Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 21 - 40 2018-09-19

İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
HYSTERESIS IN LABOUR MARKETS: RATCHET MODEL OF TURKISH CASE

Cabir ÇELİK [1] , Yakup KÜÇÜKKALE [2]


Bu çalışmada, ekonomilerde yaşanan geçici şokların kalıcı etkiler yaratabileceği şeklinde tanımlanan histeri hipotezi Türkiye örneği için incelenmiştir. Ele alınan dönem 1988S2-2015S1 iken, kullanılan yöntem Ratchet kademeli artış/azalış yöntemidir. Analiz gerçekleştirilirken sadece genel işsizlik oranları değil, kadın işsizliği, erkek işsizliği, genç işsizliği ve tarımdışı işsizlik gibi oldukça geniş bir yelpaze dikkate alınmıştır. Elde edilen sonuçlar histeri etkisinin Türkiye ekonomisi için geçerli olduğunu gösterirken, yetişkin işsizliğinin histeri etkisine uygun olmadığı sonucu dikkat çekmiştir. Gözlem gruplarının herbirinde histeri etkisi tespit edilirken, yetişkin işsizliğinde böyle bir ilişkinin olmayışı, Türkiye’ye has demografik unsurlarla açıklanabilir. Ülkemizde yetişkin nüfusun ailesine bakma sorumluluğu olduğu, ataerkil yaşam tarzının yaygın olduğu, yetişkinlerin gençlere nispetle daha az iş değiştirme eğiliminde olduğu, friksiyonel işsizlik dönemlerini bir an önce atlatıp ailelerinin geçimini temin etmek için iş seçmeden bulduğu ilk işi kabul edişi, gençlerin iş konusunda daha seçici davranması ve rezervasyon ücretlerinin yetişkinlere oranla daha yüksek olması, yetişkin nüfus örneğinde histeri etkisinin ortaya çıkmasını engelleyen unsurlar olarak değerlendirilebilir.

In this study, the hysteresis hypothesis defined as that temporary shocks may occurred in economies could create permanent effects was examined for the Turkish case. Examining period covered 1988S2-2015S1, and the Ratchet gradual increase / decrease method has been used. While performing this test, only the general rates of unemployment have not been taken into care, but also adult, young, male, female and non-agricultural unemployment rates have also been analyzed. The obtained results indicate that the hysteresis effect is valid for Turkish economy for all kind of unemployment, except adult unemployment. This unexpected contradistinction in the results is highly remarkable among the others. When hysteresis effects are detected in each of the observation groups, the absence of such a relationship in adult unemployment can be explained by the demographic characteristics of Turkey. The fact that adult people in Turkey feel themselves to look after their familiy, that the patriarchal lifestyle is widespread, that the adult workforce less tend to change their job as the young workforce relatively, that they accept the first job they find without picking up jobs to ensure the livelihood of their families as quickly as possible through frictional unemployment, and that the young’s reservation wage is higher than the adult’s wage can be considered as factors that prevent the hysteresis effect in the adult population sample.

 • Barışık, Salih ve Çevik, Emrah İsmail (2008), “İşsizlikte Histeri Etkisi: Uzun Hafıza Modelleri”, Kamu İş, 9(4), 1-36. Blanchard, Olivier I. ve Summers, Lawrence H. (1986), “Hysteresis and the European Unemployment Problem”, NBER Macroeconomics, 1(1986), 15-90.
 • Camarero, Mariam ve Tamarit, Cecilio (2004), “Hysteresis vs. Natural Rate of Unemployment: New Evidence for OECD Countries”, Economics Letters, 84(3), 413-417.
 • Chang, Tsangyao, Lee, Kuei- Chiu, Nieh, Chien-Chung ve Wei, Ching-Chun (2005), “An Empirical Note on Testing Hysteresis in Unemployment for Ten European Countries: Panel SURADF Approach”, Applied Economics Letters, 12(14), 881-886.
 • Christopoulos, Dimitris K. ve León-Ledesma, Miguel A. (2007), “Unemployment Hysteresis in EU Countries: What Do We Really Know About It?”, Journal of Economic Studies, 34(2), 80-89.
 • Crato, Nuno ve Rothman, Philip (1996), “Measuring Hysteresis in Unemployment Rates with long Memory Models”, Greenville, Carolina del Sur: Department of Economics, East Carolina University.
 • Çevik, Emrah İsmail ve Dibooğlu, Sel (2013), “Persistence and Non-Linearity in US Unemployment: A Regime-Switching Approach”, Economic Systems, 37(1), 61-68. Doğru, Bülent (2014), “Euro Bölgesinde İşsizlik Histerezisinin İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri ile Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 77-86.
 • Ener, Meliha ve Arica, Feyza (2011), “ Unemployment Hysteresis in Turkey and 15 EU Countries: a Panel Approach” Research Journal of Economics, 1, 65-71.
 • Furuoka, Fumitaka (2012), “Unemployment Hysteresis in the East Asia‐Pacific Region: New Evidence from MADF and SURADF Tests”, Asian‐Pacific Economic Literature, 26(2), 133-143.
 • García-Cintado, Alejandro, Romero-Ávila, Diego ve Usabiaga, Carlos (2015), “Can the Hysteresis Hypothesis in Spanish Regional Unemployment Be Beaten? New Evidence From Unit Root Tests with Breaks”, Economic Modelling, 47, 244-252.
 • Gil-Alana, Luis A. (2002), “Modelling the Persistence of Unemployment in Canada”, International Review of Applied Economics, 16(4), 465-477.
 • Gordon, Robert J., 1988. "U.S. Inflation, Labor's Share, and the Natural Rate of Unemployment," NBER Working Papers 2585, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Gordon, Robert J. (1989), “Hysteresis in History: Was There Ever a Phillips Curve”, The American Economic Review, 79 (2), 220-225.
 • Ghoshray, Atanu ve Stamatogiannis, Michalis P. (2015), “Centurial Evidence of Breaks in the Persistence of Unemployment”, Economics Letters, 129, 74-76.
 • Gozgor, Giray (2012), “Hysteresis in Regional Unemployment Rates in Turkey”, International Journal of Economics and Finance, 4(9), 175-181.
 • Gustavsson, Magnus ve Österholm, Pär (2006), “Hysteresis and Non-Linearities in Unemployment Rates”, Applied Economics Letters, 13(9), 545-548.
 • Güloglu, Bülent ve Ispir, Mustafa Serdar (2011), “Doğal İşsizlik Oranı mı? İşsizlik Histerisi mi? Türkiye İçin Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi/ Is Natural Rate of Unemployment or Hysteresis? Sector-Specific Panel Unit Root Test Analysis for Turkey”, Ege Akademik Bakis, 11(2), 205-215.
 • Jacobson, Tor, Vredin, Anders. ve Warne, Anders (1997), “Common Trends and Hysteresis in Scandinavian Unemployment”, European Economic Review, 41(9), 1781-1816.
 • Koçyiğit, Ali, Bayat, Tayfur ve Tüfekçi, Ali (2011), “Türkiye’de İşsizlik Histerisi ve Star Modelleri Uygulaması”, Marmara Üniversitesi İ.İ.BF Dergisi, 31, 45-60.
 • Küçükkale, Yakup (2001), “Doğal İşsizlik Oranındaki Keynesyen İsteri Üzerine Klasik Bir İnceleme: Kalman Filtre Tahmin Tekniği İle Türkiye Örneği 1950-1995”, V. Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Adana, 2001, s. 1.
 • Layard, R. & Nickell, S., 1991. "Unemployment in the OECD Countries," Economics Series Working Papers 99130, University of Oxford, Department of Economics.
 • Lee, Cheng-Feng (2010), “Testing for Unemployment Hysteresis in Nonlinear Heterogeneous Panels: International Evidence”, Economic Modelling, 27(5), 1097-1102.
 • Lee, Chien-Chiang ve Chang, Chun-Ping (2008), “Unemployment hysteresis in OECD countries: Centurial Time Series Evidence with Structural Breaks”, Economic Modelling, 25(2), 312-325.
 • León–Ledesma, Miguel A. (2002), ”Unemployment Hysteresis in the US States and the EU: A Panel Approach”, Bulletin of Economic Research, 54(2), 95-103. Neudorfer, Peter, Pichelmann, Karl, ve Wagner, Michael (1990), "Hysteresis, NAIRU and long term Unemployment in Austria." Empirical Economics, 15(2), 217-229.
 • Onur, Sara (2011), “Türkiye Ekonomisinde İşsizlik Histerisi (1992-2009)”, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (4), 1-29.
 • Özcan, Burcu (2012), “İşsizlik Histerisi Hipotezi OECD Ülkeleri için Geçerli mi? Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (40), 95-117.
 • Pazarlıoğlu, M. Vedat ve Çevik, Emrah İsmail (2007), “Ratchet Model Uygulaması: Türkiye Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 41-51.
 • Smyth, David J. ve Easaw, Joshy Z. (2001), “Unemployment Hysteresis and the NAIRU: A Ratchet Model”, Applied Economics Letters, 8(6), 359-362.
 • Tokatlıoğlu, İbrahim, Öztürk, Fahriye ve Ardor, Hakan Naim (2014), “AB Ülkeleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Histeri Etkisi: RATCHET Modeli Analizi”, Sosyoekonomi, 22(22), 297-320.
 • Yılancı, Veli (2009), “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için İşsizlik Histerisinin Sınanması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 324-335.
 • Yıldırım, Selim (2011), “Türkiye'de Histeri Hipotezinin Geçerliliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Ckp Birim Kök Testiyle Sınanması”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 28-47.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4275-0240
Yazar: Cabir ÇELİK
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9724-3388
Yazar: Yakup KÜÇÜKKALE (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince361860, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {21 - 40}, doi = {10.18092/ulikidince.361860}, title = {İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Cabir and KÜÇÜKKALE, Yakup} }
APA ÇELİK, C , KÜÇÜKKALE, Y . (2018). İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 21-40 . DOI: 10.18092/ulikidince.361860
MLA ÇELİK, C , KÜÇÜKKALE, Y . "İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 21-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/37268/361860>
Chicago ÇELİK, C , KÜÇÜKKALE, Y . "İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 21-40
RIS TY - JOUR T1 - İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Cabir ÇELİK , Yakup KÜÇÜKKALE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.361860 DO - 10.18092/ulikidince.361860 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 40 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.361860 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.361860 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Cabir ÇELİK , Yakup KÜÇÜKKALE %T İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.361860 %U 10.18092/ulikidince.361860
ISNAD ÇELİK, Cabir , KÜÇÜKKALE, Yakup . "İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Eylül 2018): 21-40 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.361860
AMA ÇELİK C , KÜÇÜKKALE Y . İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. UİİİD. 2018; 21-40.
Vancouver ÇELİK C , KÜÇÜKKALE Y . İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 40-21.