ISSN: 2667-8179
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Handan AKYİĞİT
Kapak Resmi
       
Universal Journal of History and Culture (UJHC) (Univers. J. Hist. Cult.), sosyal bilimler üzerine yüksek kaliteli makaleler yayınlayan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergi, bu alandaki farklı disiplinlerdeki araştırmacıların mesleki ilgi alanlarını karşılayacak uluslararası bir akademik platform sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesi, araştırmacılar ve ilgili mesleki ve akademik kurumlardan oluşmaktadır. Bu dergide yayınlanacak bir makale, yeni fikirler içermeli ve geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmelidir. Benzerlik yüzdesi %30'dan az olmalıdır.

📌2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:
📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.

📌 İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.

Gönderim veya işlem ücreti alınmamaktadır. Dergi yılda 2 sayı olarak (Nisan ve Ekim) yayınlanmaktadır. 2019’dan beri yayın hayatına devam etmektedir. Kitap incelemeleri ve röportajlar da memnuniyetle kabul edilmektedir.

Derginin makale yayımlayacağı konular sınırlamaksızın aşağıdaki gibidir:

 • Antropoloji
 • Sanat ve Sanat Tarihi
 • Eğitim ve Eğitim Tarihi
 • Kültür Çalışmaları
 • Cinsiyet Tarihi Çalışmaları
 • Coğrafya ve Şehir Çalışmaları
 • Tarih
 • Edebiyat
 • Medya Çalışmaları ve İletişim
 • Felsefe
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
Creative Commons License
The published articles in UJHC are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.