Yıl 2016, Cilt 13 , Sayı 49, Sayfalar 43 - 59 2016-05-13

Identity of Kosovo from the Social Constructivist Perspective: Is Construction of a Common “Kosovar” Identity Possible in the Post-Independence Kosovo?
Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?

Emel G. OKTAY [1] , Jonilda RRAPAJ [2]


This article aims to analyze the identity politics in Kosovo after the independence. It employs social constructivist approach to argue that the enmity between Albanians and the Serbs of Kosovo is not natural or primordial but socially constructed as a by-product of Albanian and Serbian national building processes. Considering nation and national identity as socially constructed and therefore a process never completed, the article claims that it is theoretically possible to construct an all embracing “Kosovar” identity in the post-independence Kosovo by emphasizing citizenship rather than ethnic or religious affinities by the new Kosovo state. However, as the independence period and its aftermath was analyzed, it was concluded that the successful formation of a Kosovar identity remains heavily dependent on the degree to which the newly established Kosovo state is able to apply constitutional principles such as supremacy of law and human rights indiscriminately to all its citizens.
Bu makalede bağımsızlık sonrasında Kosova’da kimlik siyaseti incelenmektedir. Makalede Kosovalı Arnavutlar ile Sırplar arasındaki düşmanlığın doğal veya başlangıçtan beri gelen değil Arnavut ve Sırp ulusal kimliğinin oluşturulması sırasında ortaya çıkmış olduğunu iddia eden sosyal inşacı yaklaşım uygulanmaktadır. Ulus ve ulusal kimliğin sosyal olarak inşa edilmiş ve hiçbir zaman tamamlanmayacak, ucu açık bir süreç olduğu kabul edildiğinde, bağımsızlık sonrasında Kosova’da, etnik ya da dini aidiyetlere bağlı olmayan ve vatandaşlık esasına dayalı bir “Kosovalı” kimliğinin oluşturulmasının kuramsal olarak mümkün olabileceği iddia edilmektedir. Kosova’nın bağımsızlık süreci ve sonrası incelendiğinde ise bu kimliğin oluşturulmasının büyük ölçüde yeni Kosova devletinin anayasal temellerini oluşturan hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi ilkelerin etnik köken ve kültür farkı gözetilmeden tüm Kosova halkına yönelik olarak uygulanmasına bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer ID JA73TA43PF
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel G. OKTAY
Kurum: Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yazar: Jonilda RRAPAJ
Kurum: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,Ankara

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mayıs 2016

Bibtex @ { uidergisi463056, journal = {Uluslararası İlişkiler Dergisi}, issn = {1304-7310}, eissn = {1304-7175}, address = {Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Beyaz Ev, Oda No: 13, 34083}, publisher = {Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {43 - 59}, doi = {10.33458/uidergisi.463056}, title = {Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?}, key = {cite}, author = {Oktay, Emel G. and Rrapaj, Jonilda} }
APA Oktay, E , Rrapaj, J . (2016). Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü? . Uluslararası İlişkiler Dergisi , 13 (49) , 43-59 . DOI: 10.33458/uidergisi.463056
MLA Oktay, E , Rrapaj, J . "Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?" . Uluslararası İlişkiler Dergisi 13 (2016 ): 43-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39307/463056>
Chicago Oktay, E , Rrapaj, J . "Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?". Uluslararası İlişkiler Dergisi 13 (2016 ): 43-59
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü? AU - Emel G. Oktay , Jonilda Rrapaj Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.33458/uidergisi.463056 DO - 10.33458/uidergisi.463056 T2 - Uluslararası İlişkiler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 59 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-7310-1304-7175 M3 - doi: 10.33458/uidergisi.463056 UR - https://doi.org/10.33458/uidergisi.463056 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası İlişkiler Dergisi Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü? %A Emel G. Oktay , Jonilda Rrapaj %T Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü? %D 2016 %J Uluslararası İlişkiler Dergisi %P 1304-7310-1304-7175 %V 13 %N 49 %R doi: 10.33458/uidergisi.463056 %U 10.33458/uidergisi.463056
ISNAD Oktay, Emel G. , Rrapaj, Jonilda . "Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?". Uluslararası İlişkiler Dergisi 13 / 49 (Mayıs 2016): 43-59 . https://doi.org/10.33458/uidergisi.463056
AMA Oktay E , Rrapaj J . Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2016; 13(49): 43-59.
Vancouver Oktay E , Rrapaj J . Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2016; 13(49): 43-59.
IEEE E. Oktay ve J. Rrapaj , "Sosyal İnşacılık Açısından Kosova’nın Kimliği: Bağımsızlık Sonrasında Ortak Bir “Kosovalı” Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?", Uluslararası İlişkiler Dergisi, c. 13, sayı. 49, ss. 43-59, May. 2016, doi:10.33458/uidergisi.463056