Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 30, 08.11.2018

Öz

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes antlaşması ile haksız bir şekilde işgal edilen Hatay, Milli Mücadele sırasında Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransız mandasında özerk bir statüde Suriye sınırları içerisinde olması kabul edilmiş ve Lozan Barış Antlaşması ile de bu durum tescil edilmişti. Ancak 1936’da Türkiye dönemin konjonktürel yapısını hesaba katarak Misak-ı Milli sınırları içerisinde bulunan Hatay’ı topraklarına katmak için yoğun bir diplomatik hamle başlatarak meselenin Milletler Cemiyeti’ne havale edilmesini sağlayacaktı. Türk basınının da büyük bir ilgi ile takip ettiği Milletler Cemiyetindeki Hatay görüşmelerinde Türkiye, diplomasinin her türlü nimetlerinden yararlanarak Hatay’ın ayrı bir statüde olduğunu kabul ettirecek ve bu güzide şehrin anavatana katılması yolunda büyük bir engeli aşmış olacaktı. Bu çalışmada, uluslararası alanda Hatay sorunun ele alınışı ve Türk basınındaki yansımaları dönemin uluslararası ilişkilerinde meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak üzerinde durulmuştur. 

Kaynakça

 • Akçura, E. (1995) “Hatay’ın Anavatana İlhakının Türk Dış Politikasındaki Yeri”, AAMD., XI(32).
 • Aslan, A. (1992) “Hatay Meselesinde İngilizlerin Tutumu”, II. Hatay Tarihi Ve Folklor Sempozyumu (21-22 Mayıs 1992) Bildirileri, Antakya, Zirem Basımevi.
 • Atay, F. R. (1936) “Paris’teki Görüşmeler Neticesiz Kaldı”, Ulus, 24 Aralık 1936.
 • Atay, F. R. (1937) “Cenevre’ye Doğru”, Ulus, 13 Ocak 1937.
 • Atay, F. R. (1937) “Hatay Davamız Muvaffak Olmuştur”, Ulus, 27 Cak 1937.
 • Atay, F. R. (1937) “Hatay Eseri”, Ulus, 28 Mayıs 1937.
 • Atay, F. R. (1937) “Tatbik Kıymeti”, Ulus, 4 Ocak 1937.
 • Atay, F. R. (1937) “Vakalar Ve Yazılar”, Ulus, 16 0cak 1937.
 • Bilgin, Ş. (1936) “Atatürk’ün Nutkundan Aldığımız Müjdeler”, Yeni Asır, 3 Kasım 1936.
 • Birgen, M. (1937) “Davamızdan Vazgeçilemez”, Son Posta, 25 Ocak 1937.
 • Birgen, M. (1937) “Hatay Zaferinin Büyük Manaları”, Son Posta, 29 Ocak 1937.
 • Çelenk, S. (1997) “Hatay’ın Kurtarılış Mücadelesi Anıları”, Antakya, AGC Yayınları.
 • Dayı, E. (Derinsu) (2003) “Hatay Gazetesinde Atatürk”, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • Demirdöğen, Ü. (1983) “Hatay Sorunu, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erten, S. (1936) “Sancak İçin Ne İstiyoruz”, Son Posta, 22 Kasım 1936.
 • Gönlübol, M., (1963) “Atatürk’ün Ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919 1938)”, İstanbul.
 • Gönlübol, M., SAR, C. (1987) “Olaylarla Türk Dış Politikası I”, Ankara, AÜSBF Yayınları.
 • Hamdi, S. (1971) “Hatay’ın O Günleri”, 2. Basım, İstanbul, Sucuoğlu Matbaası.
 • İnan, A. (1977) “Türkiye Cumhuriyeti Ve Türk Devrimi”, Ankara, TTK. Yayınları.
 • Köni, H., “Hatay Sorununa Yeni Bir Bakış” Atatürk Yolu, AÜTİTED. Yayınları
 • Kutlu, A., “Hatay Devleti’nden Hatay İline”, Toplumsal Tarih, İletişim Yayınları.
 • Melek, A. (1996) “Hatay Nasıl Kurtuldu?”, Ankara, TTK Yayınları.
 • Nadi, Y. (1936) “Suriye’nin İstiklali Ve İskenderun-Antakya Havalisi Muhtariyeti”, Cumhuriyet.
 • Nadi, Y. (1937) “Atatürk’ün Gezisi”, Cumhuriyet, 6 Ocak 1937.
 • Pehlivanlı, H., Sarınay, Y., vd. (2001) “Türk Dış Politikasında Hatay”, Ankara, ASAM Yayınları.
 • Saraç, S. Y. “Türk Kamuoyunda Hatay Sorunu”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sarınay, Y. (1936) “Atatürk’ün Hatay Politikası (1936-1938)”, AAMD., XII(34), (Mart 1996).
 • Selçuk, H. (1971) “Hatay’ın O Günleri”, 2. Basım, İstanbul, Sucuoğlu Matbaası.
 • Soyak, H. R. (1973) “Atatürk’ten Hatıralar II”, İstanbul, YKB Yayınları.
 • Soysal, İ. (1993) “Hatay Sorunu Ve Türk Fransız İlişkileri”, Belleten, XLIX/1993.
 • Soysal, İ. (2000) “Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945)”, 3. Basım, Ankara, TTK Yayınları.
 • Sökmen, T. (1992) “Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar”, Ankara, TTK. Yayınları.
 • Sönmezoğlu, F. (2001) “Türk Dış Politikası Analizi”, 2. Basım, İstanbul, Der Hiç Yayınları.
 • Şimşir, B. (1981) “Atatürk’ün Yabancı Devlet Adamları İle Görüşmeleri”. Belleten, XLVII(177).
 • Tekin, M. (1999) “Hatay Tarihi”, Antakya, AGC Yayınları., Antakya, 1999.
 • Umar, Ö. O. (2003) “Türkiye-Suriye İlişkileri”, Elazığ, Fırat Üniversitesi, ODAM. Yayınları.
 • Us, A. (1937) “Fransa’nın Dostlarına Hitap Ediyoruz”, Kurun, 22 Ocak 1937.
 • Us, A. (1937) “Hala İntizar”, Kurun, 26 0cak 1937.
 • Us, A. (1937) “Hükümete Hitap Ediyoruz”, Kurun, 25 Ocak 1937.
 • Us, A. (1937) “Türkiye Cumhuriyeti Şeref Ve Haysiyetini, Hak Ve Menfaatini Korumasının Yolunu Bilir”, Kurun, 24 Ocak 1937.
 • Us, A. (1937) “Zavallı Fransa”, Kurun, 23 0cak 1937.
 • US, Asım, Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım, Vakit Matbaası, İstanbul, 1964.
 • Yalman, A. E. (1936) “Fransız Sulhe Karşı Ayrı Bir Mesuliyet Yükleniyor”, Tan, 24 Aralık 1936.
 • Cumhuriyet
 • Kurun
 • Son Posta
 • Tan
 • Ulus
 • Yeni Asır
Toplam 49 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Resul Yavuz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yavuz, R. (2018). HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 1(1), 1-30.
AMA Yavuz R. HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI. UİD/Jird. Kasım 2018;1(1):1-30.
Chicago Yavuz, Resul. “HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 1, sy. 1 (Kasım 2018): 1-30.
EndNote Yavuz R (01 Kasım 2018) HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 1 1 1–30.
IEEE R. Yavuz, “HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI”, UİD/Jird, c. 1, sy. 1, ss. 1–30, 2018.
ISNAD Yavuz, Resul. “HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 1/1 (Kasım 2018), 1-30.
JAMA Yavuz R. HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI. UİD/Jird. 2018;1:1–30.
MLA Yavuz, Resul. “HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 1, sy. 1, 2018, ss. 1-30.
Vancouver Yavuz R. HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI. UİD/Jird. 2018;1(1):1-30.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.