Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 55 - 67, 28.02.2020

Öz

20. yüzyıl başında İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkileri yeniden yapılandırmak üzere pek çok görüşme yapıldı. 1908 Reval Görüşmesi ise, İngiliz-Rus ilişkilerini düzenleyen bir simgeydi. Kral VII. Edward’ın beraberinde ailesi ve devlet adamları ile birlikte Reval’de Çar II. Nicholas’ı ziyareti, stratejik pek çok konuda, iki ülkenin yakınlaşmasını sağladı. Yeni bir dönemin başlangıcı sayılan Anglo-Rus Görüşmesi, başta Almanya olmak üzere Avrupa’da oldukça tedirginlik yarattı. Açıkça belirtilmeyen görüşmenin asıl nedeni olarak, İngilizlerin Almanları saf dışı bırakmak istemesi görüldü. Yazılı bir metne dökülmese de, Görüşmeden sonra Avrupa basını ve kamuoyu tarafından ortaya atılan tahminler gerginliğe arttırdı. Endişeli bir şekilde bekleyen devletlerden biri de Osmanlı Devleti idi. Görüşmenin içeriğinin tam olarak bilinmemesi ve dışarıdan yayılan tahminler, özellikle Makedonya’da ıslahat meselesi, II. Abdülhamid karşıtlarının harekete geçmesi için fırsat doğurdu. Her ne kadar Jön Türklerin hazırlıkları Görüşmeden önce başlasa da, iki ülkenin Makedonya ve Osmanlı Devleti’ni paylaşacağı haberleri devrim taraftarları için iyi bir propaganda malzemesi oldu. Bununla birlikte Reval Görüşmesi sonrasındaki belirsiz bekleyiş, Balkanlardaki huzursuzluğu da arttırdı.
Bu çalışmada, İngiltere’nin Avrupa’daki güç mücadelesi çerçevesinde Almanya’yı devre dışı bırakma çabası ve Rusya Dışişleri Bakanı Izvolsky’nin Neo-Slav politikası çerçevesinde Reval Görüşmesi, yeni dostluk arayışları, nedenleri ve yansımalarıyla birlikte ele alınmıştır. Çalışmada, Osmanlı belgelerine yansıyan bazı gazete haberleri ve mülakatlar ile inceleme eserler değerlendirilmiştir.

Kaynakça

  • a) Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri PRK. MK, Y.A. HUS, Y.A. HUS, Y.A. HUS, Y. PRK. AZJ, Y.A. HUS, Y. EE, Y. PRK. DH, Y. PRK. KOM. b) İnceleme Eserler Ahmad, F. (2016) “İttihat ve Terakki 1908-1914”, İstanbul: Kaynak Yayınları. Alkan, N. (2008) “1908 Jön Türk İhtilalinin Başlamasında Reval Buluşmasının Önemi”, Toplumsal Tarih, 175: 48-52. Anderson, M. S. (2010) “Doğu Sorunu, 1774-1923”, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Aslanova, S. (2011) “20. Yüzyılın Başında Rusya’nın Osmanlı Politikası 1903-1917”, Antalya: İlkim Ozan Yayınları. Armaoğlu F. (1999) “19. Yüzyıl Siyasi Tarihi”, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. D’agustino, A. (1911) “Russian Revolution 1917-1945”, California: Greenwood Publishing Group. Graves, P. (1999) “İngilizler ve Türkler”, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları. Gooch, G. P. (1922) “History of Modern Europe 1878-1919”, New York: New Yor Hold. Little, C. A. (1930) “General Anglo-Russian Relations 1903-1908”, University of Louisville. Ramsaur, E. (2011) “Jön Türkler 1908 İhtilalinin Doğuşu”, İstanbul: Pınar Yayınları. Taylor, A.J. P. (1954) “The Struggle For Mastery in Europe 1848-1918”, Oxford: Clarendon Press. Gooch G. P. ve Temperley, H. (1928) “British Document on the Origins of the War 1898-1914”, V. 5, London: H.M.S.O.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serap Toprak

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Toprak, S. (2020). ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 2(2), 55-67.
AMA Toprak S. ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ. UİD/Jird. Şubat 2020;2(2):55-67.
Chicago Toprak, Serap. “ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 2, sy. 2 (Şubat 2020): 55-67.
EndNote Toprak S (01 Şubat 2020) ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2 2 55–67.
IEEE S. Toprak, “ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ”, UİD/Jird, c. 2, sy. 2, ss. 55–67, 2020.
ISNAD Toprak, Serap. “ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 2/2 (Şubat 2020), 55-67.
JAMA Toprak S. ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ. UİD/Jird. 2020;2:55–67.
MLA Toprak, Serap. “ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 2, sy. 2, 2020, ss. 55-67.
Vancouver Toprak S. ANGLO-RUS İLİŞKİLERİNİN YAPILANDIRILMASI BAĞLAMINDA 1908 REVAL GÖRÜŞMESİ. UİD/Jird. 2020;2(2):55-67.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.