Amaç ve Kapsam

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (e-ISSN 2587-1269), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimizde Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere çeşitli Sosyal Bilim disiplinlerinde hazırlanan çalışmalara yer verilmektedir. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin amacı devletlerin ve toplumların karşılaştıkları krizleri bilimsel temelde açıklamaya çalışan makaleler için bir platform oluşturmaktır. Bu nedenle Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi; disiplinler arası bir yaklaşımla ortak bir akademik bakış açısının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Uluslararası hakemli bir dergi olan ve DergiPark veri tabanında yer alan Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi; Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Citefactor, DRJI, Index Copernicus, Ideal Online, İnfobase İndex, JIFACTOR, Journal Factor, ResearchBib, Sindex ve TÜBİTAK DERGİPARK adlı uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça başta olmak üzere, çok dilli bir yayın politikasını benimseyen dergimiz, Kış (Aralık) ve Yaz (Mayıs) sayıları olarak yılda iki kez yayımlanmaktadır. Ayrıca dergimiz gerektiğinde özel sayılar da yayımlamaktadır. Dergimizde yayımlanan çalışmaların odak noktası ise yaşanan tarihi ve güncel krizlerin, çatışmaların, diplomatik gelişmelerin ve çeşitli sorunların tarihsel arka planları, siyasal, sosyolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik vb. boyutlarının incelenmesidir.