Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 68 - 85, 03.12.2021
https://doi.org/10.51763/uid.1008353

Öz

Dayanışma, Avrupa Birliği’nin kurucu temel değerlerinden biri olmasına karşın barındırdığı farklı anlamlar ve muğlak yapısı dolayısıyla özellikle kriz dönemlerinde öne çıkan bir olgu olagelmiştir. Uluslararası sistemin dinamiklerinin ve aktörlerin karşılıklı bağımlılıklarının sorgulandığı yeni bir düzene yol açan Covid-19 dönemi de Avrupa dayanışmasının yeniden test edildiği bir kriz dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği dayanışmasının farklı yansımalarını normatif ve ölçülebilir boyutlarıyla sorgulamak ve dayanışma temelinde yapılan tartışmalara kavramsal bir bakış açısı getirmektir. Uluslararası sistemin her bir aktörü açısından farklı etkiler yaratan mevcut süreçte Avrupa Birliği’nde dayanışmaya duyulan ihtiyaç her zamankinden daha güçlü hissedilmektedir zira bu salt kolektif çaba gerektiren acil bir gereklilik değil aynı zamanda Avrupa Birliği için varoluş mücadelesin bir yansımasıdır.

Kaynakça

 • Akçay, Ü. (2020). “AB’nin Covid-19 Sınavı”. https://www.uikpanorama.com/blog/2020/04/26/panorama-soruyor-ii/ (12.10.2020)
 • Akın Ocak, P., & Erhan, Ç. (2021). “A Litmus Test for the EU’s Longest Year: Solidarity Principle and Challenges by COVID-19 in 2020”. Uluslararası İlişkiler, 1–23.
 • Aydın, M., & Akgül-Açıkmeşe, S. (2020). “Avrupa Covid-19 salgınından nasıl etkilendi? AB’nin dayanışma prensibi neden çöktü? Avrupa ve AB salgın sonrasında ekonomik ve siyasi olarak yeniden nasıl şekillenecek?” https://www.uikpanorama.com/blog/2020/04/26/panorama-soruyor-ii/(12.10.2020)
 • Barnard, C. (2010). “Solidarity and the Commission’s ‘Renewed Social Agenda’”. In M. G. Ross & Y. Borgmann-Prebil (Eds.), Promoting Solidarity in the European Union (pp. 73–105). Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Bayertz, K. (1999). “Four Uses of Solidarity”. In K. Bayertz (Ed.), Solidarity. Philosophical Studies in Contemporary Culture (pp. 3–28). London, Great Britain: Kluwer Academic Publishers.
 • Baykal, S. (2020). “Covid-19 Salgını ve AB’nin Geleceği Üzerine”. https://www.uikpanorama.com/blog/2020/04/26/panorama-soruyor-ii/(12.10.202)
 • Cicchi, L., Genschel, P., Hemerijck, A., & Nasr, M. (2020). “EU solidarity in times of Covid-19. European University Institute Research Repository. Policy Briefs, (34).
 • Coicaud, J.-M., & Wheeler, N. J. (2008). “Introduction: The Changing Ethics of Power Beyond Borders”. In J.-M. Coicaud & N. J. Wheeler (Eds.), National interest and international solidarity : particular and universal ethics in international life (pp. 1–24). Tokyo, New York, UN University Press: United Nations.
 • Council of the European Union. (2020). “Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic.” https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11689-2020-REV-1/en/pdf(1.11.2020)
 • Dandan, V. (2011). 2011: testing to the limit the capacity for international solidarity. United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner. https://www.un.org/esa/socdev/documents/intldays/solidarity/Dandan-Message.pdf(1.11.2020)
 • Euronews. (2020). “EU Commission President offers “heartfelt apology” to Italy, as MEPs debate coronavirus response”. https://www.euronews.com/2020/04/16/eu-commission-president-offers-heartfelt-apology-to-italy(1.11.2020)
 • European Commission. (2020a). “Coronavirus Response”. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_en(1.11.2020)
 • European Commission. (2020b). “European Commission’s coronavirus response team”. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response/european-commissions-coronavirus-response-team_en(1.11.2020)
 • European Commission. (2020c). “Timeline of EU Action”. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_en(1.11.2020)
 • European Council. (2020). “Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures”. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf(2.11.2020)
 • European Council on Foreign Relations. (2020). “European Solidarity Tracker”. https://ecfr.eu/special/solidaritytracker/(30.09.2020) Genschel, P., & Hemerijck, A. (2018). Solidarity in Europe. STG Policy Briefs, European University Institute Research Repository. http://hdl.handle.net/1814/53967
 • Giannakopoulos, A. (2017). “Solidarity: Sociological, Legal and Ethical Aspects of a Fundamental EU-Principle”. In A. Giannakopoulos (Ed.), Solidarity in the European Union: Challenges and Perspectives (pp. 11–20). Tel Aviv, Israel: Tel Aviv University The S. Daniel Abraham Center for International and Regional Studies.
 • Grimmel, A. (2017). “Solidarity in the European Union: Fundamental Value or “Empty Signifier.”” In A. Grimmel & S. Giang (Eds.), Solidarity in the European Union (pp. 161–175). Cham, Switzerland: Springer.
 • Habermas, J. (2013). “Democracy, Solidarity and the European Crisis, Lecture delivered on 26 April 2013 in Leuven Univ.” https://www.pro-europa.eu/europe/jurgen-habermas-democracy-solidarity-and-the-european-crisis/?print=print
 • Jileva, E. (2004). “Do norms matter? The principle of solidarity and the EU’s eastern enlargement”. Journal of International Relations and Development, (7), 3–23.
 • Kommer, F. (2018). “The Clash of Solidarities in the European Union”. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11(2), 175–190.
 • Mau, S. (2007). “Forms and Prospects of European Solidarity”. In N. Karagiannis (Ed.), European Solidarity (pp. 129–146). Liverpool, GB: Liverpool University Press.
 • Nas, Ç. (2020). “Koronavirüs Salgınının Yeni Merkez Üssü Avrupa: AB’nin Kriz Yönetimi Sınavı”. https://www.uikpanorama.com/blog/2020/03/27/koronavirus-salgininin-yeni-merkez-ussu-avrupa-abnin-kriz-yonetimi-sinavi/(12.10.2020)
 • OHCHR. (2021). “About International Solidarity and Human Rights: Overview”. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Solidarity/Pages/InternationalSolidarity.aspx
 • Öniş, Z. (2020). “Küresel Salgın Kıskacında Avrupa Birliği”. https://www.uikpanorama.com/blog/2020/04/26/panorama-soruyor-ii/(12.10.2020)
 • Puvimanasinghe, S. (2013). “International solidarity in an interdependent world”. In Realizing the Right to Development (pp. 179–194). Geneva and New York, USA: United Nations.
 • Reçber, K. (2109). “Bi̇o-Sosyoloji̇k Kuram İti̇bariyla Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Hukukunun Değerlendi̇ri̇lmesi̇”. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 18(2), 535–556.
 • Rizki, R. M. (2010). Report of the Independent Expert on Human Rights and International Solidarity. Geneva: United Nations.
 • Sangiovanni, A. (2013). “Solidarity in the European Union”. Oxford Journal of Legal Studies, 33(2), 213–241.
 • Schieder, S. (2010). “The power of solidarity in EU external relations”. XXIV Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Venezia, Italy. https://www.sisp.it/files/papers/2010/siegfried-schieder-849.pdf
 • Umansky, K., & Spektorowski, A. (2017). “From Notorious Anti-Europeans to Radical-Right Populists: Disillusionment with Democracy and What This Could Mean for European Solidarity”. In A. Giannakopoulos (Ed.), Solidarity in the European Union: Challenges and Perspectives (pp. 40–61). Tel Aviv, Israel: Tel Aviv University, The S. Daniel Abraham Center for International and Regional Studies.
 • Uygun, A. G. (2020). “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Avrupa Birliği’nde Serbest Dolaşım Kısıtlamaları”. In Z. Ayyıldız Onaran (Ed.). ICDAH, Çanakkale, Türkiye: Rating Academy Yayınları.
 • Ülgen, S. (2020). “Koronavirüs Krizi AB’nin Meşruiyetini Tartışmaya Mı Açıyor?” https://www.uikpanorama.com/blog/2020/04/26/panorama-soruyor-ii/(12.10.2020)
 • Yeldan, E. (2020). “AB’nin Başarısız Ortak Değerler Sistemi”. https://www.uikpanorama.com/blog/2020/04/26/panorama-soruyor-ii/(12.10.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayse Gülce UYGUN> (Sorumlu Yazar)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
0000-0001-5072-2333
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uid1008353, journal = {Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi}, issn = {2651-4729}, eissn = {2651-4729}, address = {jird@bandirma.edu.tr}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, pages = {68 - 85}, doi = {10.51763/uid.1008353}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Uygun, Ayse Gülce} }
APA Uygun, A. G. (2021). AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi , 4 (2) , 68-85 . DOI: 10.51763/uid.1008353
MLA Uygun, A. G. "AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME" . Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 4 (2021 ): 68-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uid/article/1008353>
Chicago Uygun, A. G. "AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 4 (2021 ): 68-85
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME AU - Ayse GülceUygun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.51763/uid.1008353 DO - 10.51763/uid.1008353 T2 - Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 85 VL - 4 IS - 2 SN - 2651-4729-2651-4729 M3 - doi: 10.51763/uid.1008353 UR - https://doi.org/10.51763/uid.1008353 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME %A Ayse Gülce Uygun %T AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME %D 2021 %J Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi %P 2651-4729-2651-4729 %V 4 %N 2 %R doi: 10.51763/uid.1008353 %U 10.51763/uid.1008353
ISNAD Uygun, Ayse Gülce . "AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 4 / 2 (Aralık 2021): 68-85 . https://doi.org/10.51763/uid.1008353
AMA Uygun A. G. AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi. 2021; 4(2): 68-85.
Vancouver Uygun A. G. AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi. 2021; 4(2): 68-85.
IEEE A. G. Uygun , "AVRUPA BİRLİĞİ DAYANIŞMASI: KRİZ DÖNEMLERİNDE NORMATİF VE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME", Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, c. 4, sayı. 2, ss. 68-85, Ara. 2021, doi:10.51763/uid.1008353

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.