Dergi Kurulları

Editör Kurulu

SAHİBİ

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL


BAŞ EDİTÖR

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

DİL EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Selma YEL • Türkçe Dil Editörü
Prof. Dr. Cem KARADELİ • İngilizce Dil Editörü
Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA • Rusça Dil Editörü

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Doğacan BAŞARAN

Dr. Emre OZAN


SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dr. Kadir Ertaç ÇELİK


YAYINA HAZIRLAYANLAR

Sevinç İrem BALCI
Cenk TAMER
Elif TEKTAŞ


YAYIN KURULU

Prof. Dr. Muthana AL• MAHDAWI • Bağdat Üniversitesi
Prof. Dr. Kuralai BAIZAKOVA • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer GÜL • Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR • Kapadokya Üniversitesi
Prof. Dr. Izbairov Asylbek KARIMOVICH • Jeopolitik Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Zaynidin KURMANOV • Boris Yeltsin Kırgız-Rus-Slav Üniversitesi
Prof. Dr. Darkhan KYDYRALI • Uluslararası Türk Akademisi
Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN • Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Şamil ÖÇAL • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay Fırat TANRISEVER • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Refik TURAN • Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Masa KOLANOVIC • Zagreb Üniversitesi
Doç. Dr. Şafak OĞUZ • Kapadokya Üniversitesi
Doç. Dr. Katarzyna STOKLOSA • Güney Danimarka Üniversitesi
Dr. Sayed M. Abdullah Al Mamun CHOWDHURY • Bangladeş Rajshahi Üniversitesi
Dr. Cenk PALA • Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
Dr. Harinda VIDANAGE • General Sir John Kotelawala Savunma Üniversitesi


DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mustafa Nail ALKAN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR • Milli Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN • Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Edward FOSTER • Stevens Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Faaiz Salih MAHMOOD • Musul Üniversitesi
Prof. Dr. Nabizhan MUKHAMMEDKHAN • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Prof. Dr. Hale ŞIVGIN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Enkhbat AVIRMED • Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doç. Dr. Itır İMER • Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Sezgin KAYA • Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Abdugani MAMADAZIMOV • Tacikistan Ulusal Siyaset Bilimciler Birliği
Doç. Dr. Farhat TOLIPOV • Özbekistan Bilim Kervanı Enstitüsü Başkanı
Doç. Dr. Sayim TÜRKMAN • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Huma Naz Siddiqui BAQAI • Karaçi Sosyal Bilimler ve Liberal Sanatlar İşletme Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Ankhbayar DANUU • Moğolistan Milli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceren GÜRSELER • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muwafaq Adil OMAR • Selahaddin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Anıl ÖZTOP • Kocaeli Üniversitesi
Dr. Hadza Min Fadhli ROBBY • Endonezya İslam Üniversites