Dergi Kurulları

Sahibi

Prof.Dr. Süleyman ÖZDEMİR (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü)

Dergi Yöneticisi Editör

Doç.Dr. İsmail ŞAHİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr.Öğr.Üye.Altuğ GÜNAR

Editörler

Editör Kurulu

Doç. Dr. Altuğ GÜNAR

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kürşad ÖZEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIÖZ

Doç. Dr. Altuğ GÜNAR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8094-624X Türkiye
Küreselleşme, Ortaçağ Avrupa Tarihi, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği Ekonomisi, Avrupa Birliği

Yayın ve Danışma Kurulu

Süleyman ÖZDEMİR Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Tayyar ARI Uludağ Üniversitesi

Mim Kemal ÖKE İstanbul Ticaret Üniversitesi

Nail ALKAN Gazi Üniversitesi

M. Ercan YILMAZ Uludağ Üniversitesi

Melek FIRAT Ankara Üniversitesi

Mesut Hakkı CAŞIN Nişantaşı Üniversitesi

Sibel TURAN Trakya Üniversitesi

Seyhun DOĞAN İstanbul Üniversitesi

Kemal ARI Dokuz Eylül Üniversitesi

Mehmet OKUR Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tarık Oğuzlu Antalya Bilim Üniversitesi

Hikmet ÖKSÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ahmet Uysal İstanbul Üniversitesi

Timuçin Kodaman Süleyman Demirel Üniversitesi

Mustafa BUDAK İstanbul Üniversitesi

Zekeriya KURŞUN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

P. Faruk Yalvaç Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mehmet Şahin Polis Akademisi

İrfan Kaya Ülger Kocaeli Üniversitesi

Burak Bilgehan Özpek TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Murat Yeşiltaş Sakarya Üniversitesi


Yayın Kurulu Sekreterleri

Abdurrahman ARSLAN

İnci BİLGİN

Muhammed Asım ÖNCEL

Yusuf YILDIRIM

Ömer Miraç SALİ


Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.