Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 227 - 242 2018-09-19

THE SIMILARITY, SIZE AND ADJUSTMENT SPEED OF AGGREGATED DEMAND AND SUPPLY SHOCKS WITHIN THE FRAMEWORK OF OPTIMAL CURRENCY AREA THEORY
OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI

Banu TANRIÖVER [1] , Serdar KURT [2]


In this study, the similarity of aggregate demand supply and of countries, in other words whether the shocks are symmetrical has been tested, in order to determine whether the optimal currency area is suitable for the eight selected EU countries of the Euro zone. The fact that shocks experienced by member states of the Union are symmetric and the rates of their adjustment speed of shocks are high increases the likelihood of ensuring compatibility between the policies to be implemented against shocks. In this regard, the SVAR model developed by Blanchard and Quah (1989) for long-term constraints has been used to obtain aggregate demand and supply shocks for each country’s economy. Afterwards, the similarities, sizes, and adjustment speeds of shocks for 1999:I-2016:IV have been calculated separately for aggregate demand and supply shocks of the respective countries’ economies in order to determine whether the eight EU countries could constitute a common optimal currency area within the Eurozone. When correlation analysis of sizes, and adjustment speeds of demand and supply shocks are examined, it has been found that the application of optimal currency area is not suitable within the scope of the countries considered.

Bu çalışmada, Euro bölgesinin seçilmiş sekiz AB ülkesi için optimal para alanının uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, ülkelerin arz ve talep şokların benzerliği diğer bir ifadeyle şokların simetrik olup olmadığı sınanmıştır. Birliğe üye ülkelerin karşılaştıkları şokların simetrik olması ve uyum hızlarının yüksek olması, söz konusu şoklara karşı uygulanacak politikalar arasında uyumun sağlanması olasılığını arttırmaktadır. Öncelikle her bir ülke ekonomisine ait toplam talep ve arz şoklarını elde etmek amacıyla, Blanchard ve Quah (1989) tarafından uzun dönemli kısıtlamalara yönelik geliştirilen SVAR modeli kullanılmıştır. Sonrasında 1999:I-2016:IV dönemi için sekiz AB ülkesinin Euro bölgesi içerisinde ortak bir optimal para alanı oluşturup oluşturamayacağının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ülke ekonomilerine ait toplam talep ve arz şoklarının benzerlikleri, büyüklükleri ve uyum hızları hesaplanmıştır. Arz ve talep şoklarının korelasyon analizi, uyum hızları ve şok büyüklükleri incelendiğinde ele alınan ülkeler kapsamında optimal para alanı uygulamasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 • Bayoumi, T. (1994). A Formal Model of Optimal Currency Areas. IMF Staff Papers, 41, 537-554.
 • Bayoumi, T. ve Eichengreen, B. (1991). Is There A Conflict Between EC Enlargement And European Moentary Unification?. Greece Economic Review, 15.
 • Bayoumi, T. ve Eichengreen, B. (1992). Shocking Aspects of European Monetary Unification. NBER Working Paper, 3949.
 • Bayoumi, T. ve Eichengreen, B. (1994). One Money or Many? Analyzing The Prospects for Monetary Unification in Varios Parts of The World. Princeton Studies in International Finance, No:76, September, Princeton.
 • Blanchard, O. J. ve Quah, D. (1989). The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances”. American Economic Review, 79, 655-673.
 • Chadha, J.S. ve Hudson, S.L. (1998). The Optimum Currency Area Case for EMU: A Structural VAR Approach. University of Southampton Discussion Papers, 9815.
 • Corden, W. M. (1972). Monetary Integration, Essays İn International Finance. International Finance Section, No: 93, Princeton University, Department Of Economics.
 • Cover, J. P., Enders, W. ve Hueng, C. J. (2006). Using The Aggregate Demand-Aggregate Supply Model to Identifying Structural Demand-Side And Supply- Side Shocks: Results Using A Bivariate VAR. Journal of Money, Credit And Banking, 38(3), 777-790.
 • Demirel, B. (2011). Optimal Para Alanları Kuramı ve Türkiye’nin AB Para Sistemine Katılım Durumunun Analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Eickmeıer, S. ve Bretung, J. (2005). How Synchronized Are Central and East European Economics with The Euro Area? Evidence from Structural Factor Model. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 1, Economic Studies No 20/2005.
 • Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. Willey Series, Second Edition.Fleming, M, J. (1971). On Exchange Rate Unification. Economic Journal, 81, 467-488.
 • Haberler, G. (1970). The International Monetary System: Some Recent Developments and Discussions. Princeton University Press, 115-23.
 • Horvath, R., ve Komarek, L. (2002). Optimum Currency Area Theory: An Approach for Thinking about Monetary Integration. University Of Warwick, Warwick Economic Research Papers, No. 647.
 • Ingram, J. (1973). The Case for European Monetary Integration. Princeton Essays in International Finance, No. 98, April.
 • Ishiyama, Y. (1975). The Theory of Optimum Currency Areas; A Survey. IMF Staff Paper, 22, 344-383.
 • Kenen, P.B. (1969). The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View. In Mundell R.A. Ve A.K. Swoboda (Ed.), Problems of The International Economy. Chicago and London: The University of Chicago Press, 41-60.Kenny, P. (2003). The Theory of Optimum Currency Areas. Student Economic Review, 17, 137-149.
 • Kouparıitsas, M. A. (1999). Is EMU A Viable Commend Currency Area? A VAR Analysis of Regional Business Cycle.. Federal Reserve Bank of Chicago, Economic Perspectives, 4.
 • Lucas, R. E. (1972). Econometric Testing of The Natural Rate Hypothesis. In O. Eckstein Ed, The Econometrics of Price Determination. Washington: Board of Governors, Federal Reserve System: 50-59.McKinnon, R.I. (1963). Optimum Currency Areas. American Economic Review, 53(4), 717-725.
 • Mongelli, F. P. (2002). New Views on The Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us?. ECB.
 • Mundell, R.A. (1961). Optimum Currency Areas. American Economic Review, 51(4), 657-665.
 • Ricci, L. A. (2008). A Model of an Optimum Currency Area. The Open-Access, Open-Assessment E-Journal Economics, 2, March.
 • Samsar, A. (2003). Optimal Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Türkiye Analizi, (TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Shioji, E. (2000). Monetary Shocks and Endogeneity of The Optimum Currency Area Criteria: Reconsidering The European Monetary Unification. Yokohama National University Working Paper.
 • Tanrıöver B. (2013). Konjonktürel Dalgalanmalar Çerçevesnde İktisadi Şokların Sürekliliği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Tavlas, G. S. (1993). The New Theory of Optimal Currency Areas. The World Economy, 16, 663-667.
 • Willett, T. ve Tower, E. (1976). The Theory of Optimum Currency Areas and Exchange Rate Flexibility. Special Papers in International Economics, 11.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Banu TANRIÖVER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Serdar KURT
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ekonometri Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince450763, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {227 - 242}, doi = {10.18092/ulikidince.450763}, title = {OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI}, key = {cite}, author = {TANRIÖVER, Banu and KURT, Serdar} }
APA TANRIÖVER, B , KURT, S . (2018). OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 227-242 . DOI: 10.18092/ulikidince.450763
MLA TANRIÖVER, B , KURT, S . "OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 227-242 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/37268/450763>
Chicago TANRIÖVER, B , KURT, S . "OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 227-242
RIS TY - JOUR T1 - OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI AU - Banu TANRIÖVER , Serdar KURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.450763 DO - 10.18092/ulikidince.450763 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 242 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.450763 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.450763 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI %A Banu TANRIÖVER , Serdar KURT %T OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.450763 %U 10.18092/ulikidince.450763
ISNAD TANRIÖVER, Banu , KURT, Serdar . "OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Eylül 2018): 227-242 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.450763
AMA TANRIÖVER B , KURT S . OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI. UİİİD. 2018; 227-242.
Vancouver TANRIÖVER B , KURT S . OPTİMAL PARA ALANI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ BENZERLİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE UYUM HIZI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 242-227.