Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 105 - 116, 08.11.2018

Öz

Arap
Baharı, milyonlarca insanın Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Avrupa’ya
göç etmesine yol açmıştır. Bu çerçevede özellikle Suriyeli mültecilerin Avrupa
ülkelerine göçü önemli bir gelişme olmuştur. Almanya’da ise, farklı ülkelerden
gelen mülteciler ülkede birçok soruna neden olmuştur. Almanya diğer birçok
krizde olduğu gibi, Suriyeli mülteci krizinde de öncü bir rol oynamak zorunda
kalmıştır. Bu kriz, Almanya’yı iki açıdan etkilemiştir. İlk olarak, Suriyeli
mülteci krizi Almanya’yı Avrupa Birliği’nin mülteci politikasının oluşmasında Almanya’nın
etkisi açısından etkilemiştir. İkinci olarak, Angela Merkel hükümetleri ülkedeki
Suriyeli mülteci sayısından dolayı iç politikada eleştirilmiştir. Çalışmada,
Almanya’nın Suriyeli mülteci krizine yaklaşımı kronolojik olarak konuyla ilgili
resmi söylemler ve literatürden hareketle incelenecektir. Böylece çalışmada,
Avrupa ülkelerinin Suriye sorunundaki rollerine ilişkin literatüre katkı
sağlamak amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Akkaya, A. (2016) “Almanya’nın Zorunlu Tercihi: Mülteci Krizi Ekseninde Türk-Alman İlişkilerini Yeniden Düşünmek”. Bölgesel Çalışmalar, 1(1): 23-49.
 • Aras, İ. ve Sağıroğlu, A. (2017) “Yunanistan ve Suriyeli Mülteciler: Avrupa’nın Kapısını Zorlamak”. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3(3): 20-28.
 • Bayraklı, E. ve Keskin, K. (2015) Türkiye, Almanya ve AB Üçgeninde Mülteci Krizi, SETA Analiz, Sayı: 143.
 • BBC Türkçe. (2015) “Merkel: Sığınmacı krizi Schengen'in sorgulanmasına yol açabilir”, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150831_merkel_siginmaci (24.10.2018)
 • BBC Türkçe. (2016a) “'Zengin ülkeler Suriyeli mültecilerin sadece %1,4'ünü kabul etti'”, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160329_oxfam_suriyeli_multeciler (18.10.2018).
 • BBC Türkçe. (2016b) “AB: Mülteci krizinde tek alternatif Türkiye anlaşması”. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160219_ab_turkiye_multeci_zirve (1.11.2018).
 • Connor, P. (2018) “Most displaced Syrians are in the Middle East, and about a million are in Europe”, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/29/where-displaced-syrians-have-resettled/ (28.10.2018).
 • Dalaman, C. (2012) “Almanya’nın Suriye Politikası Değişiyor”. https://www.amerikaninsesi.com/a/almanyanin-suriye-politikasi-degisiyor/1503066.html (15.10.2018).
 • Danışman, J. (2015) “Mülteci krizi ilişkileri canlandırdı”, http://p.dw.com/p/1HRNG (17.09.2018).
 • Dempsey, J. (2015) “Judy Asks: Can Merkel Survive the Refugee Crisis?”. http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/61700 (4.11.2018).
 • Deutsche Welle (2017) “Sharp drop in migrant arrivals in Germany”. http://p.dw.com/p/2VcAB (13.10.2018).
 • Deutsche Welle Türkçe. (2017a) “Almanya'da 2017'de mülteci sayısı 200 binin altında kalacak”., from http://p.dw.com/p/2pVI5 (11.10.2018).
 • Deutsche Welle Türkçe. (2017b) “AfD hakkında bilmeniz gereken 10 şey”. http://p.dw.com/p/2goR1 (13.10.2018).
 • Dockery, W. (2017) “Two years since Germany opened its borders to refugees: A chronology”. http://p.dw.com/p/2jD3i (18.10.2018).
 • Dudasova, M. (2016) “Political Consequnces of the Refugee Crisis-The Case of Germany”. Economic Review, 45(3): 312-330.
 • İnat, K. (2016) “Almanya’nın Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikası”. http://ormer.sakarya.edu.tr/20,3,,50,almanya_nin_suriyeli_multecilere_yonelik_politikasi.html (07.10.2018).
 • Janning, J. (2016) “Zorlu bir sorun olarak mülteci krizi”. https://www.deutschland.de/tr/topic/politika/almanya-avrupa/zorlu-bir-sorun-olarak-multeci-krizi (01.11.2018).
 • Mayer, M. M. (2017) Germany’s Response to the Refugee Situation: Remarkable Leadership or Fait Accompli?, Newpolitik, http://www.bfna.org/wp-content/uploads/2017/04/Germanys_Response_to_the_Refugee_Situation_Mayer.pdf (12.10.2018).
 • Melton, M. (2016) “Almanya’da Mülteci Sayısı 1 Milyonu Geçti”. https://www.amerikaninsesi.com/a/almanyada-multeci-sayisi-1-milyonu-gecti/3133830.html (21.10.2018).
 • Milliyet. (2015a) “Arap sokağının yeni kahramanı: Merkel Ana”. http://www.milliyet.com.tr/arap-sokaginin-yeni-kahramani-/dunya/detay/2114083/default.htm (19.10.2018).
 • Milliyet. (2015b) “Avrupa’da göç yolu değişti”. http://www.milliyet.com.tr/avrupa-da-goc-yolu-degisti-gundem-2118679/ (30.10.2018).
 • Öner, S. (2017) “Avrupa’da Mülteci Krizi ve Aşırı Sağın Yükselişi: Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve PEGIDA Hareketi Örnekleri”, Y. Gülcan vd. (Ed.), Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği, İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, ss. 185-210.
 • Özcan, C. (2018). Savaşı Sabreden Kazanır: Şansölye Merkel’in Hikayesi ve Türkiye İlişkileri, İstanbul, Doğan Kitap.
 • Rommel, I. (2017) “‘We are the People.’ Refugee–'Crisis,' and the Drag-Effects of Social Habitus in GermanSociety”. Historical Social Research, 42(4): 133-154.
 • Sey, C. (2015) “Almanya: Mülteciler için herşey güllük gülistanlık değil”. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/09/150907_almanya_multeci_cemsey (26.10.2018).
 • Trötscher, H.-P. (2015) “Alman siyasetinin mülteci krizine verdiği yanıt”. https://www.deutschland.de/tr/topic/politika/almanya-avrupa/alman-siyasetinin-multeci-krizine-verdigi-yanit (17.10.2018).
 • Turhan, E. (2017) “Domesication Of Germany’s European Policy and German Leadership in The EU: The Cases of Eurozone Crisis and Refugee Crisis”. 31st International Academic Conference, London, 276-284.
 • Yaşar, D. (2015) “Almanya mülteci sorununu iyi yönetemezse, Merkel kaybeder”. https://sptnkne.ws/hgmg (03.11.2018).
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlhan Aras

Akın Sağıroğlu

Yayımlanma Tarihi 8 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aras, İ., & Sağıroğlu, A. (2018). ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 1(1), 105-116.
AMA Aras İ, Sağıroğlu A. ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ. UİD/Jird. Kasım 2018;1(1):105-116.
Chicago Aras, İlhan, ve Akın Sağıroğlu. “ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 1, sy. 1 (Kasım 2018): 105-16.
EndNote Aras İ, Sağıroğlu A (01 Kasım 2018) ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 1 1 105–116.
IEEE İ. Aras ve A. Sağıroğlu, “ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ”, UİD/Jird, c. 1, sy. 1, ss. 105–116, 2018.
ISNAD Aras, İlhan - Sağıroğlu, Akın. “ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 1/1 (Kasım 2018), 105-116.
JAMA Aras İ, Sağıroğlu A. ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ. UİD/Jird. 2018;1:105–116.
MLA Aras, İlhan ve Akın Sağıroğlu. “ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 1, sy. 1, 2018, ss. 105-16.
Vancouver Aras İ, Sağıroğlu A. ALMANYA VE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ. UİD/Jird. 2018;1(1):105-16.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.