e-ISSN: 2667-8179
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Handan AKYİĞİT
Kapak Resmi
Universal Journal of History and Culture (UJHC) (Univers. J. Hist. Cult.), sosyal bilimler üzerine yüksek kaliteli makaleler yayınlayan, Central & Eastern European Academic Source(EBSCO), Historical Abstracts with Full Text (EBSCO) ve Ulrich’s Periodicals Directory indeksi tarafından da indekslenen uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergi, bu alandaki farklı disiplinlerdeki araştırmacıların mesleki ilgi alanlarını karşılayacak uluslararası bir akademik platform sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesi, araştırmacılar, ilgili mesleki ve akademik kurumlardan oluşmaktadır. Bu dergide yayınlanacak bir makale, yeni fikirler içermeli ve geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmelidir.

📌Benzerlik yüzdesi kaynaklar hariç %20'dan az olmalıdır.
📌Dergide çift taraflı kör hakemlik politikası izlenmektedir.
📌2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:
📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.
📌 İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.

Gönderim veya işlem ücreti alınmamaktadır. Dergi yılda 2 sayı olarak (Nisan ve Ekim) yayınlanmaktadır. 2019’dan beri yayın hayatına devam etmektedir. Kitap incelemeleri ve röportajlar da memnuniyetle kabul edilmektedir.

Derginin makale yayımlayacağı konular sınırlamaksızın aşağıdaki gibidir:
• Psikoloji
• Sosyoloji
• Eğitim ve Eğitim Tarihi
• Kültür Çalışmaları
• Cinsiyet Tarihi Çalışmaları
• Tarih
• Edebiyat
• Medya Çalışmaları ve İletişim
• Felsefe
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yazıların ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 3 gün
Yazıların gözden geçirildiği ortalama süre: 60 gün
Makalenin yayınlandığı ortalama süre: 90 gün

Yayıncı

Doç. Dr. Handan Akyiğit

29970   hakyigit@sakarya.edu.tr,  ujhc@journalsacademic.com

29971  + 90 264 295 7320 

29972   Sakarya Üniversitesi, İnsan ve Topum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, A Blok, 54050, Sakarya, Türkiye

28516  https://www.handanakyigit.com/

Database ve İndeks

29848          29160     29161

Creative Commons License
The published articles in UJHC are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.