Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939)

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 44 - 54, 28.02.2020

Öz

Osmanlı Devleti zamanında İskenderun Sancağı ya da kısa adıyla Sancak olarak bilinen İskenderun-Antakya bölgesine, Hatay ismi 1936 yılında Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından verilmiştir. 1921 tarihli Ankara Antlaşması ile belirlenmiş olan Türkiye Suriye sınırı, Lozan Antlaşmasında da olduğu şekliyle kabul edilmiştir.1926 yılına kadar bölgede Fransız yönetimi giderek güçlendi. Hatta Sancak bölgesi 1925’te mevcut rejimi korunmak kaydıyla Suriye devletine bağlandı. Bu gelişmeler, bölgedeki Türkler ve Araplar arasında gerginliklere neden oldu. Arap milliyetçiliğinin etkisindeki Araplar Suriye Devleti’ne bağlanmak isterken Sancak Türkleri, Aleviler ve bir kısım Ermeniler buna karşı çıktılar. Bu andan itibaren giderek Sancak’ta Türklerin bağımsızlık istekleri artmaya başladı. Bununla birlikte bölge üzerindeki Fransız manda rejimi ve bundan kaynaklı Fransız etkisi ve Suriye’deki gelişmeler Türklerin kontrolünde bağımsız bir Sancak yönetiminin kurulmasına engel olmuştur. Giderek büyük bir sorun haline dönüşen Sancak meselesinin çözümü için Türkiye ile Fransa arasında değişik tarihlerde bazı görüşme ve protokoller gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada özellikle 1936-1939 tarihleri arasında Sancaktaki gelişmeler İngiltere’nin en büyük gazetelerinden biri olan The Times’da konu ile ilgili yer alan yazı ve haberlere dayalı olarak ele alınacaktır.  Sancak ile ilgili başta Türkiye olmak üzere Fransa’nın istekleri ve izledikleri politikalar, sorunun çözümü noktasında Türkiye-Fransız işbirliği, Sancak’taki askeri gelişmeler ile Türkler ile Araplar arasındaki ilişkiler konusunda The Times gazetesinde yer alan değerlendirmelere geniş yer verilecektir. Ayrıca Hatay sorununun Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilere nasıl yansıdığı ve sorunun çözüme kavuşturulma sürecindeki gelişmeler ve Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması süreci The Times gazetesine göre incelenecektir.

Kaynakça

  • Kaynakça(1937,47593, June 27). The Times. London, England: The Times.(1937,47593, January 27). The Times. London, England: The Times.(1937,47593, January 27). The Times. London, England: The Times.(1937,47698, May 31). The Times. London, England: The Times.(1937,47831, November 2). The Times. London, England: The Times.(1938,48007, May 30). The Times. London, England: The Times.(1938,48010, June 02). The Times. London, England: The Times.(1938,48012, June 04). The Times . London, England: The Times.(1938,48013, June 06). The Times. London, England: The Times.(1938,48019, June 13). The Times. London, England: The Times.(1938,48021, June 15). The Times. London, England: The Times.(1938,48024, June 18). The Times. London, England: The Times.(1938,48028, June 18). The Times. London, England: The Times.(1938,48028, June 23). The Times. London, England: The Times.(1938,48033, June 29). The Times. England, London: The Times.(1938,48035, July 01). The Times. London, England: The Times.(1938,48036, July 02). The Times. London, England: The Times.(1938,48039, July 06). The Times. London, England: The Times.(1938,48041, July 08). The Times . London, England: The Times.(1938,48045, July 13). The Times . England, London: The Times.(1938,48056;48088, July;September 26;01). The Times. London, England: The Times.(1938,48092, September 06). The Times. London, England: The Times.(1938,48095, September 09). The Times. London, England: The Times.(1938,48121, October 10). The Times. London, England: The Times.(1938,48366, July 25). The Times. London, England: The Times.(1939,48278, April 13). The Times . London, England: The Times.(1939,48280, April 15). The Times. London, England: The Times.(1939,48310;48316;48317, May 20;27;29). The Times. London, England: The Times.(1939,48338, June 22). The Times. London, England: The Times.(1939,48340, June 24). The Times. London, England: The Times.(1939,483441, June 26). The Times. London, England: The Times.(1939,48357;48362, July 14;20). The Times. London, England: The Times.(1939,49307, May 17). The Times. London, England: The Times.Mehmet GÖNLÜBOL,Cem SAR. (1987). Olaylarla Türk Dış Politikası (Cilt I (1919:1939)). (C. S. Mehmet GÖNLÜBOL, Dü.) Ankara: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi.ORAN, B. (Dü.). (2002). Türk Dış Politikası (Cilt 1). İstanbul: İletişim Yayınları.SANDIKLI, A. (2008). Atatürk'ün Dış Politika Stratejisi ve Avrupa Birliği. İstanbul: Beta Yayınları.UÇAROL, R. (1995). Siyasi Tarih(1789-1994). İstanbul: Filiz Yayınları.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceyda Tuna Kocaoğlu 0000-0001-6537-1804

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kocaoğlu, C. T. (2020). THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939). Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 2(2), 44-54.
AMA Kocaoğlu CT. THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939). UİD/Jird. Şubat 2020;2(2):44-54.
Chicago Kocaoğlu, Ceyda Tuna. “THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939)”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 2, sy. 2 (Şubat 2020): 44-54.
EndNote Kocaoğlu CT (01 Şubat 2020) THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939). Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2 2 44–54.
IEEE C. T. Kocaoğlu, “THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939)”, UİD/Jird, c. 2, sy. 2, ss. 44–54, 2020.
ISNAD Kocaoğlu, Ceyda Tuna. “THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939)”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2/2 (Şubat 2020), 44-54.
JAMA Kocaoğlu CT. THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939). UİD/Jird. 2020;2:44–54.
MLA Kocaoğlu, Ceyda Tuna. “THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939)”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 2, sy. 2, 2020, ss. 44-54.
Vancouver Kocaoğlu CT. THE TIMES GAZETESİNE GÖRE HATAY (SANCAK) SORUNU (1936-1939). UİD/Jird. 2020;2(2):44-5.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.