Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 148 - 161 2019-12-27

Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme
A Research on the Translations of Talat Sait Halman’s Yunus Emre Poems

Rabia AKSOY ARIKAN [1] , Nezir TEMÜR [2]


Bu çalışmada Talât Sait Halman tarafından yapılan “Yunus Emre Selected Poems” adlı çeviri eserin hedef dilde Yunus’un anlayışını ne kadar yansıttığı ve eserde uygulanan çeviri stratejilerinin neler olduğu incelenmiştir. Çalışmanın asıl amacı ise Talât Sait Halman’ın çevirisinde Yunus Emre’nin fikri ve anlayışı, hedef dilde karşılığını bulabildi mi sorusunun cevabını bulmaktır. Ayrıca günümüz dünyasında en çok ihtiyaç duyulan insani anlayışları yüzyıllar önce ifade eden Yunus’u şiirleri ile tekrar ele almak, hedef dile çevrilen tasavvufi anlayışın ne ölçüde dile getirildiğini incelemek ve özgün bir tasavvuf terminolojisi oluşturmak amaçlanmıştır. 

In this research, it is examined how much the translation work called us Yunus Emre Selected Poems made by Talât Sait Halman reflects Yunus's understanding in the target language and the translation strategies applied in the work. The main purpose of the reserach is to find the answer to the question of Yunus Emre's idea and understanding in the translation of Talât Sait Halman. In addition, it is aimed to reconsider Yunus, which expresses the most needed human understandings centuries ago in today's world with his poems, to examine the extent to which the tasawwuf understanding translated into the target language is expressed and to create a unique tasawwuf terminology.

 • Aksan, D. (2005).Yunus Emre Şiirinin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aksoy, B. (2002). Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi Ankara: İmge Yayıncılık.
 • Arı, S. (2016). Çeviri ve Kültürel Semboller. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Bhabha, K.Homi. (2016). Kültürel Konumlanış. Çev.: Tahir Uluç. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Bullock, M.&W. Jennings, M. (2002). Walter Benjamin Selected Writings Volume I(1913-1923), The Task of the Translator. London: Harvard University Press.
 • Çöpoğlu, M.(2015).Yunus’un Çağrısı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Gürçağlar Tahir, Ş. (2014) Çevirinin ABC’si. Ankara: Say Yayıncılık.
 • Halman, T.Sait. (1993). Yunus Emre Selected Poems. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Kur’an-ı Kerim Meâli. (2009)11.Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Köprülü, M.Fuad. (2013).Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Said, W. Edward. (2017). Şarkiyatçılık Batı’nın Şark Anlayışları. Çeviren: Berna Yıldırım. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Milli Kültür Dergisi (Ocak 1991, Sayı: 80). Yunus Emre Özel Sayısı. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Okumuş, E. (2013). 13. Yüzyıldan 21.Yüzyıla Yunus Emre. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Özbay, M.-Tatçı, M.(1991) Yunus Emre ile İlgili Makalelerden Seçmeler. Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • Özçelik, M.(2013). Bizim Yunus. İstanbul: Nar Yayınları.
 • Özçelik, M.(2015).Yunus Emre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Smith, P.(2001). Kültürel Kuram. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Tatcı, M. (2015). Yunus Emre ile Aşk Yolculuğu, Hayatı ve Seçme Şiirleri. İstanbul: H Yayınları.
 • Taydaş, N.(2017).Yunus Emre. Ankara: Alter Yayıncılık.
 • Taydaş, N. (2017). Yunus Emre Geçmişin ve Geleceğin Şairi. Ankara: Alter Yayıncılık.
 • Tosun, M.(2013).Çeviri Eleştirisi Kuramı. İstanbul: Aylak Adam Yayınları.
 • I.Ulusal Yunus Emre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yunus Emre’yi Anlamaya Doğru. (2010).Karaman: Karaman Valiliği Kültür Yayınları.
 • Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 7-10 Ekim 1991.(1995) Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
 • Uluslararası Yunus Emre Bildiriler (2016) Örgün Yayınevi: İstanbul.
 • Venuti, L. (2012). The Translation Studies Reader. (3rd Ed.) London: Routledge.
 • Yalçın, P. (2015). Çeviri Stratejileri Kuram ve Uygulama. Ankara: Grafiker Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9074-7428
Yazar: Rabia AKSOY ARIKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8052-1927
Yazar: Nezir TEMÜR
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 2 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uicd565461, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {148 - 161}, doi = {10.35235/uicd.565461}, title = {Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Aksoy Arıkan, Rabia and Temür, Nezir} }
APA Aksoy Arıkan, R , Temür, N . (2019). Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 2 (4) , 148-161 . DOI: 10.35235/uicd.565461
MLA Aksoy Arıkan, R , Temür, N . "Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 148-161 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/50625/565461>
Chicago Aksoy Arıkan, R , Temür, N . "Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 148-161
RIS TY - JOUR T1 - Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme AU - Rabia Aksoy Arıkan , Nezir Temür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35235/uicd.565461 DO - 10.35235/uicd.565461 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 161 VL - 2 IS - 4 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.565461 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.565461 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme %A Rabia Aksoy Arıkan , Nezir Temür %T Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme %D 2019 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 2 %N 4 %R doi: 10.35235/uicd.565461 %U 10.35235/uicd.565461
ISNAD Aksoy Arıkan, Rabia , Temür, Nezir . "Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 / 4 (Aralık 2019): 148-161 . https://doi.org/10.35235/uicd.565461
AMA Aksoy Arıkan R , Temür N . Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 148-161.
Vancouver Aksoy Arıkan R , Temür N . Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 148-161.
IEEE R. Aksoy Arıkan ve N. Temür , "Talât Sait Halman’ın Yunus Emre Şiirlerinin İngilizce Çevirileri Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 148-161, Ara. 2019, doi:10.35235/uicd.565461