Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 33 - 45, 21.04.2021
https://doi.org/10.51763/uid.883923

Öz

Filistin sorunu Yahudilerin Balfour Deklarasyonu’nun ardından Filistin’e göçüyle başlamıştır. İsrail Devleti’nin resmen kurulması ile de bölgede tansiyon yükselmiştir. Sürecin başında İsrail ve Arap ülkeleri arasında savaş ve çatışmalar başlamıştır. İlerleyen yıllarda ise İsrail’e karşı Filistinliler farklı direniş yollarına başvurmuşlardır. Tarihsel süreçte Filistin’in içsel dinamikleri de şekillenmeye başlamıştır. Türkiye en başından beri Filistin sorunu ile yakından ilgilenmiştir. Filistin davasına uluslararası platformlarda destek veren Türkiye, aynı zamanda İsrail ile de diplomatik ilişkiler geliştirmiştir. Bu noktada soruna çözüm arayışlarında da Türkiye aktif olarak yer almaya çalışmıştır. Filistin’in içsel dinamikleri arasındaki farklılıklar, Türkiye’yi bu gerçekliğe göre hareket etmeye zorlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin El-Fetih ve Hamas gibi öne çıkan aktörler üzerinden Filistin meselesine yaklaşımı analiz edilecektir. Arap Baharı sonrası Orta Doğu’da yeni bir denklem kurulduğu için çalışma Arap Baharı öncesi gelişmelere odaklanmaktadır.

Kaynakça

 • Arı, T. (2005) “Geçmişten Günümüze Ortadoğu Siyaset, Savaş ve Diplomasi”, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Armaoğlu, F. (2005) “20.Yüzyıl Siyasi Tarihi”, İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Ayhan, V. (2009) “Filistin Direnişinde Politik İslam”, Ortadoğu Etütleri, 1(1).
 • Bayraktar, B., & Yirik, C. (2009) “Gazze Müdahalesi ve İsrail Seçimleri Sonrası için Öneriler”, İstanbul: Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi.
 • BBC (2006) “Filistin'de Hamas zaferi”, http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2006/01/060126_hamas_lead.shtml, (18.12.2020)
 • BBC (2012) “İsrail, Hamas-El Fetih anlaşmasını kınadı”, http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/02/120207_israel_hamas.shtml, (12.11.2020).
 • BBC (2005) “Türkiye'nin Kudüs başkonsolosu göreve başlıyor” http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/02/printable/050214_turkeymideast.shtml, (15.10.2020)
 • Boran, Y. (2006) “Geçmişten Günümüze Filistin Direniş Hareketi El-Fetih ve HAMAS”, İstanbul: Mephisto Kitabevi.
 • Burhan, A. (2008) “Filistin-İsrail Çatışması ve Hamas”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Cnn Türk (2009) “Davos'ta kriz”, https://www.cnnturk.com/2009/dunya/01/29/davosta.kriz/511241.0/index.html, (06.07.2020)
 • Çubukçu, M. (2006) “Filistin "Demokrasisi" ve El-Fetih”, Birikim Dergisi. http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=82, (15.06.2020).
 • DW (2005) “Filistin’de Abbas dönemi başladı”, dw: https://www.dw.com/tr/filistinde-abbas-d%C3%B6nemi-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-2525504, (18.12.2020).
 • Erhan, Ç., & Kürkçüoğlu, Ö. (2002) “Filistin Sorunu”, B. Oran (Dü.) içinde, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Erkmen, S. (2009) “İsrail-HAMAS Çatışmasının Taraflar Açısından Sonuçları”, ORSAM, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=26, (19.11.2020)
 • Erkmen, S. (2011) “Filistin’in BM Macerası: İki Adım İleri Bir Adım Geri”, Ortadoğu Analiz.
 • Feyzioğlu, T. (2011) “Denizler ve Filistin”, İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Frangi, A. (1983) “The PLO and Palestine”, (P. Knight, Çev.), London: Zed Books Ltd.
 • Gökçınar , D. (2009) “Arap-İsrail Uyuşmazlığında Filistin Sorunu”, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hürriyet Gazetesi (2004) “ Filistin Arafat'ı son yolculuğuna uğurladı”, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/filistin-arafati-son-yolculuguna-ugurladi-272725, (12.11.2020).
 • Karartı, B. (2010) “Oslo Anlaşması’ndan Günümüze İsrail-Filistin Anlaşmazlığı Ve Türkiye’nin Konuya İlişkin Politikası”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karsh, E. (2002) “The Arab-Israeli Conflict The Palestine War 1948”, Oxford: Osprey Publishing.
 • Kear, M. (2019) “Hamas and Palestine The Contested Road to Statehood”, New York: Routledge.
 • Khalid, R. (1988) “The Uprising and the Palestine Question”, World Policy Journal, 97-517.
 • M. Bölme, S. (2009) “Gazze’de Katliam: Türkiye, Orta Doğu ve Filistin Sorunu”, SETA.
 • Nakhleh, I. (1991) “Encyclopedia Of The Palestine Problem”, New York: Intercontinental Books.
 • NTV (2004) “İsrail’e tüm dünyadan tepki yağdı”, http://arsiv.ntv.com.tr/news/262600.asp, (19.12.2020).
 • Özcan, G. (2006) “Türkiye-İsrail İlişkilerinde Dönüşüm: Güvenliğin Ötesi” İstanbul: TESEV.
 • Schanzer, J. (2008) “Hamas vs. Fatah”, New York: Palgrave Macmillan.
 • SETA (2006) “Seçimler Sonrası Filistin”. https://www.setav.org/secimler-sonrasi-filistin/, (14.10.2020)
 • Sönmezoğlu, F. (2006) “II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası” İstanbul: Der Yayınları.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı (2007) “ Filistin´deki Gruplar Arasında Artan Çatışmalar hk”, http://www.mfa.gov.tr/no_92---14-haziran-2007_-filistin_deki-gruplar-arasinda-artan-catismalar-hk_-.tr.mfa, (02.01.2021).
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı (2012) “Türkiye-Filistin siyasi ilişkileri” http://www.mfa.gov.tr/turkiye-filistin-siyasi-iliskileri.tr.mfa, (14.11.2020)
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı (2004) “Hamas Lideri Rantisi´nin Öldürülmesi”, http://www.mfa.gov.tr/no_62--_18-nisan_-2004__hamas-lideri-rantisi_nin-oldurulmesi-hk_.tr.mfa, (01.01.2021)
 • Ünalan, L. (2008) “Adalet Ve Kalkınma Partisi Dönemi Türk Dış Politikasında Filistin Yaklaşımı”, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mevlüt AKÇAPA
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7123-3317
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
AKÇAPA, M. (2021). ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 4(1), 33-45. https://doi.org/10.51763/uid.883923
MLA
AKÇAPA, Mevlüt. “ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 4, sy. 1, 2021, ss. 33-45, doi:10.51763/uid.883923.
Chicago
AKÇAPA, Mevlüt. “ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 4, sy. 1 (Nisan 2021): 33-45. https://doi.org/10.51763/uid.883923.
EndNote
AKÇAPA M (01 Nisan 2021) ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 4 1 33–45.
ISNAD
AKÇAPA, Mevlüt. “ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 4/1 (Nisan 2021), 33-45. https://doi.org/10.51763/uid.883923.
AMA
AKÇAPA M. ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI. UİD/Jird. Nisan 2021;4(1):33-45. doi:10.51763/uid.883923
Vancouver
AKÇAPA M. ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI. UİD/Jird. 2021;4(1):33-45.
IEEE
M. AKÇAPA, “ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI”, UİD/Jird, c. 4, sy. 1, ss. 33–45, 2021, doi: 10.51763/uid.883923.
JAMA
AKÇAPA M. ARAP BAHARI ÖNCESİ FİLİSTİN’İN İÇSEL DİNAMİKLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIMI. UİD/Jird. 2021;4:33–45.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.