Yıl 2021, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 229 - 237 2021-02-28

THE POWER OF THOUGHT THROUGH THERAPEUTIC DISCOURSE IN GHOST STORY BY MARK RAVENHILL
Mark Ravenhill’in Ghost Story Oyununda İyileştirici Söylem Üzerinden Düşünce Gücü Olgusu

Erdinç PARLAK [1] , Güzin ŞARMAN [2]


Regarded as one of the polemical playwrights considerably touched by the firm atmosphere of Thatcherite reign in Britain, Mark Ravenhill comes to the forefront with his bold spirit and opponent voice reflected in all of his works through his unconventional narrative style. Inasmuch as he is generally placed into the theatrical sensibility of In-Yer-Face theatre which is substantially fuelled by the politics of Margaret Thatcher, his later plays mostly deal with social problems as well as inner sphere of individuals as presented in the play Ghost Story (2010). This study aims at analyzing the power of thought in healing process of female characters suffering breast cancer in Ghost Story while setting light to the inner minds of them. In line with this, the resonances of their stream of mind will be presented through content analysis of the play. The evaluations will be also given in the conclusion part of the study.
Britanya’da Thatcher döneminin sert havasını soluyan ve dönemin tartışmalı yazarlarından biri olan Mark Ravenhill, alışılmadık anlatım tarzı üzerinden bütün eserlerine yansıyan muhalif sesi ve cesur yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Ravenhill her ne kadar Margaret Thatcher’ın politikalarının büyük ölçüde beslediği Suratına Tiyatro anlayışı içerisinde yer alsa da yazarın son oyunları çoğunlukla Ghost Story (2010) oyunundaki gibi bireyin iç dünyasının yanı sıra toplumsal sorunları ele alır. Bu çalışma Ghost Story oyununda iç dünyalarına ışık tutarak meme kanserinden muzdarip kadın karakterlerin iyileşme sürecindeki düşünce gücünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla bağlantılı olarak karakterlerin zihin akışlarının yansımaları içerik analizi yöntemi ile sunulacaktır. Ayrıca çalışmanın bulguları sonuç kısmındadır.
 • Broadway World News (2018). Little Spoan Big Spoan Announces New Production of Mark Ravenhill’s GHOST STORY. Retrieved from https://www.broadwayworld.com/off-off-broadway/article/Little-Spoon-Big-Spoon-Announces-New-Production-of-Mark-Ravenhills-GHOST-STORY-20180131 on 18th November, 2020.
 • Davis, W. A. (2007). Art and Politics Psychoanalysis, Ideology, Theatre. Pluto Press.
 • Ian (2010), Review: Ghost Story, Riverside Studios. Retrieved from https://www.oughttobeclowns.com/2010/06/review-ghost-story-riverside-studios.html on 18th November, 2020.
 • Jones, K. M. & Ruthig, J. C. (2015). The impact of positive thinking, gender, and empathy on social attributions for cancer outcomes. Curr Psychol, 34, 762–771, DOI 10.1007/s12144-014-9288-4.
 • Ravenhill, M. (2013). Plays 3: Shoot/Get Treasure/Repeat, Over There, A Life in Three Acts, Ten Plagues, Ghost Story, The Experiment. Bloomsbury Publishing, 1-457.
 • Sedláková, J. (2010). Social Themes in In-Yer-Face Theatre Plays, Diploma Thesis. Charles University, Prague.
 • Sierz, A. (2001). In-Yer-Face Theatre: British Drama Today. London, Faber & Faber, 1-274.
 • Sierz, A. (2002). Still In-Yer-Face? Towards a critique and a summation. New Theatre Quarterly, 18(1), 17-24.
 • Sierz, A. (2011). Rewriting The Nation, British Theatre Today. Methuen Drama.
 • Spencer, J. (2008). Review: Shoot / Get Treasure / Repeat by Mark Ravenhill. Theatre Journal, 60(2), 285-288.
 • Svich, C. (2003). Commerce and morality in the theatreof Mark Ravenhill. Contemporary Theatre Review, 13(1), 81-95, DOI: 10.1080/1048680031000077799.
 • Wallace, C. (2005). Responsibility and postmodernity: Mark Ravenhill and 1990s British drama. Theory and Practice in English Studies 4, 269-275.
 • Weiste, E. & Peräkylä, A. (2015). Therapeutic discourse. University of Helsinki, Finland, DOI: 10.1002/9781118611463.wbielsi102, 1-10.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7184-8709
Yazar: Erdinç PARLAK
Kurum: ORDU UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE AND LETTERS, DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGE, DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6306-0324
Yazar: Güzin ŞARMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 7 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 28 Şubat 2021

APA Parlak, E , Şarman, G . (2021). THE POWER OF THOUGHT THROUGH THERAPEUTIC DISCOURSE IN GHOST STORY BY MARK RAVENHILL . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 229-237 . DOI: 10.47525/ulasbid.856173