Ücret Politikası

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılara ilişkin telif hakkı yazarlarca tarafımıza devredilmiş olup makale, kitap incelemesi, analiz, rapor vb. çalışmaları gönderen yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemekte ve yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.