Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 38 2019-07-26

Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği

Nihal YILDIZ YILMAZ [1] , Ahmet KAPLAN [2]


Araştırmanın amacını, Mardin ilinde temel eğitim kademesindeki Suriyeli öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin ebeveyn görüşlerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mardin il merkezinde yaşayan 26 tane Suriye’den göç etmiş ebeveyn oluşturmuştur. Verileri toplama aracı olarak, konu ile ilgili literatür taranarak kuramsal temel oluşturulmuş ve literatür bilgilerinden yararlanılarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre genel olarak Geçici Eğitim Merkezinde Arapça konuşulmasından dolayı problem yaşamadıklarını ve bu açıdan Türk devlet okulunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerle olan ilişkiler hususunda ise her iki okulun öğretmenleri ile de problemleri olmadığını belirtmişlerdir. Eğitime devam etmek istedikleri yer olarak ise Türk devlet okulunu seçmişlerdir. Araştırma sonucunda ebeveynlerin genel olarak Türk devlet okullarından ve öğretmenlerinden memnun oldukları belirlenmiştir. Başlarda yaşadıkları sorunları artık yaşamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Suriyeli Öğrenciler, Geçici Eğitim Merkezleri, Mardin İli
 • Balkar, B., Şahin, S., & Işıklı Babahan, N. (2016). Problems Confronted By Syrian Teachers Working at Temporary Education Centers (TECs)/Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1290-1310.
 • Başar, M., Akan, D. & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1571-1578.
 • Berg, B. L. & Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Zeynel Ersin Özcan (Çev.). İçerik Analizine Giriş. Hasan Aydın (Çev. Ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Bulut, S., Soysal, Ö. K., & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğretmeni Olmak: Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(2), 1210-1238.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42.
 • Göktuna Yaylacı, F., Serpil, H., & Yaylacı, A. F. (2017). Paydaşların gözünden mülteci ve sığınmacılarda eğitim: Eskişehir örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 22, 101-117.
 • Johson, B. & Christensen, L. (2014). Eğitim Araştırmaları: Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar. Ali Türkdoğan (Çev.) Nicel, Nitel ve Karma Araştırma. Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.) Ankara: Eğiten kitap.
 • Kardeş, S. & Akman, B. (2018). Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 17(3).
 • Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., & Tüfekci Akcan, A. (2018). Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri, Kastamonu Education Journal, 26(6).
 • MEB. (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/ yabyonegiogr_1.html MEB. (2018). Geçici Koruma Kapsamı Altındaki Öğrencilerin Eğitim Hizmetleri. https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_05/23115755_21-05-2018__Ynternet_BYlteni.pdf
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Nitel Veri Analizi. Trans. Ed. Sadegül Akbaba ve Ali Ersoy, 2016, Ankara: Pegem Akademi.Özer, Y., Komsuoğlu, A. & Ateşok, Z.Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (37), 76-110.
 • Paker, T. (2017). Durum çalışması. Fatma Nevra Seggie & Yasemin Bayyurt (Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların eğitim sorunu ve çözüm önerileri. Liberal Düşünce Dergisi, 22(86), 127-144.
 • Türmen, T. (2012). Afet zamanlarında eğitim: Eğitim izleme raporu. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi (ERG).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2017). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihal YILDIZ YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet KAPLAN
Kurum: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ukmead566112, journal = {Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4334}, address = {ijker@kmu.edu.tr}, publisher = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {31 - 38}, doi = {}, title = {Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği}, key = {cite}, author = {YILDIZ YILMAZ, Nihal and KAPLAN, Ahmet} }
APA YILDIZ YILMAZ, N , KAPLAN, A . (2019). Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 31-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukmead/issue/47280/566112
MLA YILDIZ YILMAZ, N , KAPLAN, A . "Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 31-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukmead/issue/47280/566112>
Chicago YILDIZ YILMAZ, N , KAPLAN, A . "Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 31-38
RIS TY - JOUR T1 - Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği AU - Nihal YILDIZ YILMAZ , Ahmet KAPLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 38 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-4334 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği %A Nihal YILDIZ YILMAZ , Ahmet KAPLAN %T Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği %D 2019 %J Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2687-4334 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD YILDIZ YILMAZ, Nihal , KAPLAN, Ahmet . "Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Temmuz 2019): 31-38 .
AMA YILDIZ YILMAZ N , KAPLAN A . Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 31-38.
Vancouver YILDIZ YILMAZ N , KAPLAN A . Temel Eğitim Kademesindeki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Mardin İli Örneği. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 38-31.