Yıl 2016, Cilt 13 , Sayı 52, Sayfalar 67 - 88 2016-12-01

Ideology and Foreign Policy: A Comparative Analysis of Kemalist (1930-1939) and Islamist (2011-2015) Foreign Policies in Turkey
İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi

Ramazan KILINÇ [1]


Under what conditions do domestic ideological shifts produce ideology-based foreign policy? In this study, Turkish foreign policies in 1930-1939 and 2011-2015 are comparatively analyzed within the framework of this question. While Kemalist elite pursued a cautious and pragmatic foreign policy in the 1930s, the Islamist elite implemented an ideology-based foreign policy in the first half of the 2010s. This study, which attempts to explain this variation, argues that those governments with low risk of being overthrown in domestic politics tend to pursue an ideologically-induced foreign policy if international environment offers a larger maneuver room to act.
İç politikadaki ideolojik kırılmalar hangi şartlar altında ideoloji temelli dış politika oluşumuna neden olmaktadır? Bu çalışmada 1930-1939 ve 2011-2015 dönemlerindeki Türk dış politikası bu soru etrafında karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. 1930’lu yıllarda Kemalist elit itidalli ve pragmatik bir dış politika izlerken, 2010’lu yılların ilk yarısında İslamcı elit ideoloji bazlı bir dış politika izlemiştir. Bu farklılığı açıklamaya çalışan makale, iç siyasette rakipleri tarafından yerinden edilme riski az olan hükûmetlerin, uluslararası ortam da kendilerine manevra alanı açıyorsa, iç ideolojik dönüşümlerini dış politikaya yansıtmaya daha eğilimli olduklarını iddia etmektedir.
 • Altınkaş, Evren. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Aydınlar: Kurucu İdeolojinin Seçkinleri”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 7 No.4, 2011, s.114-132.
 • Arsan, Nimet (der.). Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1961.
 • Avcı, Gamze. “The Justice and Development Party and the EU: Political Pragmatism in a Changing Environment”, South European Society and Politics, Cilt 16, No.3, 2011, s.409-421.
 • Aydın, Mustafa. “Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Traditional Inputs,” Middle Eastern Studies, Cilt 35 No.4, 1999.
 • Ayoob, Mohammed. Third World Security Predicament: State-Making, Regional Conflict and the International System, Lynne Rienner, Boulder, CO, 1995.
 • Barkey, Henri. “Turkey’s Turmoil: Why Erdogan and the Kurds are Both to Blame,” The National Interest, 25 Eylül 2015.
 • Barlas, Dilek. “Turkish Diplomacy in the Balkans and the Mediterranean: Opportunities and Limits for Middle-Power Activism in the 1930s”, Journal of Contemporary History, Cilt 40 No.3, 2005, s.441-464.
 • Barnett, Michael. “Culture, Strategy and Foreign Policy Change: Israel’s Road to Oslo”, European Journal of International Relations, Cilt 5 No.1, 1999, s.5-36.
 • “Barzani ve Perver Diyarbakır’da”, Hürriyet, 16 Kasım 2013.
 • Başkan, Birol. “Making Sense of Turkey’s Foreign Policy: Clashing Identities and Interests”, The Muslim World, Cilt 106, No.1, 2016, s.141-154
 • Bayramoğlu, Ali. 28 Şubat: Bir Müdahalenin Güncesi, Birey Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Bora, Tanıl. Türk Sağının Üç Hali, İletişim, İstanbul, 1998.
 • Corke, Susan, Andrew Finkel, David J. Kramer, Carla Anne Robins ve Nate Schenkkan. Democracy ın Crisis: Corruption, Media and Power in Turkey, New York, Freedom House, 2014.
 • Çagaptay, Soner. “Defining Turkish Power: Turkey as a Rising Power Embedded in the Western International System”, Turkish Studies, Cilt 14 No.4, 2013, s.797-811.
 • Çavdar, Gamze. “Islamist New Thinking in Turkey: A Model for Political Learning?”, Political Science Quarterly, Cilt 121 No.4, 2006, s.477-497.
 • Dagi, İhsan D. “Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking West and Westernization”, Turkish Studies, Cilt 6 No.2, 2005, s.21-37.
 • Deringil, Selim. Turkish Foreign Policy During the Second World War: Active Neutrality, Cambridge University Press, New York, 2004.
 • “Erdoğan: Derdimiz Mezhepçilik Değil, İslam”, Yeni Akit, 1 Ağustos 2015. “EU Opens Turkey Membership Talks”, BBC News, 4 Ekim 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4305500.stm.
 • “Erdoğan: Sizi Ülkemizde Tutmaya Mecbur Değiliz”, Hürriyet, 21 Aralık 2013.
 • Ertosun, Erkan. Filistin Politikamız: Camp David’den Mavi Marmara’ya, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2014.
 • Filkins, Dexter. “What We Left Behind”, The New Yorker, 28 Nisan 2014.
 • Frey, Frederick W. The Turkish Political Elite, MIT Press, Boston, MA, 1965.
 • Goldstein, Judith and Robert O. Keohane. Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change, Cornell University Press, Ithaca, 1993.
 • Görener, Aylin Ş. ve Meltem Ş. Ucar. “The Personality and Leadership Style of Recep Tayyip Erdoğan: Implications for Turkish Foreign Policy”, Turkish Studies, Cilt 12 No.3, 2011, s.357-81.
 • Graeber, David. “Turkey Could Cut Off Islamic State’s Supply Lines. So Why Does not It”, Guardian, 18 Kasım 2015.
 • Gunter, Michael M. “Iraq, Syria, Isis, and the Kurds: Geostrategic Concerns for the U.S. and Turkey”, Middle East Policy, Cilt 22 No.1, 2015, s.102-111.
 • Hacıoğlu, Nerdun. “Putin’den Ağır İtham: Türkiye IŞİD Petrolü İçin Vurdu”, Hürriyet, 30 Kasım 2015.
 • Hale, William. Turkish Foreign Policy since 1774, (3. Baskı), Routledge, Abingdon, 2013.
 • Holsti, Karl J. “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,” International Studies Quarterly, Cilt 14 No.3 1970, s.233-309.
 • Hunt, Michael. Ideology and U.S. Foreign Policy, Yale University Press, New Haven, 2009.
 • Karakoç, Ercan. “Atatürk’ün Hatay Davası”, Bilig, Sayı 50, 2009, s.97-118.
 • Kayaoglu, Turan. “Getting Turkey Back on Track to Democracy, Human Rights and Religious Freedom”, The Review of Faith and International Affairs, Cilt 14 No.2, 2016, s.14-22.
 • Kılınç, Ramazan. “Critical Junctures, Catalysts, and Democratic Consolidation in Turkey”, Political Science Quarterly, Cilt 129 No.2, 2014, s.293-318.
 • Kılınç, Ramazan. “International Pressure, Domestic Politics, and the Dynamics of Religious Freedom: Evidence from Turkey”, Comparative Politics, Cilt 46 No.2, 2014, s.127-145.
 • Kirişçi, Kemal. “The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State”, New Perspectives on Turkey, Sayı 40, 2009, s.29-57.
 • Koloğlu, Orhan. Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, 2. Baskı, Kaynak Yayınları, Ankara, 2004.
 • Korkmaz, Tamer. “Sarmaş Dolaş”, Yeni Şafak, 15 Aralık 2013.
 • Kösebalaban, Hasan. Turkish Foreign Policy: Islam, Nationalism, and Globalization, Palgrave Macmillan, New York, 2011.
 • Kösebalaban, Hasan. “The Crisis in Turkish-Israeli Relations: What is Its Strategic Significance?”, Middle East Policy, Cilt 27 No.3, 2010, s.36-50.
 • Kuru, Ahmet T. Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey, Cambridge University Press, New York, 2009.
 • Kuru, Ahmet T. “Turkey’s Failed Policy toward the Arab Spring: Three Levels of Analysis”, Mediterranean Quarterly, Cilt 26 No.3, 2015, s.94-116.
 • “Kuzey Irak’la Tarihi Enerji Anlaşması”, Milliyet, 6 Kasım 2013.
 • Levi, Werner. “Ideology, Interests, and Foreign Policy,” International Studies Quarterly, Cilt 14 No.1, 1970.
 • Macfie, A. L. “The Straits Question: The Conference of Montreux”, Balkan Studies, Cilt 13 No.2, 1972, s.203-219.
 • Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power Politics, Norton, New York, 2001.
 • Moravcsik, Andrew. “A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation”, International Organization, Cilt 53 No.2, 1999, s.267-306.
 • Muadini, Fait. “The Politics between the Justice and Development Party and the Gülen Movement in Turkey: Issues of Human Rights and Rising Authoritarianism,” Muslim World Journal of Human Rights, Cilt 12 No.1, 2015, s.99-122.
 • Mufti, Malik. Daring and Caution in Turkish Strategic Culture: Republic at Sea, Palgrave Macmillan, London, 2009.
 • Mufti, Malik. “The Many-Colored Cloak: Evolving Conceptions of Democracy in Islamic Political Thought”, American Journal of Islamic Social Sciences, Cilt 27 No.1, 2010, s.1-27.
 • Nye, Joseph S. “Redefining the National Interest”, Foreign Affairs, Cilt 78 No.4, 1999, s.22-35.
 • Onuf, Nicholas. “Institutions, Intentions, and International Relations”, Review of International Studies, Cilt 28 No.2, 2002, s.211-228.
 • Oran, Baskın. Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 1: 1919-1980, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Öniş, Ziya ve Şuhnaz Yılmaz. “Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era”, Turkish Studies, Cilt 10 Sayı 1, 2009, s.7-24.
 • Öniş, Ziya ve Şuhnaz Yılmaz. “Turkey and Russia in a Shifting Global Order: Cooperation, Conflict and Asymmetric Interdependence in a Turbulent Region”, Third World Quarterly, Cilt 37 No.1, 2016, s.71-95.
 • Öniş, Ziya. “Political Islam at the Crossroads: From Hegemony to Co-Existence”, Contemporary Politics, Cilt 7 No.3, 2001, s.281-298.
 • Övür, Mahmut. “Paralel Yapıya Talimat ‘Üst Akıl’dan”, Sabah, 9 Kasım 2014.
 • Özkan, Behlül. “Turkey, Davutoğlu and the Idea of Pan-Islamism”, Survival, Cilt 56 No.4, Temmuz 2014, s.119-140.
 • Özkırımlı, Umut (der). The Making of a Protest Movement in Turkey: #OccupyGezi, Palgrave MacMillan, London, 2014.
 • Özyürek, Esra. Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey, Duke University Press, Durham, NC, 2006.
 • Parla, Taha. Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989.
 • Romano, David. “Iraqi Kurdistan and Turkey: Temporary Marriage”, Middle East Policy, Cilt 22 Sayı 1, 2015, s.89-101.
 • “Rusya ile Kriz Çıktı, Fiyatlar Tepetaklak”, Hürriyet, 3 Aralık 2015.
 • Samaan, Jean-Loup. “The Rise and Fall of the ‘Turkish Model’ in the Arab World”, Turkish Policy Quarterly, Cilt 12 No.3, 2013, s.61-69.
 • Sanger, David E. “Rebel Arms Flow is Said to Benefit Jihadists in Syria”, New York Times, 15 Ekim 2012.
 • Sanjian, Avedis K. “The Sanjak of Alexandretta (Hatay): Its Impact on Turkish-Syrian Relations, 1939-1956”, Middle East Journal, Cilt 10 No.4, 1956, s.379-94.
 • Shanzar, Jonathan ve Merve Tahiroğlu. “Ankara’s Failure: How Turkey Lost the Arab Spring”, Foreign Affairs, 25 Ocak 2016.
 • Snyder, Jack. Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1991.
 • Sözen, Ahmet. “A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy: Transition and Challenges,” Turkish Studies, Cilt 11 No.1, 2010, s.103-123.
 • Topal, Ahmet. “Ankara ile Pentagon Arası PYD Restleşmesi”, Sabah, 17 Ekim 2015.
 • Ünver, Akın. “İslamcı Söylemde Değişen İran Algısı ve Türk-İran İlişkilerinin Geleceği”, Ortadoğu Analiz, Sayı 52, 2013, s.63-70.
 • Waltz, Kenneth. Theory of International Politics, McGraw Hill, New York, 1979.
 • Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, New York, 1999.
 • Yegin, Mehmet. “Turkey’s Reaction to the Coup in Egypt in Comparison with the US and Israel”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Cilt 18 No.4, 2016, s.407-421.
 • Yılmaz, Hale. Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey, 1923-1945, Syracuse University Press, Syracuse, 2013
Birincil Dil tr
Konular Sosyal, Tarih
Diğer ID JA53BU64KG
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ramazan KILINÇ
Kurum: Siyaset Bilimi Bölümü, Nebraska Üniversitesi Omaha Kampüsü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { uidergisi463084, journal = {Uluslararası İlişkiler Dergisi}, issn = {1304-7310}, eissn = {1304-7175}, address = {Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Beyaz Ev, Oda No: 13, 34083}, publisher = {Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {67 - 88}, doi = {10.33458/uidergisi.463084}, title = {İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi}, key = {cite}, author = {Kılınç, Ramazan} }
APA Kılınç, R . (2016). İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi . Uluslararası İlişkiler Dergisi , Özel Sayı: Türk Dış Politikası , 67-88 . DOI: 10.33458/uidergisi.463084
MLA Kılınç, R . "İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi" . Uluslararası İlişkiler Dergisi 13 (2016 ): 67-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39310/463084>
Chicago Kılınç, R . "İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi". Uluslararası İlişkiler Dergisi 13 (2016 ): 67-88
RIS TY - JOUR T1 - İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi AU - Ramazan Kılınç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.33458/uidergisi.463084 DO - 10.33458/uidergisi.463084 T2 - Uluslararası İlişkiler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 88 VL - 13 IS - 52 SN - 1304-7310-1304-7175 M3 - doi: 10.33458/uidergisi.463084 UR - https://doi.org/10.33458/uidergisi.463084 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası İlişkiler Dergisi İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi %A Ramazan Kılınç %T İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi %D 2016 %J Uluslararası İlişkiler Dergisi %P 1304-7310-1304-7175 %V 13 %N 52 %R doi: 10.33458/uidergisi.463084 %U 10.33458/uidergisi.463084
ISNAD Kılınç, Ramazan . "İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi". Uluslararası İlişkiler Dergisi 13 / 52 (Aralık 2016): 67-88 . https://doi.org/10.33458/uidergisi.463084
AMA Kılınç R . İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2016; 13(52): 67-88.
Vancouver Kılınç R . İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2016; 13(52): 67-88.
IEEE R. Kılınç , "İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi", Uluslararası İlişkiler Dergisi, c. 13, sayı. 52, ss. 67-88, Ara. 2016, doi:10.33458/uidergisi.463084