Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 88 - 113, 31.05.2021

Öz

Bilindiği gibi insanoğlunun, yaratılışıyla başlayan rekabet, yine insanlık tarihi ile yaşıt başka bir olguyu da karşımıza çıkartmıştır. İlk başlarda kabileler düzeninde yaşayan insanlık, zamanla devlet yolunda ilk aidiyet güdülerine sahip olduğunda çıkar çatışmaları ve menfaat kesişmeleri noktasında şiddet kullanma yoluna gitmiş ve adına Harp ya da savaş dediğimiz kavram ortaya çıkmıştır. Savaşın olduğu gibi türlerinin de zaman içinde evrimi, yadsınamaz bir gerçekliktir. Konvansiyonel savaşların başlangıçta kılıç, ok, yay daha sonraları ateşli silahlarla devam eden gelişimi, benzer şekilde bu savaş türü içinde geçerlidir. Psikolojik harbin mühimmatı propaganda, silahı ise iletişimdir. İletişim alanında teknolojiye bağıl değişim ve gelişmeler, metodolojik noktada bu evrimi sağlamıştır. İşte bu çalışma özellikle sosyal medya gerçekliğinin temel parametre haline geldiği yeni iletişim şeklinde psikolojik harbin evrimini ve gelecek vizyonunu açıklamak için hazırlanmıştır.

Kaynakça

 • AYDIN Nurullah, İşte İstihbarat, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2008
 • BON Gustave Le, Kitleler Psikolojisi (Çev: Fatma Zehra Bayrak), Hayat Yayınları, Ankara 2017
 • CLAUSEWITZ C. V, Savaş Üzerine (Çev. Adil Demir), Kastaş Yayınları, İstanbul 2008
 • ÇAKIR Mikdat, Savaş Sosyolojisi, Mars Matbaası, Ankara 2004
 • EKER Sami, Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Ankara 2015
 • ERTEKİN Yücel, Halka İlişkiler, TODAİE Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1995
 • GÖK Ali, İkinci Körfez Savaşı Örneğinde ABD’nin Psikolojik Harekat ve Propaganda Uygulamalarının İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), T.C Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı SAREM, İstanbul 2012
 • GÜRCAN Metin, Bir Önceki Savaş İçin Hazırlanmak: Değişen Küresel Güvenlik Ortamının Geleneksel Savaş Olgusuna Etkisi, Bilge Strateji: Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi, Güz: 3/5, Ankara 2011
 • HEADQUARTERS DEPARTMENTS OF THE ARMY, FM 3-05.301 (FM 33-1-1) Psychological Operations Tactics, Technigues and Procedures, United States Army John F. KennedySpecial Warfare Center and School Press, North Carolina 2003
 • HUNTINGTON Samuel, Asker ve Devlet (Çev. K. Uğur KIZILARSLAN), Salyangoz Yayınları, İstanbul 2006
 • ILGAZ BÜYÜKBAKKAL Ceyda, Kitle İletişim Araçları ve Toplumsal Yapı, T.C İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:21, İstanbul 2005
 • KARAKAŞ Ceyhun Kaan Karakaş, DAEŞ Propagandasında Yeni Medya Kullanımı, Marmara İletişim Dergisi, Aralık Sayısı, İstanbul 2017
 • ÖZDAĞ Savaş, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği “Propaganda Üzerine”, ASAM Yayınları, Ankara 2003 ÖZDAĞ Ümit, Algı Yönetimi, Kripto Yayınları, Ankara 2014
 • ÖZDAĞ Ümit, İstihbarat Teorisi, Kripto Yayınları, Ankara 2013
 • ÖZGÜL Ezgi, Yeni Savaş Stratejileri ve Asimetrik Savaş, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu 2005
 • ÖZSOY Osman, Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma, Alfa Yayınları, İstanbul 1998
 • TOPTAŞ Ergüder, 21. YY’da Savaş, Kripto Yayınları, Ankara 2006
 • TÜRKOĞLU Emir, “Küresel Bir Terör Örgütü Olarak IŞİD’in Dijital Dergi Kullanımı: Konstantiniyye Üzerine Bir İnceleme”, Akademia Erciyes İletişim Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Kayseri 2017
 • VARLIK Ali Bilgin, Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım, Avrasya Terim Dergisi, İstanbul 2013
 • WEISS Micheal - HASSAN Hassan, IŞİD Terör Ordusu’nun İç Yüzü (Çev. Emine Arzu Kayhan), Kırmızı Yayınları, İstanbul 2016
 • ZUR Ofer, Savaşın Psiko-Tarihi: Kültür, Ruh Ve Düşmanın Birlikte Evrimi (Çev. Gökhan Kağnıcı), Tarih Okulu Dergisi, Sayı:6, İstanbul 2010

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bora İYİAT (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ, MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uksad836316, journal = {Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1269}, address = {Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Sümer İş Merkezi 15/17 Balgat Çankaya – Ankara/Türkiye}, publisher = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {88 - 113}, doi = {}, title = {Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere}, key = {cite}, author = {İyiat, Bora} }
APA İyiat, B. (2021). Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere . Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 88-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/62621/836316
MLA İyiat, B. "Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere" . Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 5 (2021 ): 88-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/62621/836316>
Chicago İyiat, B. "Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 5 (2021 ): 88-113
RIS TY - JOUR T1 - Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere AU - Bora İyiat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 113 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-1269 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere %A Bora İyiat %T Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere %D 2021 %J Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi %P -2587-1269 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD İyiat, Bora . "Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Mayıs 2021): 88-113 .
AMA İyiat B. Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere. UKSAD. 2021; 5(1): 88-113.
Vancouver İyiat B. Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. 2021; 5(1): 88-113.
IEEE B. İyiat , "Psikolojik Harbin Evrimi: Atılan Bildirilerden, Atılan Twitlere", Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 88-113, May. 2021