Universal Journal of History and Culture
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-8179 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Orhan TURAN |


Universal Journal of History and Culture (UJHC) (Univers. J. Hist. Cult.), sosyal bilimler üzerine yüksek kaliteli makaleler yayınlayan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergi, bu alandaki farklı disiplinlerdeki araştırmacıların mesleki ilgi alanlarını karşılayacak uluslararası bir akademik platform sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesi, araştırmacılar ve ilgili mesleki ve akademik kurumlardan oluşmaktadır. Bu dergide yayınlanacak bir makale, yeni fikirler içermeli ve geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmelidir. Benzerlik yüzdesi %30'dan az olmalıdır.

Gönderim veya işlem ücreti alınmamaktadır. Dergi yılda 2 sayı olarak (Nisan ve Ekim) yayınlanmaktadır. 2019’dan beri yayın hayatına devam etmektedir. Kitap incelemeleri ve röportajlar da memnuniyetle kabul edilmektedir.

Derginin makale yayımlayacağı konular sınırlamaksızın aşağıdaki gibidir:

  • Antropoloji
  • Arkeoloji
  • Sanat ve Sanat Tarihi
  • Kültür Çalışmaları
  • Nüfus Bilimi
  • Film ve Tiyatro Çalışmaları
  • Cinsiyet Tarihi Çalışmaları
  • Coğrafya ve Şehir Çalışmaları
  • Dünya Tarihi
  • Hukuk
  • Dilbilim
  • Edebiyat
  • Medya Çalışmaları ve İletişim
  • Felsefe
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Psikoloji
  • Din Bilimleri ve Teoloji
  • Sosyoloji

Universal Journal of History and Culture

ISSN 2667-8179 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Orhan TURAN |
Kapak Resmi


Universal Journal of History and Culture (UJHC) (Univers. J. Hist. Cult.), sosyal bilimler üzerine yüksek kaliteli makaleler yayınlayan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergi, bu alandaki farklı disiplinlerdeki araştırmacıların mesleki ilgi alanlarını karşılayacak uluslararası bir akademik platform sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesi, araştırmacılar ve ilgili mesleki ve akademik kurumlardan oluşmaktadır. Bu dergide yayınlanacak bir makale, yeni fikirler içermeli ve geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmelidir. Benzerlik yüzdesi %30'dan az olmalıdır.

Gönderim veya işlem ücreti alınmamaktadır. Dergi yılda 2 sayı olarak (Nisan ve Ekim) yayınlanmaktadır. 2019’dan beri yayın hayatına devam etmektedir. Kitap incelemeleri ve röportajlar da memnuniyetle kabul edilmektedir.

Derginin makale yayımlayacağı konular sınırlamaksızın aşağıdaki gibidir:

  • Antropoloji
  • Arkeoloji
  • Sanat ve Sanat Tarihi
  • Kültür Çalışmaları
  • Nüfus Bilimi
  • Film ve Tiyatro Çalışmaları
  • Cinsiyet Tarihi Çalışmaları
  • Coğrafya ve Şehir Çalışmaları
  • Dünya Tarihi
  • Hukuk
  • Dilbilim
  • Edebiyat
  • Medya Çalışmaları ve İletişim
  • Felsefe
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Psikoloji
  • Din Bilimleri ve Teoloji
  • Sosyoloji