Yıl 2020, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 153 - 166 2020-01-13

EKONOMİK KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMI ÜZERİNE ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Faruk MİKE [1] , Selin KARLILAR [2]


Bu çalışma, ekonomik küreselleşme sürecinin kadın işgücüne katılımı üzerindeki etkisini, 16 gelişmekte olan Asya ülkesi için 1990-2017 yıllık gözlemler doğrultusunda panel eşbütünleşme ve nedensellik analizleri ile araştırmaktadır. Panel eşbütünleşme analizi bulguları, kadın işgücüne katılım oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları, dışa açıklık ve kentleşme oranı arasında uzun dönemli ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Elde edilen uzun dönem katsayılar ise dışa açıklık oranı ile kadın işgücüne katılım oranı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile kadın işgücüne katılım oranı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamsız sonuçları ortaya koymaktadır. Diğer taraftan panel nedensellik analizinden elde edilen bulgular, kadın işgücüne katılım oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dışa açıklık oranı arasında iki yönlü ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Dünyanın en kalabalık ülkelerinin yer aldığı Asya ülkelerindeki kentleşme sürecinin ise kadın işgücüne katılımı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı bulguları elde edilmiştir. Analiz sonuçları, söz konusu ülkelerde uygulanan istihdam politikalarının fırsat eşitliği açısından değerlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.

Kadın İşgücü, Ekonomik Küreselleşme, Panel Eşbütünleşme, Panel Nedensellik, Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri
 • Aguayo‐Tellez, E. (2011). The Impact of Trade Liberalization Policies and FDI on Gender Inequalities. World Development Report 2012 Background Paper, World Bank, Washington, DC.
 • Braunstein, E. (2006). Foreign Direct Investment, Development and Gender Equity: A Review of Research and Policy (No. 12). UNRISD Occasional Paper.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics. Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Bussmann, M. (2009). The Effect of Trade Openness on Women’s Welfare and Work Life. World Development, 37(6), 1027-1038.
 • Cho, S. Y. (2012). Integrating Equality: Globalization, Women's Rights, and Human Trafficking. Economics of Security Working Paper, No. 69, Deutsches Institut für Wirtschaftsforsc-hung (DIW), Berlin.
 • Cooray, A., Gaddis, I. ve Wacker, K. M. (2012). Globalization and Female Labor Force Participation in Developing Countries: An Empirical (Re-)Assessment (No. 129). Courant Research Centre: Poverty, Equity and Growth - Discussion Papers.
 • Efobi, U. R., Tanankem, B. V. ve Asongu, S. A. (2018). Female Economic Participation with Infor-mation and Communication Technology (ICT) Advancement: Evidence from Sub-Saharan Africa. South African Journal of Economics, 86(2), 231-246.
 • Emirmahmutoğlu, F. ve Köse, N. (2011). Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels. Economic Modelling, 28(3), 870-876.
 • Fatima, S. T. ve Khan, A. Q. (2019). Globalization and Female Labor Force Participation: The Role of Trading Partners. The Journal of International Trade & Economic Development, 28(3), 365-390.
 • Gray, M. M., Kittilson, M. C. ve Sandholtz W. (2006). Women and Globalization: A Study of 180 Countries, 1975-2000. International Organization, 60(2), 293-333.
 • Karlılar, S. ve Kıral, E. (2018). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi: Ge-lişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Ekonometrik Bir Analiz. M. Kenan Terzioğlu (Ed.) Ekonometride Güncel Konular içinde (s. 209-224). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kelly, J. P. (2012). Trade, Globalization and Economic Policy. Widener Law School Legal Studies Research Paper, (13-01).
 • Maqsood, F. ve Samiullah. (2014). Impact of Globalization on Female Labor Force Participation in the SAARC Region. Pakistan Journal of Social Sciences, 34(2), 523-533.
 • Meyer, L. B. (2006). Trade Liberalization and Women’s Integration Into National Labor Markets: A Cross-Country Analysis. Social Indicators Research, 75, 83-121.
 • Mike, F. ve Alper, A. E. (2018). The Impact of Urbanization on Energy Consumption in Developing Asian Countries. Eszter Wirth, Orhan Şimşek ve Şükrü Apaydın (Ed.) Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect (s. 157-172). London: IJOPEC Peblication.
 • Missios, L. (2018). The Impact of Foreign Direct Investment on the Composition of the Female Labor Force. Student Research Submissions, 258. Erişim Adresi: https://scholar.umw.edu/student_research/258.
 • Muhajid, N. (2013). Economic Determinants and Female Labour Force Participation: An Empirical Analysis of Pakistan. Developing Country Studies, 3(7), 12-23.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Camb-ridge Working Papers in Economics, 435.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels With a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit RootTest in The Presence of Cross-section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence. Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50–93.
 • Richards, D. L. ve Gelleny, R. (2007). Women’s Status and Economic Globalization. International Studies Quarterly, 51, 855-876.
 • Roy, A. G. (2017). Economic Globalization and Gender Equality: A Case Study of India. Journal of Advances in Economics and Finance, 2(2), 117-126.
 • Siddiqui, K. (2017). Globalization, Trade Liberalisation and the Issues of Economic Diversification in the Developing Countries. Journal of Business and Economic Policy, 4(4), 1-16.
 • Standing, G. (1989). Global Feminization through Flexible Labor. World Development, 17(7), 1077-1095.
 • Surugiu, M. R. ve Surugiu, C. (2015). International Trade, Globalization and Economic Interdependence between European Countries: Implications for Businesses and Marketing Framework. Procedia Economics and Finance, 32, 131-138.
 • Tzannatos, Z. (1999). Women and Labor Market Changes in the Global Economy: Growth Helps, Inequalities Hurt and Public Policy Matters. World Development, 27(3), 551-569.
 • United Nations (2017). World Population Prospects, The 2017 Revision. Department of Economic and Social Affairs, New York.
 • Villarreal, A. ve Yu, W. H. (2017). Economic Globalization and Women’s Employment: The Case of Manufacturing in Mexico. American Sociological Review, 72, 365-389.
 • Westerlund, J. ve Edgerton, D. L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test. Economics Letters, 97(3), 185–190.
 • World Bank (2012). World Development Report, Gender Equality and Development. The World Bank Group, Washington D.C.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9194-1679
Yazar: Faruk MİKE (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5850-8566
Yazar: Selin KARLILAR
Kurum: Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Ülke: KKTC


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Ocak 2020

APA Mi̇ke, F , Karlılar, S . (2020). EKONOMİK KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMI ÜZERİNE ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (26) , 153-166 . DOI: 10.18092/ulikidince.582910