e-ISSN: 2587-1269
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Mehmet Seyfettin EROL
Kapak Resmi
       
Uluslararası hakemli bir dergi olan ve DergiPark veri tabanında yer alan Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (e-ISSN 2587-1269), ağırlıklı olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlamakta ve buna ek olarak tarih, siyaset, ekonomi, sosyoloji, hukuk, jeopolitik, strateji, güvenlik, istihbarat, milli savunma, kültür, psikoloji ve coğrafya alanlarında disiplinler arası bilimsel çalışmalara yer vermektedir. 

Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Citefactor, DRJI, Index Copernicus, Ideal Online, İnfobase İndex, JIFACTOR, Journal Factor, ResearchBib, Sindex ve TÜBİTAK DERGİPARK isimli dizinler tarafından taranan Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (UKSAD), uluslararası hakemli bir dergi olup; 2017 yılından itibaren yılda iki sayı olarak (Mayıs ve Aralık) yayımlanmaktadır. Ayrıca gerekli gördüğü durumlarda özel sayı da yayımlayan UKSAD; İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça başta olmak üzere çok dilli bir yayın politikasını benimsemektedir.

Yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

2023 - Cilt: 7 Sayı: 1