Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 141 - 152 2018-09-19

GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ
SHORT AND LONG-RUN EFFECTS OF INCOME AND INTEREST RATE ON HOUSE PRICES

Fatma KOLCU [1] , Nebiye YAMAK [2]


Bu çalışmanın amacı Türkiye örneğinde gelir ve konut kredisi faiz oranlarının konut fiyatları üzerindeki kısa ve uzun dönem etkilerini araştırmaktır. Çalışmada kullanılan veriler aylık olup 2010:01-2017:09 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada, değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiler Pesaran ve Shin (1999) tarafından geliştirilen Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) sınır testi yaklaşımı kullanılarak araştırılmıştır. ARDL sınır testi sonuçlarına göre, konut fiyatları ile gelir ve konut kredisi faiz oranı arasında uzun dönem ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, uzun dönemde gelirin konut fiyatları üzerinde pozitif etki yarattığını göstermiştir. Konut kredisi faiz oranının ise uzun dönemde konut fiyatları üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, kısa dönemde konut kredisi faiz oranlarının konut fiyatları üzerinde negatif etki yarattığı tespit edilmiştir.

The purpose of this study is to investigate the short and long-run effects of income and interest rate for housing loan on house prices in Turkey. The data used in this study are monthly and cover the period of 2010:01-2017:09. In this study, the long run relationships between the variables were investigated by using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds testing approach developed by Pesaran and Shin (1999). The results of ARDL bounds testing identify the presence of the long-run relationship between housing prices, income and interest rate for housing loan. The findings indicate that income has a positive effect on housing prices in the long-run. Interest rate for housing loan does not have any effect on housing prices in the long run. However, interest rate for housing loan has a negative effect in the short-run.

 • Abelson, P., Joyeux, R., Milunovich, G. Ve Chung, D. (2005). Explaining House Prices in Austra-lia: 1970-2003. The Economic Record, 81(255), 96-103.
 • Badurlar, İ. Ö. (2008). Türkiye’de Konut Fiyatları İle Makro Ekonomik Değiskenler Arasındaki İliskinin Arastırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 223-238.
 • Bahmani-Oskooee, M. ve Ghodsi, S. Y. (2017). Asymmetric Causality and Asymetric Cointegra-tion between Income and House Prices in the United States of America. International Real Estate Review, 20(2), 127-165.
 • Carliner, G. (1973). Income Elasticity of Housing Demand, Review of Economics and Statistics, 55(4), 528-532
 • Case, K. E. ve Shiller, R. J. (2003). Is there a Bubble in the Housing Market?. Brookings Papers on Economic Activity, 2003(2), 299-342.
 • Chen, M. ve Patel, K. (1998). House Price Dynamics and Granger Causality: An Analysis of Tai-pei New Dwelling Market. Journal of the Asian Real Estate Society, 1(1), 101-126.
 • Çankaya, S. (2013). Konut Fiyatları ve Makroekonomik faktörler Arası İlişkiye Global Bakış. Ma-liye Finans Yazıları, 27(100), 143-154.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Se-ries with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49 (4), 1057-1072.
 • Duesenberry, J. ve Kistin, H. (1953). The Role of Demand in the Economic Structure. New York: Oxford University Press.
 • Durkaya, M. ve Yamak, R. (2004). Türkiye’de Konut Piyasasının Talep Yönlü Analizi. İktisat, İş-letme ve Finans Dergisi, 19(217), 75-87.
 • Egert, B. ve Mihaljek, D. (2007). Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe. Comparative Economic Studies, 49, 368-388.
 • Englund, P. ve Ioannides, Y.M. (1997). House Price Dynamics: An International Empirical Pers-pective. Journal of Housing Economics, 6, 119-136
 • Erdem, H. F. ve Yamak, N. (2018). The Long-Run Reationship between Hedonic Houce Prices and Consumer Prices: ARDL Bounds Testing Approach. M. K. Terzioğlu (Ed.), S. Dal (Co-Ed.), Econometrics: Methods & Applications, Ankara: Gazi Kitabevi, 19-30.
 • Fernandez-Kranz, D. ve Hon, M. T. (2006). A Cross-Section Analysis of the Income Elasticity of Housing Demand in Spain: Is There a Real Estate Bubble?. Journal of Real Estate Finan-ce and Economics, 32, 449-470.
 • Gallin, J. (2006). The Long-Run Relationship between House Prices and Income: Evidence from Local Housing Markets. Real Estate Economics, 34(3), 417-438.
 • Ghodsi, S. H. (2017). Nonlinear ARDL Approach and The Housing Market in the U.S. The Univer-sity of Wisconsin-Milwaukee UWM Digital Commons, Theses and Dissertations, 1622.
 • Giussani, B., Hsia, M. ve Tsolacos, S. (1992). A Comparative Analysis of the Major Determinants of Office Rental Values in Europe, Journal of Property Valuation and Investment, 11, 157-173
 • Hausman, J. A. ve Wise, D. A. (1980). Discontinuous Budget Constraints and Estimation: The Demand for Housing. Review of Economic Studies. 47(1), 75–96.
 • Holly, S. ve Jones, N. (1997). House Prices since the 1940s: Cointegration, Demography and Asymmetries. Economic Modelling, 14, 549-565.
 • Hort, K. (1998). The Determinants of Urban House Price Fluctuations in Sweden 1968-1994. Journal of Housing Economics, 7, 93-120.Jud, G. D. ve Winkler, D. T. (2002). The Dynamics of Metropolitan Housing Prices, Journal of Real Estate Research, 23(1-2), 29-45
 • Katrakilidis, C. ve Trachanas, E. (2012). What Drives Housing Price Dynamics in Greece: New Evidence from Asymmetric ARDL Cointegration. Economic Modelling, 29(4), 1064-1069.
 • Lebe, F. ve Akbaş, Y. E. (2014). Türkiye’nin Konut Talebinin Analizi: 1970-2011. Atatürk Üniver-sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 57-83.
 • Lee, T. H. (1963). Demand for Housing: A Cross-Section Analysis. The Review of Economics and Statistics, 45(2), 190-196.
 • Mikhed, V. ve Zemcik, P. (2009). Do House Prices Reflect Fundamentals? Aggregate and Panel Data Evidence. Journal of Housing Economics, 18, 140-149.
 • Oikarinen, E. (2007). Studies on Housing Price Dynamics. (Doktora Tezi). Turku School of Eco-nomics. Series A-9.
 • Öztürk, N. ve Fitöz, E. (2009). Türkiye’de Konut Piyasasının Belirleyicileri: Ampirik Bir Uygula-ma. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 21-46.
 • Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Co-integration Analysis. S. Strom (Ed.) Econometrics and Eonomic Theory in the 20th Cen-tury: the Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y., ve Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Saarinen, L. (2013). A Cointegration Analysis of House Price Formation in the Helsinki Metro-politan Area. ( Master Tezi). University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Helsinki.
 • Temere, D. S. ve Knudsen, D. (2016). Housing Model-A Cointegration Analysis. Danmarks Sta-tistik Modelgruppen, 1-13.
 • Uysal, D. ve Yiğit, M. (2016). Türkiye’de Konut Talebinin Belirleyicileri (1970-2015): Ampirik Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(1), 185-209.
 • Winger, A. R. (1968). Housing and Income. Western Economic Journal, 6(3), 226-232.
 • Zhu, H. (2006). The Structure of Housing Finance Markets and House Prices in Asia, BIS Quar-terly Review, December, 55-69.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Fatma KOLCU (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nebiye YAMAK
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince439535, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {141 - 152}, doi = {10.18092/ulikidince.439535}, title = {GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {KOLCU, Fatma and YAMAK, Nebiye} }
APA KOLCU, F , YAMAK, N . (2018). GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 141-152 . DOI: 10.18092/ulikidince.439535
MLA KOLCU, F , YAMAK, N . "GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 141-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/37268/439535>
Chicago KOLCU, F , YAMAK, N . "GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 141-152
RIS TY - JOUR T1 - GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ AU - Fatma KOLCU , Nebiye YAMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.439535 DO - 10.18092/ulikidince.439535 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 152 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.439535 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.439535 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ %A Fatma KOLCU , Nebiye YAMAK %T GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.439535 %U 10.18092/ulikidince.439535
ISNAD KOLCU, Fatma , YAMAK, Nebiye . "GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Eylül 2018): 141-152 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.439535
AMA KOLCU F , YAMAK N . GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ. UİİİD. 2018; 141-152.
Vancouver KOLCU F , YAMAK N . GELİR VE FAİZ ORANLARININ KONUT FİYATLARI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 152-141.