Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

“AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992”

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 22 - 29, 31.12.2023
https://doi.org/10.51763/uid.1296030

Öz

Charles Tilly Avrupa’da Devrimler 1492-1992 çalışmasında, belirtilen tarihler arasında Avrupa’da gerçekleşen devrimlerle ilgili sağlam analizler içeren ifadelerde bulunmaktadır. Bu çalışmada Tilly tarafından bu devrimler: “…devrimci süreçlere dahil sistemli, tarihsel bir temele oturtulmuş, devletlerin oluşumu ve rutin siyasal çekişmeler konusundaki bilgi birikimi…” ile sistemli bir şekilde analiz edilir ve anlamlandırılır. Bu analiz Felemenk, İber Yarımadası, Britanya, Fransa, Rusya ve Balkanlar olmak üzere ayırt edilen bölgelerin fiziksel özellikleri çerçevesinde insanların 1492-1992 tarihleri arasında sahip olduğu yaşam şartları göz önünde bulundurularak ortaya konmuştur. Böylelikle uluslararası sistemde radikal değişikliklere sebebiyet veren önemli iki tarihin başlangıç ve bitiş olarak ele alınmasının yanı sıra, tarihsel zeminle birlikte coğrafi özelliklerin de ayırt edici unsur olarak temellendirildiği bir düzende devrimler analiz edilmiştir.

Kaynakça

  • Tilly, C. (2016) “Avrupa’da Devrimler 1492-1992”, Arıkan, Ö. (çev.), İstanbul: Alfa Yayınları.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Arpacı 0000-0002-8766-3055

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Arpacı, E. (2023). “AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, 6(2), 22-29. https://doi.org/10.51763/uid.1296030
AMA Arpacı E. “AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992”. UİD/Jird. Aralık 2023;6(2):22-29. doi:10.51763/uid.1296030
Chicago Arpacı, Elif. “‘AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992’”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi 6, sy. 2 (Aralık 2023): 22-29. https://doi.org/10.51763/uid.1296030.
EndNote Arpacı E (01 Aralık 2023) “AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 6 2 22–29.
IEEE E. Arpacı, “‘AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992’”, UİD/Jird, c. 6, sy. 2, ss. 22–29, 2023, doi: 10.51763/uid.1296030.
ISNAD Arpacı, Elif. “‘AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992’”. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 6/2 (Aralık 2023), 22-29. https://doi.org/10.51763/uid.1296030.
JAMA Arpacı E. “AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992”. UİD/Jird. 2023;6:22–29.
MLA Arpacı, Elif. “‘AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992’”. Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi, c. 6, sy. 2, 2023, ss. 22-29, doi:10.51763/uid.1296030.
Vancouver Arpacı E. “AVRUPA’DA DEVRİMLER: 1492-1992”. UİD/Jird. 2023;6(2):22-9.

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi birbirinden ayrılamaz bir bütünün iki parçasıdır. Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde yer alan çoğu konu diplomasi ışığında ele alınmakta, en başta gelen politik, ekonomik konular uluslararası ilişkiler ve diplomasinin birlikte hareket etmesi ile açıklanmakta ya da çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu nedenle derginin isminin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi olmasına karar verilmiştir. Dergimizin; Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimlerin, siyaset, ekonomi, ekonomi-politik, diplomasi uygulamaları, siyasi tarih, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanları ile alakalı olarak bilim dünyasına önemli katkı yapması beklenmektedir.