Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 20 - 33, 25.03.2019

Öz

Kaynakça

 • Abrahamsen, R., Williams M. (2011) “Security Beyond the State: Private Security in International Politics”, New York: Cambridge University Press.
 • Avant, D. (2005) “Private Securtiy Companies”, New Political Economy, 10(1): 121-131.
 • Avant, D. (2004) “The Privatization of Security and Change in the Control of Force”, International Studies Perspectives, 5(2): 153-157.
 • Baylis, J. (2001) “International and Global Security in the Post-Cold War Era”, (eds.) Baylis ve Smith, The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations, New York: Oxford University Press, 253-275.
 • Beck, U. (2011) “Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru”, 1.Baskı, İstanbul: İhaki.
 • Bisley, N. (2007) “Rethinking Globalization”, New York: Macmillan.
 • Chesterman, S. ve Lehnardt, C. (2007) “From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies”, Public Law& Legal Theory Research Paper Series, Paper 55.
 • Chesterman, S. (2008) “Leashing the Dogs of War: The Rise of Private Military and Security Companies”, Public Law& Legal Theory, Research Paper Series, 5(1): 36-45.
 • Creveld, M. V. (1999) “ The Rise and Decline of State”, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Efegil, E. ve Musaoğlu, N. (2009) “Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Uluslararası Sisteminin Yapısına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Eleştiri”, Akademik Bakış, 2 (4): 1-24.
 • Enloe, C. (2006) “Manevralar”, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gathii, J. T. (2009-10) “Commercializing War: Private and Security Companies, Mercenaries and International Law”, Albany Law Schools, Legal Studies Research Paper Series, 49.
 • Giddens, A. (1991) “The Consequences of Modernity”, Stanford: Stanford University Press.
 • Gilpin, R. (2001) “Global Political Economy”, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Held, D. ve Mcgrew, A. (2007) “Globalization and Anti-Globalization: Beyond Great Divide”, Polity Press.
 • Hirst, P., Thompson, G. ve Bromley, S. (2009) “Globalization in Question”, Third Edition, Cambridge: Polity Press.
 • Kaldor, M. (2004) “New and Old Wars Organized Violence in a Global Era”, Cambridge: Polity Press.
 • Kinsey, C. (2006) “Corporate Soldiers and Interinational Security” London: Routledge.
 • Kirshner, J. (2006) “Globalization and National Security”, New York: Routledge.
 • Krasner, S.D. (1999) “Sovereignty: Organized Hypocrisy”, Princeton: Princeton University Press.
 • Modelski, G., Devezas, T. ve Thompson, W. R. (2008) “Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change”, London: Routledge.
 • Pech, K. (1999) “Executive Outcomes – A corporate conquest”, (eds.) Jakkie Cilliers ve Douglas Frase, Peace, Profit or Plunder? The Privatisation of Security in War-torn African Societies, Institute for Security Studies, 81-109.
 • Percy, S. (2009) “Private Security Companies and Civil Wars”, Civil Wars, 11(1):57-74.
 • Ohmae, K. (1995) “The End of Nation State: The Rise Regional Economies”, New York: The Free Press.
 • Ortiz, C. (2004) “Regulating Private Military Companies: States and the Expanding Business of Commercial Security Provision”, in Kees van der Piji et.al. (eds.) Global Regulation Managing Crises after the Imperial Turn, New York: Palgrave Macmillan, 205-219.
 • Ortiz, C. (2010) “The New Public Management of Security: the Contracting and Managerial State and Private Military Industry”, Public Money& Management, 30(1): 35-41.
 • Østensen, Å. G. (2011) “UN Use of Private Military and Security Companies Practices and Policies” SSR Paper 3, Geneva: DCAF Publicition Series.
 • Ripsman, N. ve Paul, M. T. V. (2005) “Globalization and the National Security State: A Framework for Analysis”, International Studies Review, 7: 199-227.
 • Robertson, R. (1992) “Globalization”, London: Sage.
 • Scholte, J. A. (2005) “Globalization: A Critical Introduction”, Second Edition, New York: Palgrave Macvillan.
 • Schuurman, B. (2010) “Clausewitz and the New Wars Scholars”, Parameters, Spring, 89-100.
 • Singer, W. P. (2001/2002) “Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry”, International Security, 26(3): 1-46.
 • Singer, W. P. (2003) “Corporate Warriors: The Rise of The Privatized Industry”, Ithaca New York: Cornell University Press.
 • Singer, W. P. (2004) “The Private Military Industry and Iraq: What Have We Learned and Where to Next?”, DCAF Policy Papers Series, Geneva.
 • Small, M. (2006) “ Privatisation of Security and Military Functions and the Demise of the Modern Nation-State in Africa”, Occasional Paper Series: 1(2): 1-44.
 • Tangör, B. ve Yalçınkaya H. (2010) “Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler”, Uluslararası İlişkiler, 7(25): 127-154.
 • Thomas, C. (2007) “Globalization and Human Security”, A.Mc. Grew& Nana K. Plow (eds.) Gloablization, Development and Human Security, 107-131.
 • Walters, M. (1995) “Globalization”, London: Routledge.
 • Yalçınkaya, H. ve Türkeş, K.T. (2008) “Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında Görülen Yeni Unsurlar”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 4(7): 55-89.
 • Yalçınkaya, H. (2006) “Özel Askeri Sektörün Oluşumu ve Savaşların Özelleşmesi”, SBF Dergisi, 61(3): 247-277.
 • Zabcı, Ç. F. (2004) “Yeni Savaşların Gizli Yüzü: Özel Askeri Şirketler”, Mülkiye, Cilt: XXVIII, 243: 21-48.
 • İnternet kaynakları:
 • Department of Defense USA, (2016) “Contractor Support of U.S. Operations in the Uscentcom Area of Responsibility”, http://www.acq.osd.mil/log/ps/.CENTCOM_reports.html/5A_July_2016_Final.pdf, (04.07.2018)
 • Elliott J. “How Many Private Contractors are there in Afghanistan?,” 10 Aralık 2009, https://www.globalpolicy.org/empire/us-military-expansion-and-intervention/afghanistan/48537.html (01.02.2016)
 • Global Policy Forum (2012) https://www.globalpolicy.org/nations-a-states/private-military-a-security-companies/50225-pmscs-a-the-un.html, (09.09.2016) MPRI http://www.mpri.com/web/index.php/content/careers/mpri_locations/ , (15.12.2018)
 • New York Times (2002) https://www.nytimes.com/2002/10/13/business/america-s-for-profit-secret-army.html, (10.01.2019) Report of the Defense Science Board, “Task Force on Contractor Logistics In Support Of Contingency Operations,” Haziran 2014,
 • http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/CONLOG_Final_Report_17Jun14.pdf, (10.10.2016)
 • U.S. Department of Defense, Secretary of Defense Ash Carter, News Transcript Remarks by Secretary Of Defense Ash Carter in a Media Availability, http://www.defense.gov/Ne ws/Transcripts/Transcript-View/Article/873852/remarks-by-secretary-of-defense-ash-carter-in-a-media-availability, (11.10.2016)
 • Thomas Gibbons-Neff, How Obama’s Afghanistan plan is forcing the Army to replace soldiers with contractors,” The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/06/01/how-obamas-afghanistan-plan-is-forcing-the-army-to-replace-soldiers-with-contractors/#comments, (10.10.2016)
 • Türkiye Gazetesi, (2016) “Orta Doğu'yu özel ordular dizayn ediyor”, http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/373003.aspx, (28.05.2018)
 • UN (2017) Documents, List Of Peacekeeping Operations 1948 – 2017 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_1.pdf, (15.12.2018)
 • Zenko M. (2015) “The New Unknown Soldiers of Afghanistan and Iraq,” Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/2015/05/29/the-new-unknown-soldiers-of-afghanistan-and-iraq/ (11.11.2018)

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 20 - 33, 25.03.2019

Öz

Küreselleşme, dünyanın karşılıklı bağımlılığı ve
ekonomilerin, halkların, kültürlerin giderek artan entegrasyonunu tanımlamak
için kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak,
küreselleşme ulusal ve uluslararası güvenliğin dönüşümü üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Özel askeri şirketler, küreselleşme sürecinin yeni
fenomenlerinden bir tanesidir. 1990’lardan itibaren çatışma alanlarında özel
askeri şirketlerin sayısı hızla artmaktadır. Özel askeri şirket endüstrisinin
yükselişi, devletin geleneksel güç kullanma tekelinde derin bir değişiklik
yaratmıştır. Ancak, çalışma ulus devletin küreselleşme sürecinde zarara
uğratmaktan daha çok geleneksel rollerini hem ulusal hem uluslararası düzeyde
yeni bir güvenlik modeli ile değiştirerek yeniden yapılandırdığını ileri
sürmektedir. Devletler, küreselleşme sürecine özel güvenlik sektörü ile
işbirliğini güçlendirerek ve ortak güvenliği takip ederek karşılık vermiştir. Çalışmanın
amacı küreselleşme çağında özel güvenlik endüstrisinin desteğiyle birlikte devletlerin
hala güvenliği sağlayan önemli aktörler olduklarının altını çizmektir.

Kaynakça

 • Abrahamsen, R., Williams M. (2011) “Security Beyond the State: Private Security in International Politics”, New York: Cambridge University Press.
 • Avant, D. (2005) “Private Securtiy Companies”, New Political Economy, 10(1): 121-131.
 • Avant, D. (2004) “The Privatization of Security and Change in the Control of Force”, International Studies Perspectives, 5(2): 153-157.
 • Baylis, J. (2001) “International and Global Security in the Post-Cold War Era”, (eds.) Baylis ve Smith, The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations, New York: Oxford University Press, 253-275.
 • Beck, U. (2011) “Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru”, 1.Baskı, İstanbul: İhaki.
 • Bisley, N. (2007) “Rethinking Globalization”, New York: Macmillan.
 • Chesterman, S. ve Lehnardt, C. (2007) “From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies”, Public Law& Legal Theory Research Paper Series, Paper 55.
 • Chesterman, S. (2008) “Leashing the Dogs of War: The Rise of Private Military and Security Companies”, Public Law& Legal Theory, Research Paper Series, 5(1): 36-45.
 • Creveld, M. V. (1999) “ The Rise and Decline of State”, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Efegil, E. ve Musaoğlu, N. (2009) “Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Uluslararası Sisteminin Yapısına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Eleştiri”, Akademik Bakış, 2 (4): 1-24.
 • Enloe, C. (2006) “Manevralar”, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gathii, J. T. (2009-10) “Commercializing War: Private and Security Companies, Mercenaries and International Law”, Albany Law Schools, Legal Studies Research Paper Series, 49.
 • Giddens, A. (1991) “The Consequences of Modernity”, Stanford: Stanford University Press.
 • Gilpin, R. (2001) “Global Political Economy”, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Held, D. ve Mcgrew, A. (2007) “Globalization and Anti-Globalization: Beyond Great Divide”, Polity Press.
 • Hirst, P., Thompson, G. ve Bromley, S. (2009) “Globalization in Question”, Third Edition, Cambridge: Polity Press.
 • Kaldor, M. (2004) “New and Old Wars Organized Violence in a Global Era”, Cambridge: Polity Press.
 • Kinsey, C. (2006) “Corporate Soldiers and Interinational Security” London: Routledge.
 • Kirshner, J. (2006) “Globalization and National Security”, New York: Routledge.
 • Krasner, S.D. (1999) “Sovereignty: Organized Hypocrisy”, Princeton: Princeton University Press.
 • Modelski, G., Devezas, T. ve Thompson, W. R. (2008) “Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change”, London: Routledge.
 • Pech, K. (1999) “Executive Outcomes – A corporate conquest”, (eds.) Jakkie Cilliers ve Douglas Frase, Peace, Profit or Plunder? The Privatisation of Security in War-torn African Societies, Institute for Security Studies, 81-109.
 • Percy, S. (2009) “Private Security Companies and Civil Wars”, Civil Wars, 11(1):57-74.
 • Ohmae, K. (1995) “The End of Nation State: The Rise Regional Economies”, New York: The Free Press.
 • Ortiz, C. (2004) “Regulating Private Military Companies: States and the Expanding Business of Commercial Security Provision”, in Kees van der Piji et.al. (eds.) Global Regulation Managing Crises after the Imperial Turn, New York: Palgrave Macmillan, 205-219.
 • Ortiz, C. (2010) “The New Public Management of Security: the Contracting and Managerial State and Private Military Industry”, Public Money& Management, 30(1): 35-41.
 • Østensen, Å. G. (2011) “UN Use of Private Military and Security Companies Practices and Policies” SSR Paper 3, Geneva: DCAF Publicition Series.
 • Ripsman, N. ve Paul, M. T. V. (2005) “Globalization and the National Security State: A Framework for Analysis”, International Studies Review, 7: 199-227.
 • Robertson, R. (1992) “Globalization”, London: Sage.
 • Scholte, J. A. (2005) “Globalization: A Critical Introduction”, Second Edition, New York: Palgrave Macvillan.
 • Schuurman, B. (2010) “Clausewitz and the New Wars Scholars”, Parameters, Spring, 89-100.
 • Singer, W. P. (2001/2002) “Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry”, International Security, 26(3): 1-46.
 • Singer, W. P. (2003) “Corporate Warriors: The Rise of The Privatized Industry”, Ithaca New York: Cornell University Press.
 • Singer, W. P. (2004) “The Private Military Industry and Iraq: What Have We Learned and Where to Next?”, DCAF Policy Papers Series, Geneva.
 • Small, M. (2006) “ Privatisation of Security and Military Functions and the Demise of the Modern Nation-State in Africa”, Occasional Paper Series: 1(2): 1-44.
 • Tangör, B. ve Yalçınkaya H. (2010) “Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler”, Uluslararası İlişkiler, 7(25): 127-154.
 • Thomas, C. (2007) “Globalization and Human Security”, A.Mc. Grew& Nana K. Plow (eds.) Gloablization, Development and Human Security, 107-131.
 • Walters, M. (1995) “Globalization”, London: Routledge.
 • Yalçınkaya, H. ve Türkeş, K.T. (2008) “Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında Görülen Yeni Unsurlar”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 4(7): 55-89.
 • Yalçınkaya, H. (2006) “Özel Askeri Sektörün Oluşumu ve Savaşların Özelleşmesi”, SBF Dergisi, 61(3): 247-277.
 • Zabcı, Ç. F. (2004) “Yeni Savaşların Gizli Yüzü: Özel Askeri Şirketler”, Mülkiye, Cilt: XXVIII, 243: 21-48.
 • İnternet kaynakları:
 • Department of Defense USA, (2016) “Contractor Support of U.S. Operations in the Uscentcom Area of Responsibility”, http://www.acq.osd.mil/log/ps/.CENTCOM_reports.html/5A_July_2016_Final.pdf, (04.07.2018)
 • Elliott J. “How Many Private Contractors are there in Afghanistan?,” 10 Aralık 2009, https://www.globalpolicy.org/empire/us-military-expansion-and-intervention/afghanistan/48537.html (01.02.2016)
 • Global Policy Forum (2012) https://www.globalpolicy.org/nations-a-states/private-military-a-security-companies/50225-pmscs-a-the-un.html, (09.09.2016) MPRI http://www.mpri.com/web/index.php/content/careers/mpri_locations/ , (15.12.2018)
 • New York Times (2002) https://www.nytimes.com/2002/10/13/business/america-s-for-profit-secret-army.html, (10.01.2019) Report of the Defense Science Board, “Task Force on Contractor Logistics In Support Of Contingency Operations,” Haziran 2014,
 • http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/CONLOG_Final_Report_17Jun14.pdf, (10.10.2016)
 • U.S. Department of Defense, Secretary of Defense Ash Carter, News Transcript Remarks by Secretary Of Defense Ash Carter in a Media Availability, http://www.defense.gov/Ne ws/Transcripts/Transcript-View/Article/873852/remarks-by-secretary-of-defense-ash-carter-in-a-media-availability, (11.10.2016)
 • Thomas Gibbons-Neff, How Obama’s Afghanistan plan is forcing the Army to replace soldiers with contractors,” The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/06/01/how-obamas-afghanistan-plan-is-forcing-the-army-to-replace-soldiers-with-contractors/#comments, (10.10.2016)
 • Türkiye Gazetesi, (2016) “Orta Doğu'yu özel ordular dizayn ediyor”, http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/373003.aspx, (28.05.2018)
 • UN (2017) Documents, List Of Peacekeeping Operations 1948 – 2017 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_1.pdf, (15.12.2018)
 • Zenko M. (2015) “The New Unknown Soldiers of Afghanistan and Iraq,” Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/2015/05/29/the-new-unknown-soldiers-of-afghanistan-and-iraq/ (11.11.2018)
Toplam 52 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep Arıöz

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arıöz, Z. (2019). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 2(1), 20-33.
AMA Arıöz Z. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER. UİD/Jird. Mart 2019;2(1):20-33.
Chicago Arıöz, Zeynep. “KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 2, sy. 1 (Mart 2019): 20-33.
EndNote Arıöz Z (01 Mart 2019) KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2 1 20–33.
IEEE Z. Arıöz, “KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER”, UİD/Jird, c. 2, sy. 1, ss. 20–33, 2019.
ISNAD Arıöz, Zeynep. “KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2/1 (Mart 2019), 20-33.
JAMA Arıöz Z. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER. UİD/Jird. 2019;2:20–33.
MLA Arıöz, Zeynep. “KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 2, sy. 1, 2019, ss. 20-33.
Vancouver Arıöz Z. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER. UİD/Jird. 2019;2(1):20-33.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.