of migration. 

 • Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen göç: Konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa. Birinci Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Aksoy Sugiyama, C. (2014). Üremeye dair yaygın söylemler: Ortadoğu bağlamında Türkiye’yi yeniden değerlendirmek. Antropoloji. Sayı: 28, S. 1-27.
 • Assmann, J. (2008), Communicative and cultural memory (içinde), A. Erll & A. Nünning (ed.) (2008).
 • Cultural Memory Studies: An International And Interdisciplinary Handbook. s. 109-118. Berlin & New York: Walter de Gruyter.
 • Bauman, Z. (1992). Soil, blood and identity. The Sociological Review, volume 40, number 4, pp. 675-701.
 • Bayraktar, Z., (2014), Geleneğin aktarımında ve yaşatılmasında göçmen sivil toplum kuruluşlarının rolü: İzmir Bosna sancak kültür ve yardımlaşma derneği örneği. Türk, Dil Edebiyat Ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2: Sayı 3:193-206.
 • Billig, M. (2003). Banal milliyetçilik, İstanbul: Gaye Kitabevi.
 • Castells, M. (1997). The power of identity. Oxford: Blackwell Publ., S.1-2.
 • Connerton, P. (2014). Toplumlar nasıl anımsar?. (A. Şenel. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Cohen, P. A. (1985). The symbolic construction of community. London & New York: Routledge.
 • Crisp, J. (2006). Policy challenges of the new diasporas: migrant networks and their impact on asylum flows and regimes. www.transcomm.ox.ac.uk>riia3.
 • Eyerman, R. (2003). Cultural trauma: Slavery and the formation of African American identity. (2. Baskı), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Faist T. (2003) Uluslararası göç ve ulusaşırı toplumsal alanlar. (A. Z. Gündoğan ve C. Nacar, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Halbwachs, M. (1992). On collective memory. L. A. Coser (Ed.). London: The University of Chicago Press.
 • Harvey D. (2010). Postmodernliğin durumu, kültürel değişimin kökenleri. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Heller, A. (2001), Cultural memory, identity and civil society. Internationale Politik und Gesellschaft (IPG) 2, s. 139-143.
 • Hürmüzlü, H. (2010). Irak Türkleri: maruz kaldıkları dışlanma ve asimilasyon uygulamaları. Türkiye. Massey, D. ve Arango, J. ve Hugo, G. ve Kouaoucı, A. ve Pellegrıno, A. ve Taylor, E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and Development Review, No. 3, s:431-466.
 • Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G. ve Diğerleri. (2008). Worlds in motion: Understanding international migration at the end of the millennium. Oxford, New York: Clarendon Press.
 • Massey, D. S. (1990). Social structure, household strategies and the cumulative causation of migration. Population Index 56, Office of Population Research.
 • Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de memoire. Representations. No:26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, s. 7-13.
 • Ricoeur, P. (2012). Hafıza, tarih, unutuş. (M. E. Özcan, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Schiller N.G. ve Basch L. ve . Blanc, C.S. (1995) From immigrant to transmigrant: Theorizing transnational migration. Anthropological Quarterly, Vol 68:1
 • Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı. http://researchturkey.org/tr/turkmens-of-iraq-the-third-ethnic-component-of-iraq/
Birincil Dil en
Konular Antropoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5783-1794
Yazar: Seher ÇATALOĞLU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9857-7307
Yazar: Meryem BULUT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 20 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { uicd487240, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {410 - 419}, doi = {10.35235/uicd.487240}, title = {Globalization, Transnational Migration and Associations}, key = {cite}, author = {Çataloğlu, Seher and Bulut, Meryem} }
APA Çataloğlu, S , Bulut, M . (2018). Globalization, Transnational Migration and Associations . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 410-419 . DOI: 10.35235/uicd.487240
MLA Çataloğlu, S , Bulut, M . "Globalization, Transnational Migration and Associations" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 410-419 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/41464/487240>
Chicago Çataloğlu, S , Bulut, M . "Globalization, Transnational Migration and Associations". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 410-419
RIS TY - JOUR T1 - Globalization, Transnational Migration and Associations AU - Seher Çataloğlu , Meryem Bulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35235/uicd.487240 DO - 10.35235/uicd.487240 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 410 EP - 419 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.487240 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.487240 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Globalization, Transnational Migration and Associations %A Seher Çataloğlu , Meryem Bulut %T Globalization, Transnational Migration and Associations %D 2018 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 1 %N 2 %R doi: 10.35235/uicd.487240 %U 10.35235/uicd.487240
ISNAD Çataloğlu, Seher , Bulut, Meryem . "Globalization, Transnational Migration and Associations". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 410-419 . https://doi.org/10.35235/uicd.487240
AMA Çataloğlu S , Bulut M . Globalization, Transnational Migration and Associations. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 410-419.
Vancouver Çataloğlu S , Bulut M . Globalization, Transnational Migration and Associations. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 410-419.
IEEE S. Çataloğlu ve M. Bulut , "Globalization, Transnational Migration and Associations", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 410-419, Ara. 2018, doi:10.35235/uicd.487240