Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 167 - 180 2018-09-19

DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ
DETERMINATION OF UNEMPLOYMENT HYSTERESIS WITH LINEAR AND NONLINEAR UNIT ROOT IN TURKEY

Eda BOZKURT [1] , Ali ALTINER [2]


İşsizlik, Türkiye’de ekonomi gündeminde sürekli tartışılan önemli bir sorun olarak görülmektedir. Son dönemde yeniden çift haneli rakamlara ulaşan işsizliğin yapısı üzerine bir merak söz konusudur. Bu çalışmada, Türkiye’de işsizliğin histeri etkisiyle mi yoksa doğal oran hipotezi ile mi açıklanabilir olduğu araştırılmıştır. 1982-2017 döneminde ele alınan seri için geleneksel doğrusal birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmıştır. Ayrıca serinin doğrusal olmama ihtimali göz önünde bulundurularak, doğrusal olmayan birim kök testlerine de yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, geleneksel birim kök testlerinden ADF, PP ve KPSS testleri ile ZA ve Lee-Strazicich (2003) yapısal kırılmalı birim kök testleri durağanlığın varlığını ortaya koymuştur. Yani adı geçen testlere göre, Türkiye’de işsizlik için doğal oran hipotezi geçerlidir. Doğrusal olmayan birim kök testlerinden biri olan Kapetanios vd. (2003) testi ise işsizlikte histeri etkisinin olduğunu göstermiştir. 

Unemployment is seen as a major problem consistently discussed in the economic agenda in Turkey. There is a curiosity about the structure of unemployment that has recently reached double-digit figures again. In this study, it was examined whether unemployment in Turkey can be explained by hysterical effect or nature rate hypothesis. Traditional linear unit root tests and unit root tests with structural break have been applied for the 1982-2017 period series. In addition, nonlinear unit root tests are also included, taking into account the likelihood of non-linearity of series. According to the results of the analysis, both ADF, PP and KPSS tests from the traditional unit root tests and ZA and Lee-Strazicich (2003) structural breaks unit root tests revealed existence of stationary. That is, for the tests mentioned, the natural rate of unemployment hypothesis is valid in Turkey. One of the nonlinear unit root tests, Kapetanios et al. (2003) test showed the hysteresis effect on unemployment.

 • Ağazade, S. (2016). Türkiye için İşsizlik Histerisine Karşın Doğal Oran Hipotezinin Doğrusal Dışı Yöntemlerle Sınanması. Sosyal Güvenlik Dergisi, 6(2), 28-46.
 • Arı, A., Zeren, F. ve Özcan, B. (2013). Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinde İşsizlik Histerisi: Panel Veri Yaklaşımı. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 35(2), 105-122.
 • Barışık, S. ve Çevik, E. İ. (2008). İşsizlikte Histeri Etkisi: Uzun Hafıza Modelleri. Kamu-İş, 9(4), 1-36.
 • Blanchard, O. J. ve Summers, L. H. (1986). Hysteresis and the European Unemployment Problem. NBER, Working Papers Series No:1950, Cambridge.
 • Camarero, M., Carrion-i-Silvestre, J. L. ve Tamarit, C. (2006). Testing for Hysteresis in Unemployment in OECD Countries: New Evidence Using Stationarity Panel Tests with Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(2), 167-182.
 • Chang, T., Lee, K.C., Nieh, C.C. ve Wei, C.C. (2005). An Empirical Note on Testing Hysteresis in Unemployment for Ten European Countries: Panel SURADF Approach. Applied Economics Letters, 2005(12), 881-886.
 • Christopoulos, D. K. ve Leo´n-Ledesma, M. A. (2007).Unemployment Hysteresis in EU Countries: What do We Really Know about it?". Journal of Economic Studies, 34(2), 80 – 89.
 • Çekiç, A. (2016). Unemployment Hysterisy With Fourier Structural Break Unit Root Test: The Case of Turkey. Journal of Applied Research in Finance and Economics, 2(3), 14-19.
 • Çınar, M., Akay Kanalıcı, H. ve Yılmaz, F. (2014). A Sectoral Analysis of Hysteresis in Unemployment: Evidence from Turkey. BİLİG, Spring (69), 29:52.
 • Dickey, D. A. ve Wayne, A. F. (1981). Likelihood Ratıo Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Dikmen, F. C. ve Dursun, G. (2018). İşsizlik Histerisi ve Yakınsama: Latin Amerika Ülkelerinden Bulgular. EconWorld2018, 23-25 January 2018, 1-12, Lisbon, Portugal.
 • Doğan, C. ve Erdoğan, S. (2016). An Empirical Analyses of Unemployment Hysteresis and Natural Rate of Unemployment Approaches for MENA Countries. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 41-50.
 • Doğru, B. (2014). Euro Bölgesinde İşsizlik Histerezisinin İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri ile Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 77-86.
 • Erbay, T. (2016). Türkiye’de İşsizliğin Histeri Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Working Paper Series, No:38, İstanbul.
 • Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58(19689, 1–17.
 • Furuoka, F. (2012). Unemployment Hysteresis in the East Asia‐Pacific Region: New Evidence from MADF and SURADF Tests. Asian-Pasific Economic Literature, 26(2), 133-143.
 • Garcia-Cintado, A., Romero-Avila, D. ve Usabiaga, C. (2015), Can the Hysteresis Hypothesis in Spanish Regional Unemployment be Beaten? New Evidence from Unit Root Tests with Breaks. Economic Modelling, 47(2015), 244-252.
 • Güloğlu, B. ve İspir, M. S. (2011). Doğal İşsizlik Oranı mı? İşsizlik Histerisi mi? Türkiye İçin Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi. Ege Akademik Bakış, 11(2), 205-215.
 • Güriş, B., Tiftikçigil Y. B. ve Tıraşoğlu, M. (2017). Testing for Unemployment Hysteresis in Turkey: Evidence from Nonlinear Unit Root Tests. Quality &Quantity, 51(1), 35-46.
 • Harvey, D.I., and Leybourne, S.J. (2007). Testing for Time Series Linearity. Econometrics Journal, 2007(10), 149-165.
 • Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Xiao, B. (2008). A Powerful Test for Linearity When the Order of Integration is Unknown. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 12(3), 1-22.
 • Karagöz, K. ve Saraç, T. B. (2016). İşsizlikte Histeri Etkisinin Kalman Filtresi Yaklaşımıyla İncelenmesi: Türkiye Örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(2), 59-77.
 • Klinger, S. ve Weber, E. (2016). Detecting Unemployment Hysteresis: A Simultaneous Unobserved Components Model with Markov Switching. Economics Letters, 144(2016), 115-118.
 • Koçbulut, Ö. ve Bolat, S. (2017), Balkan Ülkelerinde İşsizlik Histerisi ve Doğal Oran Hipotezinin Geçerliliği: Ampirik Bir Değerlendirme. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8(16), 295-317.
 • Kapetanios, G., Shin, Y., Snell, A. (2003). Testing for a Unit Root in the Nonlinear STAR Framework. Journal of Econometrics, 112(2003), 359 – 379.
 • Kwiatkowski, D. , Phillips, P.C. B. , Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992). Testing The Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That The Economic Time Series Have a Unit Root? Journal of Econometrics, 54(1992), 159-178.
 • Lee, C. (2010). Testing for Unemployment Hysteresis in Nonlinear Heterogeneous Panels: International Evidence, Economic Modelling, 27(2010), 1097–1102.
 • Lee, J. ve Strazicich, M.C. (2003). Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test With Two Structural Breaks. The Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082-1089.
 • Leon-Ledesma, M. A. (2002). Unemployment Hysteresis in the US States and the EU: A Panel Approach. Bulletin of Economic Research, 54(2), 0307-3378.
 • Meng, M., Strazicich, M. C. ve Junsoo, L. (2017), Hysteresis in Unemployment? Evidence from Linear and Nonlinear Unit Root Tests and Tests with Non-Normal Errors. Empir Econ, 2017(53), 1399-1414.
 • Özcan, B. (2012). İşsizlik Histerisi Hipotezi Oecd Ülkeleri İçin Geçerli Mi? Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 40(Haziran-Aralık), 95-117.
 • Özkan, Y. ve Altınsoy, A. (2015). İşsizlik ve İstihdamda Histeri Etkisi (Türkiye, 1988-2014). Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos, 123-130.
 • Phelps, E.S. (1972). Inflation Policy and Unemployment Theory. London: Macmillan.
 • Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Pikoko, V. ve Phiri, A. (2018). Is There Hysteresıs in South African Unemployment? Evidence from the Post-Recessionary Period. MPRA Paper, 83962, University Library of Munich, Germany.
 • Pissarides, C. A. (1992). Loss of Skill During Unemployment and the Persistence of Employment Shocks. The Quarterly Journal of Economics. 107(4), 1371-1391.
 • Roed, K. (1996). Unemployment Hysteresis - Macro Evidence from 16 OECD Countries. Empirical Economics, 1996(21), 589-600.
 • Saraç, T. B. (2014). İşsizlikte Histeri Etkisi: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 14(3), 335-344.
 • Smyth, D. J. ve Easaw, J. Z. (2010). Unemployment Hysteresis and the NAIRU: A Ratchet Model. Applied Economics Letters, 8(6), 359-362.
 • Tartıcı, M. (2015). A Reinvestigation of the Hysteresis Hypothesis in the OECD Countries. Econometrics Letters, 2(1), 1-18.
 • Tekin, İ. (2018). Türkiye'de İşsizlik Histerisi: Fourier Fonksiyonlu Durağanlık Sınamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 97-127.
 • Tokatlıoğlu, İ., Öztürk, F. ve Ardor, H. N. (2014). AB Ülkeleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Histeri Etkisi: RATCHET Modeli Analizi. Sosyoekonomi, 2014(2), 298-320.
 • Yavuzaslan, K., Damar, Ö., Sönmez, B., Özdaş, B., Uyar, N., Akılotu, E. (2017). Türkiye’de Genç İşsizliğinin, İşsizlik Histerisi Hipotezi Çerçevesinde Yapısal Kırılmalar Testi ile Analizi. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(2), 21-32.
 • Yılancı, V. (2009). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 324-335.
 • Zivot, E. ve Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7158-8049
Yazar: Eda BOZKURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7362-8198
Yazar: Ali ALTINER
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince444815, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {167 - 180}, doi = {10.18092/ulikidince.444815}, title = {DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ}, key = {cite}, author = {BOZKURT, Eda and ALTINER, Ali} }
APA BOZKURT, E , ALTINER, A . (2018). DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 167-180 . DOI: 10.18092/ulikidince.444815
MLA BOZKURT, E , ALTINER, A . "DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 167-180 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/37268/444815>
Chicago BOZKURT, E , ALTINER, A . "DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 167-180
RIS TY - JOUR T1 - DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ AU - Eda BOZKURT , Ali ALTINER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.444815 DO - 10.18092/ulikidince.444815 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 180 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.444815 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.444815 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ %A Eda BOZKURT , Ali ALTINER %T DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.444815 %U 10.18092/ulikidince.444815
ISNAD BOZKURT, Eda , ALTINER, Ali . "DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Eylül 2018): 167-180 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.444815
AMA BOZKURT E , ALTINER A . DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. UİİİD. 2018; 167-180.
Vancouver BOZKURT E , ALTINER A . DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 180-167.