ISSN: 2651-4729
e-ISSN: 2651-4729
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi Milliyetçilik Özel Sayısı

Konuk Editör: Doç. Dr. Pınar ERKEM

GÜNCELLEME: Dergimizin, 2022 yılı Eylül’de planlanmış olan “Tarihten Teoriye: Milliyetçilik Tartışmaları” konulu özel sayısı Aralık ayına uzatılmıştır.

İlgi duyan araştırmacılara çalışmalarını Aralık ayına kadar gönderebilirler

Saygılarımızla.

Tarihten teoriye: milliyetçilik tartışmaları

Millet ve milliyetçilik, kimilerine göre tarihten beri hayatımızda yer alan temel bağlılıklar, kimine göre 19.yüzyıldan sonra hayatımıza giren modern fenomenler olsa da Fichte’den Herder’e, Kedourie’den Gellner’e, günümüzde ise farklı boyutlarıyla farklı araştırmacılara konu olmakta, dikkatleri çekmeye devam etmektedir. Milliyetçiliğe dair bilimsel tarihsel yaklaşımlar ve örnek çalışmalar ile birlikte milliyetçilik üzerine gerçekleşen teorik tartışmaları kapsayacak, modernizmin temel savları ve bunların üzerine gelen post-modern eleştirileri göz önünde bulunduracak çalışmalar bu sayının kapsamında olacaktır.

DERGİ YAZIM KURALLARINA DİKKATE ALINMADAN GÖNDERİLEN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMAKTADIR.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.