Yıl 2019, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 233 - 258 2019-07-24

EFFECT OF TEMPORAL AGGREGATION ON UNIT ROOT TESTS
ZAMANSAL TOPLULAŞTIRMANIN BİRİM KÖK TESTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sinem EYÜBOĞLU [1] , Zehra ABDİOĞLU [2]


The low-frequency series obtained from high-frequency series is called temporal aggregation. The aim of this study is to investigate the effect of aggregation on standard unit root tests using systematic sampling and average sampling aggregations, which are two different approaches of temporal aggregation. In this study, M1, price, reserve and exchange rate series are used for the period 1990 to 2015. Both quarterly and yearly frequencies are obtained by using both types of aggregations with logarithmic and non-logarithmic monthly frequency series. According to the results, logarithmic transform does not cause a significant difference in terms of unit root tests at the levels of the series, it led some different findings in the first differences of the series. Additionally, the results of the unit root test are affected by the aggregation forms.

Yüksek frekanslı serilerden düşük frekanslı seriler elde edilmesine zamansal toplulaştırma denir. Bu çalışmada, zamansal toplulaştırmanın iki farklı yaklaşımı olan sistematik örnek ve ortalama örnek toplulaştırmaları kullanılarak, toplulaştırmanın standart birim kök testleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada 1990-2015 dönemi itibari ile M1, fiyat, rezerv ve kur serileri kullanılmıştır. Logaritmik dönüşüme tabi tutulmuş ve tutulmamış aylık frekanstaki serilerden her iki toplulaştırma biçimine göre üçer aylık ve yıllık frekanslarda seriler elde edilmiştir. Logaritmik dönüşüm yapılıp yapılmaması serilerin seviyelerinde birim kök testleri bakımından pek bir farklılık yaratmazken, birinci farklarında bazı farklı bulguların çıkmasına yol açmıştır. Aynı zamanda toplulaştırma biçimi de birim kök testi sonuçlarını etkilemiştir.

 • Amemiya, T. ve Wu, Y. R. (1972). The Effect of Aggregation on Prediction in the Autoregressive Model. Journal of the American Statistical Association, 67(339), 628-632.
 • Brewer, K. R. W. (1973). Some Consequences of Temporal Aggregation and Systematic Sampling for ARMA and ARMAX Models. Journal of Econometrics, 1(2), 133-154.
 • Choi, I. (1992). Effects of Data Aggregation on the Power of Tests for a Unit Root: A Simulation Study. Economics Letters, 40(4), 397-401.
 • Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49, 1057-1072.
 • Fujihara, R. A. ve Mougoue, M. (1994). Temporal Aggregation and Unit Roots in Nominal Foreign Exchange Rates. Review of Quantitative Finance and Accounting, 4(3), 291-303.
 • Granger, C. W. J. ve Siklos, P. L. (1995). Systematic Sampling, Temporal Aggregation, Seasonal Adjustment, and Cointegration Theory and Evidence. Journal of Econometrics, 66(1), 357-369.
 • Grunfeld, Y. ve Griliches, Z. (1960). Is Aggregation Necessarily Bad? The Review of Economics and Statistics, 42(1), 1-13.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against The Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178.
 • Leontief, W. (1947). Introduction to a Theory of the Internal Structure of Functional Relationships. Econometrica Journal of the Econometric Society, 15(4), 361-373.
 • Marcellino, M. (1999). Some Consequences of Temporal Aggregation in Empirical Analysis. Journal of Business & Economic Statistics, 17(1), 129-136.
 • Mundlak, Y. (1961). Aggregation over Time in Distributed Lag Models. International Economic Review, 2(2), 154-163.
 • Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401.
 • Perron, P. (1991). Test Consistency with Varying Sampling Frequency. Econometric Theory, 7(3), 341-368.
 • Phillips, C.B. P. ve Perron, P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regressions. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Pierse, R. ve Snell, A. (1995). Temporal Aggregation and the Power of Tests for A Unit Root. Journal of Econometrics, 65(2), 333-345.
 • Quenouille, M.H. (1958). Discrete Autoregressive Schemes with Varying Time-Intervals. Metrika, 1(1), 21-27.
 • Rossana, Robert J. ve John J. Seater (1992), “Aggregation, Unit Roots and the Time Series Structure of Manufacturing Real Wages”, International Economic Review, 159-179.
 • Shiller R. J. ve Perron, P. (1985). Testing the Random Walk Hypothesis: Power Versus Frequency of Observation. Economic Letters, 18(4), 381-386.
 • Telser, L. G. (1967). Discrete Samples and Moving Sums in Stationary Stochastic Processes. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 484-499.
 • Theil, H. (1955). Linear Aggregation of Economic Relations. The American Economic Review, 45(4), 680-682.
 • Teles, P., Wei, W. W., Hodgess, E. M. (2008). Testing a Unit Root Based on Aggregate Time Series. Communications in Statistics-Theory and Methods, 37(4), 565-590.
 • Tiao, G. C. (1972). Asymptotic Behaviour of Temporal Aggregates of Time Series. Biometrika, 59(3), 525-531.
 • Yamak, R. ve Erdem, H. F. (2017). Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri, 1. Baskı Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368.
 • Zellner, A. ve Montmarquette, C. (1971). A Study of Some Aspects of Temporal Aggregation Problems in Econometric Analyses. The Review of Economics and Statistics, 53(4), 335-342.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3525-9173
Yazar: Sinem EYÜBOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zehra ABDİOĞLU
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Temmuz 2019

APA Eyüboğlu, S , Abdi̇oğlu, Z . (2019). ZAMANSAL TOPLULAŞTIRMANIN BİRİM KÖK TESTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (24) , 233-258 . DOI: 10.18092/ulikidince.498854