ISSN: 2667-8179
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Handan AKYİĞİT
Kapak Resmi
       
Universal Journal of History and Culture (UJHC) (Univers. J. Hist. Cult.), sosyal bilimler üzerine yüksek kaliteli makaleler yayınlayan, Index Copernious indeksi tarafından da indekslenen uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergi, bu alandaki farklı disiplinlerdeki araştırmacıların mesleki ilgi alanlarını karşılayacak uluslararası bir akademik platform sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesi, araştırmacılar ve ilgili mesleki ve akademik kurumlardan oluşmaktadır. Bu dergide yayınlanacak bir makale, yeni fikirler içermeli ve geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmelidir. Benzerlik yüzdesi kaynaklar hariç  %20'dan az olmalıdır.

📌2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:
📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.

📌 İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.

Gönderim veya işlem ücreti alınmamaktadır. Dergi yılda 2 sayı olarak (Nisan ve Ekim) yayınlanmaktadır. 2019’dan beri yayın hayatına devam etmektedir. Kitap incelemeleri ve röportajlar da memnuniyetle kabul edilmektedir.

Derginin makale yayımlayacağı konular sınırlamaksızın aşağıdaki gibidir:

 • Antropoloji
 • Sanat ve Sanat Tarihi
 • Eğitim ve Eğitim Tarihi
 • Kültür Çalışmaları
 • Cinsiyet Tarihi Çalışmaları
 • Coğrafya ve Şehir Çalışmaları
 • Tarih
 • Edebiyat
 • Medya Çalışmaları ve İletişim
 • Felsefe
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Psikoloji
 • Sosyoloji


Yazıların ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 3 gün

Yazıların gözden geçirildiği ortalama süre: 60 gün

Makalenin yayınlandığı ortalama süre: 90 gün

Güncelleme Tarihi: 13.11.2022

Araştırma Makalesi

‘Seçilmiş Travma’ Olarak İstanbul’u Kaybetmenin Yunan Ulus Kimliğini Şekillendirmedeki Rolü: Twitter Üzerinden Netnografik Bir Analiz

Araştırma Makalesi

The Mediating Role of the Perception of Traditionalist Gender Roles in Career Choice on the Association Between Egalitarian Gender Perception and STEM-related Career Preference Among Junior and Senior-Level High School Students

Araştırma Makalesi

The Stigmatization of The Divorced Individuals

Derleme

Öznel Yaşlanma ve Yaş Kimliği: Bir Derleme
Creative Commons License
The published articles in UJHC are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.