Dergi Kurulları

Sahibi

Prof.Dr. İsmail BOZ (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü)

Dergi Yöneticisi Editör

Prof. Dr. İsmail ŞAHİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Altuğ GÜNAR

Editörler

Editör Kurulu

Doç. Dr. Altuğ GÜNAR

Doç. Dr. Muhammed Kürşad ÖZEKİN

Associate Professor Dr. Greg Simons - Turiba University, Riga, Latvia

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIÖZDoç. Dr. Altuğ GÜNAR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Avrupa Birliği Ekonomisi, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Küreselleşme, Ortaçağ Avrupa Tarihi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. İsmail BOZ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Tayyar ARI Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Nail ALKAN Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Ercan YILMAZ Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Melek FIRAT Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Nişantaşı Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel TURAN Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ARI Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet OKUR Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Tarık Oğuzlu Antalya Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Uysal İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Timuçin Kodaman Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BUDAK İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Prof. Dr. P. Faruk Yalvaç Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Pof. Dr. Mehmet Şahin Polis Akademisi

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiDanışma Kurulu

Prof. Dr. Amy Verdun (University of Victoria)

Prof. Dr. Armando Marques-Guedes (New University of Lisbon)

Prof. Dr. Hussein OMAR Alkhozahe (ProfessorLecturer at Al-Balqa' Applied University)

Prof. Dr. Nasuh USLU (Kyrgyz-Turkish Manas University)

Assoc. Dr. Oxana Kharitonova (MGIMO University)

Asst. Prof. Dr. Dominika Liszkowska (Koszalin University of Tecnology)

Asst. Prof. Dr. Ljiljana Stevic (University of Banja Luka Bosnia and Herzegovina)

Assis.Prof.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA (Kyrgyz-Turkish Manas University)

Dr. Alketa Marku (Aleksander Moisiu University of Durres)

Asst. Prof. Dr. Sina Kısacık (Kıbrıs İlim Üniversitesi)

Yayın Kurulu Sekreterleri

Ar Görevlisi Abdurrahman ARSLAN

Ar. Görevlisi İnci BİLGİN

Ar. Görevlisi Muhammed Asım ÖNCEL

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YILDIRIM

Ar. Görevlisi Ömer Miraç SALİ

Ar. Görevlisi Osman Mücahid İNCE

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.