Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 65, Sayfalar 83 - 100 2020-03-01

Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik
A Critique of Poststructuralism’s Discursive Ontology: Extra-Discursive Realm and Critical Realism in International Relations

Klevis KOLASİ [1]


Uluslararası İlişkiler (Uİ) literatüründe postyapısalcılığın göreceli epistemolojisinin sınırlılıkları genellikle kabul edilirken, söylemsel ontoloji kavrayışının uluslararası ilişkilerdeki temel olguları kavramsallaştırmak açısından içerdiği sorunlar nadiren sorunsallaştırılmaktadır. Bu makalenin amacı, sosyal gerçekliği söylemsel veya dilsel pratiklere indirgeyen postyapısalcılığın gerçekçi karşıtı ontolojik varsayımlarına yönelik eleştirel bir inceleme sunmaktır. Makalenin temel argümanı, söylemsel pratiklerin sosyal gerçekliğin kurucuları olarak, sosyal yapılar ile eşit düzeyde görülemeyecekleri ve söylemlerin ancak farklılaşmış ve katmanlı bir ontoloji içinde kavramsallaştırıldıklarında belirli bir etkinlikte işlerlik kazandıklarıdır. Daha spesifik olarak, makale sosyal gerçekliği sadece yorumcu şemalar aracılığıyla bilebileceğimizi ifade eden epistemolojik göreceliğin, dünyayı söylemsel pratiklerle eşit gören göreceli bir ontoloji kavrayışına götürmek zorunda olmadığını göstermeye çalışmaktadır. Makale bu doğrultuda eleştirel gerçekçiliğin sunduğu meta-teorik çerçeveye dayanmaktadır. Bu amaçla makale, postyapısalcılıktaki teori ile sosyal gerçeklik arasındaki ilişkiyi yeniden ele almaktadır.
While the limits of poststructuralism’s relativist epistemology are usually acknowledged in IR literature, the problems that its discursive ontology posits for the conceptualization of international phenomena are seldom problematized. This article aims to provide a critical assessment of the anti-realist ontological assumptions of poststructuralism about reducing social reality into discursive or linguistic practices, which has recently gained widespread acceptance in post-positivist circles. The article suggests that discursive practices instead of being equated with social structures, and seen as constitutive of social reality, can be properly understood only if conceptualized within a differentiated and stratified ontology, allowing us to probe why specific discourses emerge in a certain way and have more influence than others. Based on the meta-theoretical framework of critical realism, this article tries to show that epistemological relativism which claims knowledge of social reality only indirectly through interpretive schemas does not necessarily lead to a conception of relative ontology that equates social reality with discursive practices. In this respect, the article focuses on and rethinks the relationship between theory and social reality in poststructuralism.
  • ......
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Klevis KOLASİ
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { uidergisi660652, journal = {Uluslararası İlişkiler Dergisi}, issn = {1304-7310}, eissn = {1304-7175}, address = {Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Beyaz Ev, Oda No: 13, 34083}, publisher = {Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {83 - 100}, doi = {10.33458/uidergisi.660652}, title = {Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik}, key = {cite}, author = {KOLASİ, Klevis} }
APA KOLASİ, K . (2020). Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik. Uluslararası İlişkiler Dergisi , 17 (65) , 83-100 . DOI: 10.33458/uidergisi.660652
MLA KOLASİ, K . "Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik". Uluslararası İlişkiler Dergisi 17 (2020 ): 83-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/52958/660652>
Chicago KOLASİ, K . "Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik". Uluslararası İlişkiler Dergisi 17 (2020 ): 83-100
RIS TY - JOUR T1 - Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik AU - Klevis KOLASİ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33458/uidergisi.660652 DO - 10.33458/uidergisi.660652 T2 - Uluslararası İlişkiler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 100 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-7310-1304-7175 M3 - doi: 10.33458/uidergisi.660652 UR - https://doi.org/10.33458/uidergisi.660652 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası İlişkiler Dergisi Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik %A Klevis KOLASİ %T Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik %D 2020 %J Uluslararası İlişkiler Dergisi %P 1304-7310-1304-7175 %V 17 %N 65 %R doi: 10.33458/uidergisi.660652 %U 10.33458/uidergisi.660652
ISNAD KOLASİ, Klevis . "Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik". Uluslararası İlişkiler Dergisi 17 / 65 (Mart 2020): 83-100 . https://doi.org/10.33458/uidergisi.660652
AMA KOLASİ K . Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2020; 17(65): 83-100.
Vancouver KOLASİ K . Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2020; 17(65): 100-83.