Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA ve TRUMP DÖNEMİ

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 92 - 104, 08.11.2018

Öz

Soğuk
Savaş döneminde kullanılmaya başlanan kamu diplomasisi kavramı, Joseph Nye’ın
“yumuşak güç” kavramını literatüre kazandırmasından sonra bir yumuşak güç aracı
olarak daha sık kullanılmaya başlamıştır. Özellikle 11 Eylül saldırılarından
sonra dünyanın ABD’den neden nefret ettiğini sorgulayan Nye, ABD’nin diğer
ülkelerin vatandaşlarına yönelik bir kamu diplomasisi yürütmesini ve yumuşak
gücün de bir dış politika aracı olarak kullanılmasını önermiştir. Bush yönetimi
altında dış politikanın bu kavramlar üzerinden şekillendiğini iddia etmek
oldukça zordur. Bu dönemde ABD Dış Politikası’nın ana teorisi ofansif realizm
olmuştur. Küresel teröre karşı savaş açan Bush yönetimi diğer ülke halklarının
dostluğu kazanmak yerine düşmanlığını kazanmıştır. Obama ise özellikle
söylemsel açıdan kamu diplomasisi araçlarını etkin kullanmış ve ABD’nin Bush
döneminde kaybettiği meşruiyeti yeniden inşa etmeye çalışmıştır. Obama’nın
aksine, Trump’ın başkanlığı döneminde yumuşak güç bir diplomasi aracı olmaktan
çıkartılmış ve dış politikada sert söylemler etkin olmuştur.

Kaynakça

 • Ataman, M., & Gökcan, Ö. (2012). Bush Dönemi Amerikan Dış Politikası: Bir Aşırı-Yayılmacılık Denemesi. Akademik İncelemeler Dergisi, 199-229.
 • BBC İnternet Sitesi (2009). Obama'nın Kahire Konuşması, Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2018, http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/06/090604_obama_speech.shtml
 • BBC İnternet Sitesi (2015). Kanada Başbakanı Trudeau mültecileri 'kapıda karşıladı', Erişim Tarihi: 12 Eylül 2018,
 • https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151211_kanada_multeciler
 • Berridge, G. R. (2010). Diplomacy: Theory and Practice. Hampshire : Palgrave Macmillan.
 • Bilensoy, İ. (2018). George W. Bush ve Barack Obama Dönemlerinde Terörizme Karşı Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması. Lectio Socialis, 50-73.
 • CNN İnternet Sitesi (2017). Inaugural address: Trump's full speech, Erişim Tarihi 11 Eylül 2018, https://edition.cnn.com/2017/01/20/politics/trump-inaugural-address
 • Feierstein, G. M. (2018, 27 Mart). Trump’s Middle East Policy at One Year. http://www.mei.edu/content/trumps-middle-east-policy-one-year
 • Hürriyet İnternet Sitesi (2009). Obama'dan Tarihi Konuşma, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2018, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/obamadan-tarihi-konusma-11376525
 • Karadağ, H. (2012). Bir Dış Politika Tekniği Olarak Kamu Diplomasisi: Karar Verme Sürecine Etkisi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kontos, M. (2017). US Middle East Strategy under President Trump’s Isolationist Foreign Policy. EASTERN MEDITERRANEAN POLICY NOTE, 1-7.
 • Kurtuluş, B. (2014). 21. Yüzyılda Değişen Kamu Diplomasisi Anlayışının Türk Dış Politikasına Yansıması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Molla, A. (2009). Soğuk Savaş Sonrası Körfez Krizleri ve Türkiye- ABD-NATO İlişkileri. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 29-45.
 • Nye, J. (2004). Soft Power . New York : Public Affairs.
 • Schmidt, B. (2012). Theories of US Foreign Policy . M. C. Stokes içinde, US Foreign Policy (s. 5-20). Oxford: Oxford University Press.
 • Seib, P. (2010). Public Diplomacy and the Obama Moment. Vital Speeches International, 333-337.
 • Takvim İnternet Sitesi (2018). Trump'ın tweetleri dünyayı şaşkına çeviriyor, Erişim Tarihi: 12 Eylül 2018, https://www.takvim.com.tr/dunya/2018/07/27/trumpin-tweetleri-dunyayi-saskina-ceviriyor
 • TBMM İnternet Sitesi (2018). Birleşmiş Milletler Antlaşması, Erişim Tarihi: 19 Mayıs 2018, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf
 • TRT Haber İnternet Sitesi (2017). Vize yasağı getirilen ülkelerin sicili 'temiz', Erişim Tarihi: 13 Eylül 2018, https://www.trthaber.com/haber/dunya/vize-yasagi-getirilen-ulkelerin-sicili-temiz-296826.html
 • Valdés-Ugalde, J. L., & Duarte, F. (2011). Saving the Homeland: Obama’s New Smart Power Security Strategy. Voice of Mexico, 97-100.
 • VOA News İnternet Sitesi (2009). Bush: 'You Are Either With Us, Or With the Terrorists', Erişim Tarihi: 18 Mayıs 2018, https://www.voanews.com/a/a-13-a-2001-09-21-14-bush-66411197/549664.html
 • Washington Post İnternet Sitesi (2018). The Daily 202: 10 stories illuminate the Trump doctrine on foreign policy, Erişim Tarihi: 9 Eylül 2018, https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2018/07/05/daily-202-10-stories-illuminate-the-trump-doctrine-on-foreign-policy/5b3d6dc41b326b3348addd05/?utm_term=.8ba9e32465fa
 • Yanık, L. K. (2015). Liberalizm: Bir Yazın Değerlendirmesi. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 35-55.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Asım Öncel Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öncel, M. A. (2018). ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA ve TRUMP DÖNEMİ. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 1(1), 92-104.
AMA Öncel MA. ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA ve TRUMP DÖNEMİ. UİD/Jird. Kasım 2018;1(1):92-104.
Chicago Öncel, Muhammed Asım. “ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA Ve TRUMP DÖNEMİ”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 1, sy. 1 (Kasım 2018): 92-104.
EndNote Öncel MA (01 Kasım 2018) ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA ve TRUMP DÖNEMİ. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 1 1 92–104.
IEEE M. A. Öncel, “ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA ve TRUMP DÖNEMİ”, UİD/Jird, c. 1, sy. 1, ss. 92–104, 2018.
ISNAD Öncel, Muhammed Asım. “ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA Ve TRUMP DÖNEMİ”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 1/1 (Kasım 2018), 92-104.
JAMA Öncel MA. ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA ve TRUMP DÖNEMİ. UİD/Jird. 2018;1:92–104.
MLA Öncel, Muhammed Asım. “ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA Ve TRUMP DÖNEMİ”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 1, sy. 1, 2018, ss. 92-104.
Vancouver Öncel MA. ABD’NİN ORTADOĞU’YA YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ: OBAMA ve TRUMP DÖNEMİ. UİD/Jird. 2018;1(1):92-104.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.