Yıl 2019, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 301 - 314 2019-07-24

THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT DEFAULT SWAP SPREADS AND CREDIT RATING ANNOUNCEMENTS: AN INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF EMERGING COUNTRIES
KREDİ TEMERRÜT SWAP SPREADLERİ VE KREDİ DERECELENDİRME DUYURULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA

İbrahim Yaşar GÖK [1] , Zühal ARSLAN [2]


In this study, the response of credit default swap (CDS) spreads to the credit rating announcements is explored in the context of some emerging countries including Turkey, China, South Africa, Brazil and Russia. By applying an event study analysis and using data for credit rating announcements of Moody’s, Fitch and S&P and daily 5-year CDS spreads for the period June 01, 2009, to May 31, 2018, it is found that positive credit rating events significantly decrease CDS spreads, whereas it is vice versa for negative credit rating events. While negative events have been anticipated by CDS markets, it is not the case for positive events. Moreover, after negative credit rating announcements, CDS spreads start to decrease significantly. However, it is not found any significant change in CDS spreads following the positive events. In general, it is concluded that credit rating events convey valuable information to CDS markets especially around the announcement date, and it is identified that both negative and positive credit rating events are important determinants of CDS spreads.

Bu çalışmada, kredi temerrüt swap (CDS) spreadlerinin kredi derecelendirme duyurularına tepkisi, aralarında Türkiye, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Rusya’nın yer aldığı bazı gelişmekte olan ülkeler kapsamında araştırılmıştır. Olay çalışması analizi uygulanarak ve 1 Haziran 2009 - 31 Mayıs 2018 dönemi için Moody’s, Fitch ve S&P’nin kredi derecelendirme duyuruları ile 5-yıllık CDS spreadlerinin günlük verileri kullanılarak, pozitif kredi derecelendirme olaylarının CDS spreadlerini anlamlı bir şekilde azalttığı, negatif kredi derecelendirme olaylarının ise tam tersi bir etkiyi doğurduğu bulunmuştur. Negatif olaylar CDS piyasaları tarafından öngörülebilirken, bu durum pozitif olaylar için doğrulanamamıştır. Üstelik, CDS spreadleri negatif kredi derecelendirme duyuruları sonrasında anlamlı bir şekilde düşmeye başlamaktadır. Bununla birlikte, pozitif olayları takiben CDS spreadlerinde anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiştir. Genel olarak, kredi derecelendirme olaylarının özellikle duyuru tarihi etrafında CDS piyasaları için önemli bir bilgisel içerik teşkil ettiği sonucuna ulaşılmış ve hem negatif hem de pozitif kredi derecelendirme olaylarının CDS spreadlerinin önemli belirleyicileri olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

Kredi Derecelendirme Duyuruları, Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Kredi Temerrüt Swapı, Gelişmekte Olan Ülkeler
 • Afonso, A., Furceri, D., & Gomes, P. (2011). Credit ratings and the Euro Area sovereign debt crisis. European Central Bank Working Paper Series, No.1347.
 • Afonso, A., Furceri, D., & Gomes, P. (2012). Sovereign credit ratings and financial markets linkages: application to European data. Journal of International Money and Finance, 31(3), 606-638.
 • Badaoui, S., L. Cathcart ve L. El-Jahel. (2016). Implied liquidity risk premium in the term structure of sovereign credit default swap and bond spreads. The European Journal of Finance. 22(10), 825-853.
 • Bissoondoyal-Bheenick, E., Brooks, R., & Treepongkaruna, S. (2014). Rating spillover effects on the stock markets. Journal of Multinational Financial Management, 25-26, 51-63.
 • Blau, B. M., & Roseman, B. S. (2014). The reaction of European credit default swap spreads to the U.S. credit rating downgrade. International Review of Economics and Finance, 34, 131‐141.
 • Bowman, R. (1983). Understanding and conducting event studies. Journal of Business Finance and Accounting. 10(4), 561-584.
 • Bozkurt, İ., Kaya, M. V. (2018). Arap baharı coğrafyasından gelen haberlerin CDS primlerine etkisi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 1-16.
 • Countryeconomy.com (2019). Sovereigns Ratings List, https://countryeconomy.com/ratings
 • Daniels, K. N., Jensen, M. S. (2005). The effect of credit ratings on credit default swap spreads and credit spreads. Journal of Fixed Income, 15(3), 16-33.
 • Dichev, I. D., & Piotroski, J. D. (2001). The long run stock returns following bond ratings changes. Journal of Finance (56), 173‐203.
 • Elayan, F. A., Hsu, W. H., & Meyer, T. O. (2003). The information effect of credit rating announcements on share prices in a small market. Journal of Economics and Finance, 27(3), 337-356.
 • Fabozzi, F. J., Davis, H. A., & Choudhry, M. (2006). Introduction to structured finance. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Finnerty, J. D., Miller C. D., Chen R. R. (2013). The impact of credit rating announcements on credit default swap spreads, Journal of Banking & Finance, 37(6), 2011-2030.
 • Followill, R. A., & Martell, T. M. (1997). Bond review and rating change announcements: an examination of informational value and market efficiency. Journal of Economics and Finance 21(2), 75‐82.
 • Fontana, A., & Scheicher, M. (2010). An analysis of Euro area sovereign CDS and their relation with government bonds. European Central Bank Working Paper Series, No: 1271.
 • Galil, K., & Soffer, G. (2011). Good news, bad news and rating announcements: an empirical investigation. Journal of Banking & Finance, 35(11), 3101-3119.
 • Gande, A., & Parsly, D. (2005). News spillovers in the sovereign debt market. Journal of Financial Economics 75(3), 691–734.
 • Goh, J. C., & Ederington, L. H. (1993). Is a bond rating downgrade bad news, good news, or no news for stockholders? The Journal of Finance 48(5), 2001–2008.
 • Grier, P., & Katz, S. (1976). The differential effects of bond rating changes among industrial and public utility bonds by maturity. Journal of Business, 49(2), 226-239.
 • Griffin, P. A., & Sanvicente, A. Z. (1982). Common stock returns and rating changes: a methodological comparison. Journal of Finance, 37(1), 103–119.
 • Gülmez, A. & Gündoğan, H. (2014). Uluslararası politik iktisat çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye uygulaması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 65-90.
 • Hand, J. R., Holthausen, R. W., & Leftwich, R. W. (1992). The effect of bond rating agency announcements on bond and stock prices. The Journal of Finance, 47(2), 733–752.
 • Henderson, G. V. (1990). Problems and solutions in conducting event studies. Journal of Risk and Insurance, 57(2), 282–306.
 • Hettenhouse, G. W., & Sartoris, W. (1976). An analysis of the information value of bond‐rating changes. Quarterly Review of Economics and Business, 16(2), 65‐78.
 • Holthausen, R. W., & Leftwich, R. (1986). The effect of bond rating changes on common stock prices. Journal of Financial Economics, 17(1), 57–89.
 • Hoti, S., & McAller, M. (2002). Country risk ratings: an international comparison. Semminars of Department of Economics of University of Western Australia.
 • Hull, J., Predescu, M., & White, A. (2004). The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and credit rating announcements. Journal of Banking & Finance, 28(11), 2789‐2811.
 • Hull, J. C. (2012). Options, futures and other derivatives. New Jersey: Pearson Education Limited.
 • International Organization of Securities Commission. (2003). Report on the activities of credit rating agencies. Madrid: IOSCO.
 • Ismailescu, I., & Kazemi, H. (2010). The reaction of emerging market credit default swap spreads to sovereign credit rating changes. Journal of Banking & Finance, 34(12), 2861‐2873.
 • Kaminsky, G., & Schmukler, S. (2002). Emerging markets instability: do sovereign ratings affect country risk and stock returns? The World Bank Economic Review, 16(2), 171-195.
 • Katz, S. (1974). The price and adjustment process of bonds to rating reclassifications: a test of bond market efficiency. Journal of Finance, 29(2), 551-559.
 • Kaya, E. Ö., Kaya, B., & Yalçıner, K. (2015). Derecelendirme duyurularına kredi temerrüt swap primlerinin tepkisi: Türkiye için bir olay analizi. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(4), 558-571.
 • Kiff, J., Nowak, S. B., & Schumacher, L. (2012). Are rating agencies powerful? an investigation into the impact and accuracy of sovereign ratings. International Monetary Fund Working Paper, No. 12/23.
 • Kliber, A. (2011). Sovereign CDS instruments in central europe-linkages and interdependence, Dynamic Econometric Models, 11, 111–128.
 • Krygier, D. (2013). The effect of credit rating announcements on credit default swap spreads - an empirical study of the European, American and Asian-Pacific credit default swap markets. Bachelor’s Thesis in Economics. Lund University School of Economics and Management, Lund.
 • Kunt A. S., & Taş, O. (2008). Kredi temerrüt swapları ve Türkiye’nin CDS priminin tahmin edilmesine yönelik bir uygulama. İTÜ Dergisi, 5(1), 78-89.
 • Langohr, H., & Langohr, P. (2008). The rating agencies and their credit ratings: what they are, how they work, and why they are relevant. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Lehnert, T., & Neske, F. (2006). On the relationship between credit rating announcements and credit default swap spreads for European reference entities. Journal of Credit Risk, 2(2), 83‐90.
 • Li, H., Visaltanachoti, N., & Kesayan, P. (2004). Effects of credit rating announcements: the Swedish stock market. International Journal of Finance, 16(1), 2872-2891.
 • Li, H., Jeon, B. N., Cho, S.-Y., & Chiang, T. C. (2008). The impact of sovereign rating changes and financial contagion on stock market returns: Evidence from five Asian countries. Global Finance Journal, 19(1), 46-55.
 • Mackinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13-39.
 • Martell, R. (2005). The effect of sovereign credit rating changes on emerging stock markets. Purdue University Working Paper.
 • Mateev, M. (2012). The effect of sovereign credit rating announcements on emerging bond and stock markets: new evidences. Oxford Journal: An International Journal of Business & Economics, 7(1), 28-41.
 • Mavrommati, T. (2015). The impact of credit rating announcements on CDS spreads of banking sector. Master Thesis in Banking And Finance. International Hellenic Unıversity, Thessaloniki.
 • Micu, M., Remolona, E. M., & Woolridge, P. (2006). The price impact of rating announcements: which announcements matter? BIS Working Papers, No: 207.
 • Norden, L., & Weber, M. (2004). Informational efficiency of credit default swap and stock markets: the ımpact of credit rating announcements. Journal of Banking & Finance, 28(11), 2813‐2843.
 • Pan, J., & Singleton, K. J. (2008). Default and recovery implicit in the term structure of sovereign CDS spreads. Journal of Finance, 63(5), 2345-2384.
 • Saens, R., & Sandoval, E. (2005). Measuring security price performance using chilean daily stock returns: the event study method. Cuadernos De Economia, 42(126), 307-328.
 • Shin, M. S., Kim, S. E., & Shin, J. H. (2015). The effects of credit ratings on capital structure: evidence from Korea. Journal of Finance & Accountancy, 11, 12-28.
 • Steiner, M., & Heinke, V. G. (2001). Event study concerning international bond price effects of credit rating actions. International Journal of Finance and Economics, 6(2), 139-157.
 • Tuna, K., Öner, S., & Öner, H. (2014). 2008 Küresel kriz döneminde Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler arasında krizin yayılma etkisinin incelenmesine yönelik bir çalışma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 21-32.
 • Wansley, J., Glascock, J. L., & Clauretie, T. M. (1992). Institutional bond pricing and information arrival: the case of bond rating changes. Journal of Business Finance and Accounting, 19(5), 733‐750.
 • Weinstein, M. (1977). The effect of a rating change announcement on bond price. Journal of Financial Economics, 5(3), 329-350.
 • Wengner, A., Burghof, H. P., & Schneider, J. (2015). The impact of credit rating announcements on corporate CDS markets—are intra‐industry effects observable? Journal of Economics and Business, 78, 79‐91.
 • Yılmaz, E. D. (2014). Sovereign credit default swap market response to credit rating announcements: an event study on emerging markets. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3941-1512
Yazar: İbrahim Yaşar GÖK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4757-1260
Yazar: Zühal ARSLAN
Kurum: ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Temmuz 2019

APA Gök, İ , Arslan, Z . (2019). KREDİ TEMERRÜT SWAP SPREADLERİ VE KREDİ DERECELENDİRME DUYURULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (24) , 301-314 . DOI: 10.18092/ulikidince.534908