Amaç ve Kapsam

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi, uluslararası ilişkiler, diplomasi, ekonomi, temel bilimler, sosyal bilimler, politika, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası alanda yüksek kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi yayın hayatına 2018 yılında başlamıştır. Dergimiz elektronik olarak yayınlanmaktadır. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi 2018 yılından bu yana yılda iki kez  Haziran ve Aralık aylarında (Dergimiz Mart ve Ekim aylarında 2023 yılına kadar yılda iki kez yayımlanmıştır. 2023 yılı ile birlikte Dergimizin yayın sıklığı yılda iki kez Haziran ve Aralık ayları olmak üzere değişmiştir) yayınlanan hakemli ve periyodik bir dergidir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi ek sayılar yayınlayabilir ve bazı dönemlerde sorunlar veya özel konulara göre özel sayılar çıkarabilir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırma makaleleri yayınlamakta ve yayınlanan tüm makalelere bir DOI numarası atamaktadır.

Dergimize gözden geçirilmek üzere gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamalı, yayına kabul edilmemelidir. Yayınlanmış eserlerin sorumluluğu yazarlara aittir. Yayınlanan eserlerin telif hakkı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi'ne aittir.

Yayınlanacak çalışmalar dergi yazım kuralları ve yayın ilkelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde hazırlanıp sunulabilir. Dergiye gönderilen makaleler biçim ve içerik açısından bir ön incelemeye tabidir. Form ve içerik açısından uygun bulunan yazılar hakem olarak atanacak yayın kuruluna sunulur. Değerlendirme sürecinden sonra tahkim süreci 4 ila 8 hafta sürer. Yayın Kurulu tarafından incelenen makaleler uygun bulunursa, en az iki hakem atanır. Hakemlerden gelen raporlar altında, makalenin yayınlanması ve yazar (lar) ın yazar (lar) dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istemesi ya da istememesi kararlaştırılmıştır. Hakemler tarafından olumlu ve olumsuz bir rapor verilmesi halinde, ilgili çalışma Dergi Editörü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.