Yıl 2020, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 135 - 152 2020-01-13

A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ

Şükran KARACA [1]


Hazır giyim sektöründe yeni bir sürdürülebilir hareket yavaş modadır. Yavaş moda; zararlı kimyasalların çevre dostu malzemelerle değiştirilmesini, giysilerin geri dönüşümü ile atık ve kaynak tüketimini azaltmayı içeren bir kavramdır. Bazı insanlar nicelikten ziyade yüksek kaliteli ürünleri daha az sık satın almaya teşvik eden sosyal bilinçli bu hareketin etkisinde kalırken, bazıları da modaya uygun giysileri tercih etmeye devam etmektedir. Dolayısıyla insanların kişilik yapıları giysi seçimini etkilemektedir. Bu nedenle bu çalışma ile farklı kişilik tiplerine sahip tüketicilerin yavaş moda algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Sivas ili şehir merkezinde yaşayan, kolayda örnekleme metoduyla belirlenen 418 kişiden yüz yüze anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda A tipi kişilik özelliğine sahip tüketicilerin daha seçkin ürünleri, B tipi kişilik özelliğine sahip tüketicilerin de daha özgün ürünleri tercih ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırma ile yavaş moda algısının cinsiyet, yaş ve gelire göre farklılık gösterdiği sonucuna da ulaşılmıştır.

Yavaş Moda, Sürdürülebilirlik, Kişilik, A Tipi Kişilik
 • Aktaş, A. M. (2001). Bir Kamu Kuruluşunun Üst Düzey Yöneticilerinin İş Stresi ve Kişilik Özellikleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(04), 25-42.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Arıkan, Ç., ve Aktaş, A. M. (1988). Kişilik Özellikleri İle Aile ve Çevre Yaşantısının Kalp Hastalığının Oluşumuna Etkisi. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Ankara: GATA, 725-736.
 • Beard N. (2008). The Branding of Ethical Fashion and The Consumer: A Luxury Niche Or Mass-Market Reality?. Fashion Theory, 12(4), 447-468.
 • Birtwistle, G. ve Moore, C.M. (2007). Fashion Clothing-Where Does It All End Up?. International Journal of Retail & Distribution Management, 35, 210-216.
 • Bora Semiz, B. (2017). A ve B Tipi Kişilik Özelliklerine Göre Tüketicilerin Plansız, Kompülsif Ve Hedonik Satınalma Davranışlarının Araştırılması. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 1(1/2), 13-22.
 • Casidy, R. (2012). An Empirical Investigation of The Relationship Between Personality Traits, Prestige Sensitivity, And Fashion Consciousness of Generation Y in Australia. Australasian Marketing Journal (AMJ), 20(4), 242-249.
 • Clark, H. (2008). Slow+Fashion-An Oxymoron-Or A Promise For The Future?. Fashion Theory, 12(4), 427-446.
 • Conca, J. (2015). Making Climate Change Fashionable–The Garment Industry Takes On Global Warming,. Forbes, https://www.forbes.com
 • Crane, D.(2010). Environmental Change And The Future of Consumption: Implications For Consumer Identity. Anuario Filosófico, 43(2), 353-379.
 • Dittmar, H. (2008). Consumer Culture, Identity, And Well-Being: The Search For The Good Life And The Body Perfect (European Monographs in Social Psychology), New York: Psychology Press.
 • Durna, U. (2005). A Tipi ve B Tipi Kişilik Yapıları ve Bu Kişilik Yapılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 275-290.
 • Ertekin, Z.Ö. ve Atik, D. (2014). Sustainable Markets: Motivating Factors, Barriers and Remedies For Mobilization of Slow Fashion. Journal of Macromarketing,1-17.
 • Essays, UK. (November 2018). The Relationship Between Fashion and Personality Retrieved, https://www.ukessays.com (Erişim Tarihi: 02.03.2019).
 • Fletcher, K. (2007). Slow Fashion. The Ecologist, 37(5), 61.
 • Fletcher, K. (2010). Slow Fashion: An Invitation For Systems Change. Fashion Practice, 2(2), 259-265.
 • Heilbrun Jr, A. B., Palchanis, N., ve Friedberg, E. (1986). Self-report Measurement of Type A Behavior: Toward Refinement and Improved Prediction. Journal of Personality Assessment, 50(4), 525–539.
 • Henninger, C.E.,Alevizou, Panayiota J. ve Oates, Caroline J. (2016). What is Sustainable Fashion?. Journal of Fashion Marketing and Management, 20(4), 400-416.
 • Hisam, A., Rahman, M., Mashhadi, F., ve Raza, G. (2014). Type A and type B Personality in Under Graduate Medical Student: Need of Psychosocial Rehabilitation. Pakistan Journal of MedicalSciences, 30(6):1304-1307.
 • Joergens C. (2006). Ethical Fashion: Mythor Future Trend?. Journal of Fashion Marketing and Management,10(3), 360–371.
 • Joy, A., Sherry, J.F., Jr., Venkatesh, A., Wang, J., ve Chan, R. (2012). Fastfashion, Sustainability, And The Ethical Appeal Of Luxury Brands. Fashion Theory, 16, 273-296.
 • Jung, S. (2014). Slow Fashion: Understanding Potential Consumers and Creating Customer Value For Increasing Purchase Intention And Willingness To Pay A Price Premium, PhD Thesis, University of North Carolina, Greensboro.
 • Jung, S. ve Jin, B.(2016). Sustainable Development of Slow Fashio Nbusinesses: Customer Value Approach. Sustainability ,8(6), 540.
 • Kaiser S. (1990). The Social Psychology of Clothing, Symbolic Appearances in Context, 2nd Edn. Macmillan: New York, USA.
 • Khandual, A. ve Pradhan, S. (2018). Fashion Brands and Consumers Approach Towards Sustainable Fashion in Muthu, S.S. (Eds.), Fast Fashion, Fashion Brands and Sustainable Consumption (pp. 337-54). Springer Nature.
 • Kipöz, Şölen (2013). Slow Fashion Ethics: Reproduction of Memory Through Deconstruction. 10th European Academy of Design Conference - Crafting the future, Gothenburg, 1-12.
 • Koç, E. (2015). Tüketici Davranışı Ve Pazarlama Stratejileri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kollmuss, A. ve Agyeman, J. (2002). Mind The Gap: Why Do People Act Environmentally and What Are The Barriers To Pro-Environmental Behavior?. Environmental Education Research, 8(3), 239- 260.
 • Leblanc, S. (2012). Sustainable Fashion Design: Oxymoron No More? BSR, http://www.bsr.org/reports/bsr_sustain- able_fashion_design.pdf
 • Mandrik, Carter A., Edward F. Fernand ve Bao, Y. (2005). Inter Generational Influence: Role of Conformity To Peers and Communication Effectiveness. Psychology and Marketing (October), 813-832.
 • Max-Neef, M. (1992). Development and Humanneeds. Inreal-Life Economics, Ekins P, Max-Neef M (Ed.). Routledge: London, 197-214.
 • Mcneill, L.ve Moore, R. (2015). Sustainable Fashion Consumption and The Fast Fashion Conundrum: Fashionable Consumers and Attitudes To Sustainability in Clothing Choice. International Journal of Consumer Studies, 39(3), 212-222.
 • Morgan, L. R. ve Birtwistle, G. (2009). An Investigation of Young Fashion Consumers' Disposal Habits. International Journal of Consumer Studies, 33(2), 190-198.
 • Mulyanegara, R. (2011). The Effects of Consumer Personality on Fashion Consciousness And Prestige Sensitivity, in Yi, Z., Xiao, J.J., Cotte, J. & Duluth, L. P. (Eds.), Association for consumer research (pp.336-339).
 • Niinimaki, K. ve Koskinen, I. (2011). I Love This Dress, It Makes Me Feel Beautiful! Empathic Knowledge in Sustainable Design. The Design Journal, 14(2), 165-186.
 • Pertev, E. (2006). A Tipi ve B Tipi Kişilik Özellikleri İle Stres Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Pookulangara, S. ve Shephard, A. (2013). Slow Fashion Movement: Understanding Consumer Perceptions-An Exploratory Study. Journal of Retailing And Consumer Services, 20(2), 200- 206.
 • Preuit, R. (2016). Fashion and Sustaınabılıty: In Creasıng Knowledge About Slow Fashion Through An Educational Module. Forthe Degree of Master of Science Colorado State University Fort Collins, Colorado.
 • Raunio, A. (1995). Favorite clothes– A Look At Individuals’ Experience Of Clothing. In Clothing and İts Social, Psychological, Cultural and Environ-Mental Aspects. in Suojanen U. (Eds.). Proceedings of textiles, clothing and craft design, University of Helsinki, (pp.179-194).
 • Roach, M. ve Eicher JB. (1973). The Visible Self: Perspectives on Dress. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.
 • Solomon M. ve Rabolt N. (2004). Consumer Behaviour in Fashion. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.
 • Strauss, C. F. ve Fuad-Luke, A. (2008). The Slow Design Principles A New İnterrogative And Reflexive Tool For Design Research And Practice, http://raaf.org/pdfs/Slow_Design_Principles.pdf
 • Toprak T. ve Anis P. (2017). Textile Industry’s Environmental Effects and Approaching Cleaner Production and Sustainability. An Overview. J Textile Eng Fashion Technol, 2(4), 429-442.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Nüfus İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr, (Erişim Tarihi:02.03.2019).
 • Venkatesh J, Vivekanandan, K. ve Balaji. D. (2012). Relationship Among Emotions, Mood, Personality Andc Lothing: An Exploratory Study. Elixir Psychology,45, 7923-7926.
 • Watson, M. Z. ve Yan, R. N. (2013). An Exploratorystudy of The Decision Processes of Fast Versus Slow Fashion Consumers. Journal of Fashion Marketing and Management, 17(2), 141-159.
 • Xu, Y., Summers, T. ve Belleau, B. (2004). Who Buys American Alligator?:Predicting Purchase Intention of A Controversial Product. Journal of Business Research, 57 (10), 1189-1198.
 • Yıldırım, E. ve Pirende, G. (2019). Hediye Satın Alma Davranışının A ve B Tipi Kişilik Özelliği Açısından İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 115(1), 309-327.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0268-1810
Yazar: Şükran KARACA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Turizm Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince567988, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {135 - 152}, doi = {10.18092/ulikidince.567988}, title = {A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KARACA, Şükran} }
APA KARACA, Ş . (2020). A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (26) , 135-152 . DOI: 10.18092/ulikidince.567988
MLA KARACA, Ş . "A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 135-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/50945/567988>
Chicago KARACA, Ş . "A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 135-152
RIS TY - JOUR T1 - A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Şükran KARACA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.567988 DO - 10.18092/ulikidince.567988 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 152 VL - IS - 26 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.567988 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.567988 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ %A Şükran KARACA %T A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2020 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 26 %R doi: 10.18092/ulikidince.567988 %U 10.18092/ulikidince.567988
ISNAD KARACA, Şükran . "A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 26 (Ocak 2020): 135-152 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.567988
AMA KARACA Ş . A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ. UİİİD. 2020; (26): 135-152.
Vancouver KARACA Ş . A VE B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP TÜKETİCİLERİN YAVAŞ MODA ALGILARININ İNCELENMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2020; (26): 152-135.