Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 34 - 49, 25.03.2019

Öz

Avrupa Birliği stratejik ortaklık kavramına yönelik açık bir tanım ya da hukuki bir dayanak ortaya koymamıştır. Kavrama yönelik gelişmeler ilk kez somut bir şekilde 2003 yılında oluşturulan Avrupa Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde ortaya çıkmış, Avrupa Birliği bazı ülkeleri stratejik ortak olarak adlandırmış, 2010 yılında Avrupa Konseyi tarafından stratejik ortaklığın önemine dikkat çekilmesi, stratejik ortaklık anlaşmalarına ve kavrama yönelik ilginin artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin 3. ülkeler ile yapmış olduğu stratejik ortaklık anlaşmaları çeşitli açılardan önem taşır bir niteliğe kavuşmuştur. Avrupa Birliği ile Japonya arasında gerçekleştirilen stratejik ortaklık anlaşması Avrupa Birliği’nin stratejik ortaklık anlaşmaları bağlamında gerçekleştirmiş olduğu iş birliğine oldukça önemli bir örnek teşkil etmekte, çeşitli krizler ile karşı karşıya olan Avrupa Birliği Japonya ile artarda yapılan stratejik ortaklık anlaşması ve diğer ayağı ekonomik ortaklık anlaşması ile büyük bir atılım yapmayı hedeflemektedir. Çalışmanın amacını stratejik ortaklık kavramının ele alınarak, örnek olarak Avrupa Birliği ile Japonya arasında gerçekleştirilen ortaklık anlaşmasını çeşitli boyutları ile analiz etmek oluşturmaktadır. Bu bağlamda öncelikle stratejik ortaklık kavramı ele alınarak teorik tartışmalara yer verilmiş daha sonra AB Japonya arasındaki anlaşma incelenmiştir.

Kaynakça

 • Allen, D. ve Smith, M. (2012) “The EU Strategic Diplomacy and The Bric Countries”, DSEU Policy Paper, 11: 1-10.Berkofsky, A. (2017) “The EU-Japan Strategic Partnership Agreement (SPA)-Responding to the Crisis of the Liberal World Order”, Asia Policy Brief, 3: 1-8.
 • Cihelkova, E., Nguyen, H. P., Wozniakova, M. ve Strakova, R. (2017) “ The EU-China Compreherensive Strategic Partnership in Context of EU General Concept of The Strategic PArtnership”, Journal of Security and Sustainability 6(4): 729-744.
 • Danks, E. (2018) “The EU-Japan Partnerships: Advancing the Abe Doctrine”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2018/08/the-eu-japan-partnerships-advancing-the-abe-doctrine/, (15.12.2018).
 • EUR-Lex (2018), “Strategic Partnership Agreement Between The European Union and Its Member States, Of The One Part, and Japan, Of The Other Part”, https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf, (15.12.2018).
 • European Commission (2018) “EU-Japan Economic Partnership Agreement”, http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/, (25.12.2018).
 • European Council (2018) “EU-Japan summit, Tokyo, 17/07/2018”, https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/07/17/japan/, (15.12.2018).
 • European Parliament (2018) “The EU-Japan Strategic Partnership Agreement (SPA): A framework to promote shared values”, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630323/EPRS_BRI(2018)630323_EN.pdf, (15.12.2018).European Parliamentary Research Service (2012) “EU Strategic Partnerships With Third Countries”, https://epthinktank.eu/2012/10/02/eu-strategic-partnerships-with-third-countries/, (14.12.2018).
 • European Union (2015) “Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the EUISS Annual Conference”, https://europa.eu/globalstrategy/fr/node/30, (20.12.2018).
 • Ferreira-Pereira, L. C. ve Vieira, A. V. G. (2016) “Introduction: The European Union’s Strategic Partnerships: Conceptual Approaches, Debates and Experiences”, Cambridge Review of International Affairs, 29(1): 3-17.
 • Grevi, G. (2010) “Making EU Strategic Partnership Effective”, Fride, 105: 1-28.
 • Grevi, G. (2016) “The EU Strategic Partnerships: Process and Purposes”, M. Telo ve F. Ponjaert (eds.) The EU’s Foreign Policy: What Kind of Power and Diplomatic Action?, New York, Routledge.
 • Harth, B. (2018) “New EU-Japan economic, strategic partnership may work better than past efforts”, Asia Times, http://www.atimes.com/new-eu-japan-economic-strategic-partnership-may-work-better-than-past-efforts/, (15.12.2018).
 • Angelescu, I. (2018) “Brexit, a Catalyst for Closer EU-Japan Relations?”, https://www.hhs.se/contentassets/14f7df689ff64f619265da42fb8cc099/pw-irina-angelescu---brexit.pdf, (20.12.2018).
 • Maher, R. (2016) “The Elusive EU-China Strategic Partnership”, International Affairs, 92(4): 956-976.
 • Ministry of Foreign Affairs of Japan (2014) “An Action Plan for EU-Japan Cooperation European Union-Japan Summit Brussels 2001”, https://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/summit/action0112.html, (15.12.2018).
 • Ministry of Foreign Affairs of Japan (2018a) “Japan-EU Strategic Partnership Agreement (SPA)”, https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page22e_000707.html, (15.12.2018).
 • Ministry of Foreign Affairs of Japan (2018b) “Japan-EU Relations”, https://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/index.html, (15.12.2018).
 • Ministry of Foreign Affairs of Japan (2018c) “Japan-EU Strategic Partnership Agreement (SPA) and Its Outline”, https://www.mofa.go.jp/files/000381944.pdf, (15.12.2018).
 • Mogherini, F. (2015) “Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the EUISS Annual Conference”, Europa, https://europa.eu/globalstrategy/fr/node/30, (14.12.2018).
 • Pallasz, U. (2015) “Strategic Partnership in the EU’s Policy Approach: Challenges and Opportunitites”, Strategic Partnership as an Instrument of EU Foreign Policy, Ottowa-Kanada.
 • Renard, T. (2011) “ The Treachery of Strategies: A Call For True EU Strategic Partnership”, Egmont Paper, 45: 1-52.
 • Renard, T. (2013) “The EU and Its Strategic Partners A Critical Assessment of the EU’s Strategic Partnerships”, S. Biscop ve R. G. Whitman (eds.) The Routledge Handbook of European Security, Abingdon, Routledge.
 • Sautenet, A. (2008) “Europe and China: Cooperation with Complex Legal Dimensions”, Paris, Centre Asie Ifri.
 • Sautenet, A. (2016) “The EU’s Strategic Partnerships with Emerging Powers: Institutional, Legal, Economic and Political Perspectives”,
 • T. Renard ve S. Biscop (eds.) The European Union and Emerging Powers in 21st Century: How Europe Can Shape a New Global Order, New York, Routledge.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Altuğ Günar

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Günar, A. (2019). AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 2(1), 34-49.
AMA Günar A. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI. UİD/Jird. Mart 2019;2(1):34-49.
Chicago Günar, Altuğ. “AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 2, sy. 1 (Mart 2019): 34-49.
EndNote Günar A (01 Mart 2019) AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2 1 34–49.
IEEE A. Günar, “AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI”, UİD/Jird, c. 2, sy. 1, ss. 34–49, 2019.
ISNAD Günar, Altuğ. “AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2/1 (Mart 2019), 34-49.
JAMA Günar A. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI. UİD/Jird. 2019;2:34–49.
MLA Günar, Altuğ. “AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 2, sy. 1, 2019, ss. 34-49.
Vancouver Günar A. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE STRATEJİK ORTAKLIK KAVRAMI: AB-JAPONYA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE BOYUTLARI. UİD/Jird. 2019;2(1):34-49.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.