Yıl 2019, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 53 - 66 2019-04-09

ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ

Alptekin ULUTAŞ [1]


Şirketlerin müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını düzgün bir şekilde ve kısa sürede karşılamalarında lojistik faaliyetleri etkin bir rol üstlenmektedir. Şirketler, lojistik faaliyetlerinin çok karmaşık ve pahalı olmasından dolayı kendi bünyelerinde gerçekleştirememektedirler. Şirketler, lojistik faaliyetlerini gerçekleştirmek için lojistik firmaları ile çalışırlar. Lojistik firmaları, müşteri kaybetmemek için performans seviyelerini yüksek tutmak durumundadırlar. Bunun içinde lojistik firmaları performanslarını belirli periyotlarda ölçmek ile yükümlüdürler. Bir lojistik şirketinin performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bundan dolayı lojistik performans ölçümü bir çok kriterli karar verme problemi olarak adlandırılabilir ve bu problemin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılabilir. Literatürde birçok kez lojistik firmalarının performans ölçümü yapılırken çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmada Entropi ve EDAS yöntemleri kullanılarak lojistik firmalarının performansı ölçülmüştür. Yöntemlerin kullanılması ile en iyi performansa sahip firma “Mars” olarak belirlenmiştir. Bu çalışma iki yönden literatüre katkı sunmaya çalışacaktır. İlk olarak EDAS yönteminin kullanımı ile ilgili Türkçe Makale sayısı azdır. İkinci olarak Entropi ve EDAS yöntemi çok az bir çalışmada birlikte kullanılmıştır. 

Entropi, EDAS, Lojistik, Performans Ölçümü
 • Aguezzoul, A. ve Pires, S. (2016). 3PL performance evaluation and selection: a MCDM method. Supply Chain Forum: An International Journal, 17(2), 87-94.
 • Akçakanat, Ö., Eren, H., Aksoy, E. ve Ömürbek, V. (2017). Bankacılık Sektöründe Entropi ve Waspas Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2). 285-300.
 • Akman, G. ve Baynal, K. (2014). Logistics service provider selection through an integrated fuzzy multicriteria decision making approach. Journal of Industrial Engineering, 2014: 1-16.
 • Çakır, S. ve Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarinda Perfor-mans Ölçümü/Performance Measurement of Logistics Firms with Multi-Criteria Decision Making Methods. Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459.
 • Çakır, E.(2018). Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) Yazılımı Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri: Bir Belediye Örneği. Business, Economics and Management Research Jour-nal, 1(1), 15-30.
 • Ecer, F. (2018). Third-party logistics (3PLs) provider selection via Fuzzy AHP and EDAS integrated model. Technological and Economic Development of Economy, 24(2), 615-634.
 • Ghorabaee, M.K., Zavadskas, E. K., Olfat, L. ve Turskis, Z. (2015). Multi-criteria inventory classification using a new method of evaluation based on distance from average solution (EDAS). Informatica, 26(3), 435-451.
 • Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Amiri, M. ve Turskis, Z. (2016). Extended EDAS method for fuzzy multi-criteria decision-making: an application to supplier selection. International journal of computers communications & control, 11(3), 358-371.
 • Ghorabaee, M. K., Amiri, M., Kazimieras Zavadskas, E. ve Antuchevičienė, J. (2017). Assessment of third-party logistics providers using a CRITIC–WASPAS approach with interval type-2 fuzzy sets. Transport, 32(1), 66-78.
 • http://www.fortuneturkey.com/fortune500
 • Kahraman, C., Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Cevik Onar, S., Yazdani, M. ve Oztaysi, B. (2017). Intuitionistic fuzzy EDAS method: an application to solid waste disposal site selection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 25(1), 1-12.
 • Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G. ve Brzakovic, M. (2018). An Approach To Personnel Selection In The It Industry Based On The Edas Method. Transformations in Business & Economics, 17(2).
 • Li, X., Wang, K., Liu, L., Xin, J., Yang, H. ve Gao, C. (2011). Application of the entropy weight and TOPSIS method in safety evaluation of coal mines. Procedia Engineering, 26, 2085-2091.
 • Ömürbek, N., Eren, H. ve Dağ, O. (2017). Entropi-Aras ve Entropi-moosra yöntemleri ile yaşam kali-tesi açısından AB ülkelerinin değerlendirilmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 29-48.
 • Özbek, A. ve Eren, T. (2012). Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firmanın Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 4(2), 46-54.
 • Özbek, A. (2018). Fortune 500 Listesinde Yer Alan Lojistik Firmaların Değerlendirilmesi. Afyon Ko-catepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 13-26.
 • Percin, S. (2009). Evaluation of third-party logistics (3PL) providers by using a two-phase AHP and TOPSIS methodology. Benchmarking: An International Journal, 16(5), 588-604.
 • Perçin, S. ve Sönmez, Ö. (2018). Bütünleşik Entropi Ağırlık ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18, 565-582.
 • Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Ghorabaee, M. K. ve Turskis, Z. (2017). An extension of the EDAS method based on the use of interval grey numbers. Studies in Informatics and Control, 26(1), 5-12.
 • Timor, M. (2010). Yöneylem Araştırması. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Ulutaş, A. (2017). EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi. Journal of Business Research-Türk, 9(2), 169–183.
 • Wang, T. C. ve Lee, H. D. (2009). Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights. Expert Systems with Applications, 36(5), 8980-8985.
 • Yayla, A. Y., Oztekin, A., Gumus, A. T. ve Gunasekaran, A. (2015). A hybrid data analytic methodology for 3PL transportation provider evaluation using fuzzy multi-criteria decision making. International Journal of Production Research, 53(20), 6097-6113.
 • Zavadskas, E. K., Cavallaro, F., Podvezko, V., Ubarte, I. ve Kaklauskas, A. (2017). MCDM assessment of a healthy and safe built environment according to sustainable development principles: A practical neighborhood approach in Vilnius. Sustainability, 9(5), 702.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8130-1301
Yazar: Alptekin ULUTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince458754, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {53 - 66}, doi = {10.18092/ulikidince.458754}, title = {ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ULUTAŞ, Alptekin} }
APA ULUTAŞ, A . (2019). ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (23) , 53-66 . DOI: 10.18092/ulikidince.458754
MLA ULUTAŞ, A . "ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 53-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/41810/458754>
Chicago ULUTAŞ, A . "ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 53-66
RIS TY - JOUR T1 - ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ AU - Alptekin ULUTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.458754 DO - 10.18092/ulikidince.458754 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 66 VL - IS - 23 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.458754 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.458754 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ %A Alptekin ULUTAŞ %T ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 23 %R doi: 10.18092/ulikidince.458754 %U 10.18092/ulikidince.458754
ISNAD ULUTAŞ, Alptekin . "ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 23 (Nisan 2019): 53-66 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.458754
AMA ULUTAŞ A . ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ. UİİİD. 2019; (23): 53-66.
Vancouver ULUTAŞ A . ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (23): 66-53.