Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Zenci Aklın Eleştirisi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 90 - 95, 30.04.2020

Öz

Yeryüzünde yaşam olanağının var olduğu her yere yerleşmiş olan insanoğlu kendi arasında birçok bakımdan farklılıklar göstermektedir. Ten ve saç rengi, yüz yapısı gibi ilk bakışta anlaşılabilen farklılıkların yanı sıra dil, din, kültürel pratiklerle farklılıklar daha da derinleşmektedir. Bizi tanımlayan tüm kimlik türleri de bu farklılıkları ihtiva etmektedir. Bireysel kimlik, grup kimliği, etnik kimlik, ulus kimliği ve medeniyet kimliği gibi tüm kimlik türlerini öteki kimliklerden ayıran bu farklılıklardır. Örneğin, belirli bir etnik kimliği öteki etnik kimliklerden ayıran; dil ve kültürün, öteki etnik kimliklerin dil ve kültüründen farklı olmasıdır. Öte yandan birey ve grup kimliklerinin varlığı ben/biz olmayanın varlığına yani ötekinin varlığına ihtiyaç duymaktadır.

Kaynakça

  • Bauman, Z. (1997). Modernite ve holocaust (S. Sertabiboğlu, Trans.). İstanbul: Sarmal Yayınevi.
  • Mbembe, A. (2019). Zenci aklın eleştirisi (Ö. Arasan Simon & V. Çandar, Trans.). İletişim: İstanbul.
  • Saldana, J. (2019). Nitel araştırmacılar için kodlama el kitabı (A. T. Akcan & S. N. Şad, Trans.). Ankara: Pegem Akademi.
  • Schanapper, D. (2005). Sosyoloji düşüncesinin özünde öteki ile ilişki (A. Sönmezay, Trans.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Zenci Aklın Eleştirisi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 90 - 95, 30.04.2020

Öz

Yeryüzünde yaşam olanağının var olduğu her yere yerleşmiş olan insanoğlu kendi arasında birçok bakımdan farklılıklar göstermektedir. Ten ve saç rengi, yüz yapısı gibi ilk bakışta anlaşılabilen farklılıkların yanı sıra dil, din, kültürel pratiklerle farklılıklar daha da derinleşmektedir. Bizi tanımlayan tüm kimlik türleri de bu farklılıkları ihtiva etmektedir. Bireysel kimlik, grup kimliği, etnik kimlik, ulus kimliği ve medeniyet kimliği gibi tüm kimlik türlerini öteki kimliklerden ayıran bu farklılıklardır. Örneğin, belirli bir etnik kimliği öteki etnik kimliklerden ayıran; dil ve kültürün, öteki etnik kimliklerin dil ve kültüründen farklı olmasıdır. Öte yandan birey ve grup kimliklerinin varlığı ben/biz olmayanın varlığına yani ötekinin varlığına ihtiyaç duymaktadır.

Kaynakça

  • Bauman, Z. (1997). Modernite ve holocaust (S. Sertabiboğlu, Trans.). İstanbul: Sarmal Yayınevi.
  • Mbembe, A. (2019). Zenci aklın eleştirisi (Ö. Arasan Simon & V. Çandar, Trans.). İletişim: İstanbul.
  • Saldana, J. (2019). Nitel araştırmacılar için kodlama el kitabı (A. T. Akcan & S. N. Şad, Trans.). Ankara: Pegem Akademi.
  • Schanapper, D. (2005). Sosyoloji düşüncesinin özünde öteki ile ilişki (A. Sönmezay, Trans.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Engin Durukan ABDULHAKİMOĞULLARI> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ (DR)
0000-0002-9396-0945
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Abdulhakimoğulları, E. D. (2020). Zenci Aklın Eleştirisi . Universal Journal of History and Culture , 2 (1) , 90-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ujhc/issue/53866/696298
Creative Commons License
The published articles in UJHC are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.