Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Question of Democratic Consolidation in the Post Cold War World: In Search of a Theoretical Framework

Yıl 2011, Cilt 7, Sayı 28, 31 - 57, 01.12.2011

Öz

It has been widely accepted that political regimes have a positive impact on various issues, from the establishment of international peace to the creation of economic welfare. Within this framework, the crucial role democracy plays as a political regime in overcoming the global problems has been studied extensively. However, despite the optimism about the global diffusion of democracy in the post Cold War World, today numerous countries which finalized their democratic transition are far away from being consolidated democracies due to their fragilities and deficiencies. These regimes, which cannot be classified as full- fledged autocracies but fall far short of the standard definition of liberal democracy, have been occupying the agenda of democracy theorists. In this study, we explore three macro theories frequently emphasized in the literature to understand the conditions of democratic consolidation: Institutional approach, socio-economic models and cultural theories. In addition, international factors, which have recently become more and more noticeable, are included in this analysis as a fourth variable.

Kaynakça

  • .....

Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı

Yıl 2011, Cilt 7, Sayı 28, 31 - 57, 01.12.2011

Öz

Uluslararası barışın tesis edilmesinden, ekonomik refah düzeyinin arttırılmasına kadar pek çok konuda ülkelerin sahip oldukları siyasi rejimlerin belirgin bir etkiye sahip olduğu tezi geniş kabul görmektedir. Bu çerçevede, özellikle küresel sorunların üstesinden gelinmesinde siyasal bir rejim olarak demokrasinin oynadığı hayati rol literatürde yaygın bir biçimde tartışılmaktadır. Soğuk Savaş sonrası dünyada demokrasinin küresel yayılımına ilişkin oluşan iyimserliğe karşın, bugün demokratik geçişlerini tamamlamış pek çok ülke kırılganlıkları ve yetersizlikleri nedeniyle konsolide demokrasiler olmanın çok uzağındadır. Tam anlamıyla otoriter olarak sınıflandırılamamakla birlikte, liberal demokrasi tanımının da gerisinde kalan bu siyasal rejimler demokrasi teorisyenlerinin gündemini meşgul etmektedir. Bu çalışmada siyasal gelişme literatüründe geniş yer tutan ve demokratik konsolidasyonun şartlarını açıklığa kavuşturmayı amaçlayan üç farklı makro kuram incelenmiştir. Bunlar sırasıyla kurumsal yaklaşım, sosyo ekonomik gelişme modeli ve siyasal kültür kuramıdır. Ayrıca ülkelerin demokratik konsolidasyon süreci üzerindeki etkisi gün geçtikçe daha çok hissedilen uluslararası faktörler de dördüncü bir değişken olarak analize dahil edilmiştir.

Kaynakça

  • .....

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Diğer ID JA74VF53EZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Birol AKGÜN Bu kişi benim
Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Selçuk Üniversitesi, Konya


M. Cüneyt ÖZŞAHİN Bu kişi benim
Araştırma Görevlisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Selçuk Üniversitesi, Konya

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 7, Sayı 28

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uidergisi462510, journal = {Uluslararası İlişkiler Dergisi}, issn = {1304-7310}, eissn = {1304-7175}, address = {Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Beyaz Ev, Oda No: 13, 34083}, publisher = {Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi}, year = {2011}, volume = {7}, number = {28}, pages = {31 - 57}, title = {Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı}, key = {cite}, author = {Akgün, Birol and Özşahin, M. Cüneyt} }
APA Akgün, B. & Özşahin, M. C. (2011). Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı . Uluslararası İlişkiler Dergisi , 7 (28) , 31-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39275/462510
MLA Akgün, B. , Özşahin, M. C. "Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı" . Uluslararası İlişkiler Dergisi 7 (2011 ): 31-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39275/462510>
Chicago Akgün, B. , Özşahin, M. C. "Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı". Uluslararası İlişkiler Dergisi 7 (2011 ): 31-57
RIS TY - JOUR T1 - Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı AU - Birol Akgün , M. Cüneyt Özşahin Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Uluslararası İlişkiler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 57 VL - 7 IS - 28 SN - 1304-7310-1304-7175 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası İlişkiler Dergisi Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı %A Birol Akgün , M. Cüneyt Özşahin %T Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı %D 2011 %J Uluslararası İlişkiler Dergisi %P 1304-7310-1304-7175 %V 7 %N 28 %R %U
ISNAD Akgün, Birol , Özşahin, M. Cüneyt . "Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı". Uluslararası İlişkiler Dergisi 7 / 28 (Aralık 2011): 31-57 .
AMA Akgün B. , Özşahin M. C. Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı. uidergisi. 2011; 7(28): 31-57.
Vancouver Akgün B. , Özşahin M. C. Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2011; 7(28): 31-57.
IEEE B. Akgün ve M. C. Özşahin , "Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı", Uluslararası İlişkiler Dergisi, c. 7, sayı. 28, ss. 31-57, Ara. 2011