Yıl 2020, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 1 - 14 2020-04-08

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS

Omer GENC [1] , Burak KALKAN [2]


Satın alma ve birleşmeler (S&B) sadece gelişmiş pazarlarda değil, aynı zamanda gelişmekte olan pazarlarda da büyüme stratejisi olarak kullanılmaktadır. Dünyanın önde gelen pazarlarından biri olan Türkiye, çok sayıda S&B’ye ev sahipliği yapmaktadır. Bu ampirik çalışmada, 1990 ve 2017 yılları arasında Türkiye'de gerçekleşen S&B`nin sonuçlarina ışık turmaya çalıştık. Satın alma işlemlerinin öncesi ve sonrasını karşılaştırmaya ek olarak, S&B işlemlerinin Türk şirketlerine etkisini görmek için diğer Türk şirketlerini referans olarak kullandık. Bulgularımız satın alımların Türk firmalarının finansal performansını pozitif etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, Türk satın alıcıların, alımda bulunmayan şirketlere göre büyüme konusunda daha agresif olduklarını ve sermaye harcamaları, araştırma ve geliştirme ve personel giderlerinde daha yüksek değerlere sahip olduklarını görmekteyiz. Satın alma yapan şirketleri satın alma öncesi periyodu ile karşılaştırdığımızda da, bahsedilen bu değerlerde artış saptadık. Tüm bunlar satın alma ve birleşmelerin şirketleri anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir.

Mergers and Acquisitions (M&As) has been used as a growth strategy not only in developed markets but also increasingly in emerging markets. Turkey, as one of the leading emerging markets in the world, has been home to huge number of M&As. In this empirical study, we try to shed light on the outcomes of M&As that have occurred in Turkey between 1990 and 2017. In addition to compare post-acquisition with pre-acquisition, we use other Turkish companies as benchmark to see the effect of M&As on Turkish companies. Our findings indicate that acquisitions have a positive effect on Turkish firms` financial performance. We also find that Turkish acquirers are more aggressive in terms of growth than non-acquirer companies are and have higher values on capital expenditures, research and development and staff expenses. When we compare these acquirers with their pre-acquisition periods, we also find an increase in these financial indicators, which who that acquisitions affect Turkish companies significantly. 

  • 6 ayda 8 milyar dolarlık evlilik. (2018). Dünya Gazetesi. Retrieved from https://www.dunya.com/ekonomi/6-ayda-8-milyar-dolarlik-evlilik-haberi-421452Agrawal, A., Jaffe, J., and Mandelker, G. (1992). The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-examination of an Anomaly. Journal of Finance, 47 (4), 1605-21.Akben Selçuk. E., and Altıok Yılmaz, A. (2011). The Impact of Mergers and Acquisitions on Acquirer Performance: Evidence from Turkey. Business and Economics JournalAkben Selçuk, E. (2015). Do Mergers and Acquisitions Create Value for Turkish Target Firms? An Event Study Analysis. Procedia Economics and Finance, 30, 15-21.Akben Selçuk, E., Köksal, E., and Altıok Yılmaz, A. (2016). The Impact of Mergers and Acquisition Transactions at the Company and Industry. Business & Management Studies: An International Journal, 4(1). doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v4i1.132Akdoğu, E. (2011). Türkiye’de 1988-2008 dönemindeki firma birleşmeleri, birleşme dalgaları ve genel tablo. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 52, 137-152.Akdoğu, E. (2012). 2005-2008 Dönemi Frma Birleşmleri Dalgasında Yabancı ve Yerli Alıcı Firma Profilleri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 55, 51-70Bendaş, G. (2015). The Effects of Acquisitions on Firm Value, Evidence from Turkey. Dogus University Journal, 16(1): 79-90.Billett, M., and Qian, Y. (2008). Are Overconfident CEOs Born or Made? Evidence of Self Attribution Bias from Frequent Acquirers. Management Science, 54 (6): 1037-1051.Çakır, Hafize, M., and Gülcan, Z. (2012). Şirket Birleşme ve Devralma Kararlarının Hisse Senedi Getirilerine etkisi. İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim, ss. 79-108. Dalkılıç, A. F., & Cagle, M. N. (2015). Critical Success Factors in Merger & Acquisition Strategies: Evolution of Turkish Market. İşletme Fakülte Dergisi, 16(2): 117-133.Genç, A., and Coşkun, E. (2013). Birleşme ve Satın Alma Duyurularında Anormal Getiri: Satın Alan Şirket ve Hedef Şirket Açısından bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,17(3): 359-376.Genc, Ö. (2016). Comparison of International and Domestic Acquisitions: A Literature Review. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14 (4), 128-149. DOI: 10.11611/yead.282052Genc, Ö., and Kalkan, B. (2018). Turkish Mergers and Acquisitions (M&As): A Historical View of C haracteristics, Trends, and Directions. International Journal of Management Economics and Business, 14(3).Geyikdaği, N. and Karaman, F. (2013). Foreign Direct Investment and Profit Transfers: The Turkish Case, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 15:4, 383-395, DOI: 10.1080/19448953.2013.844589Hekimoglu, M. H. and Tanyeri, B. (2011). Türk Şirket Birleşmelerinin Satın Alınan Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri. İktisat, Isletme, ve Finans, 26(308): 53–70.İlarslan, K., and Aşıkoğlu, Rıza. (2012). Birleşme ve Satın Almaların İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar ,49(572), 59-78.Mandacı, P. E. (2005). Şirket Birleşmelerinin Şirketlerin Finansal Yapı ve Performanslarına Etkileri. İktisat İşletme ve Finans, 20, 60-67.Moeller S. B., and Schlingemann F. P. (2005). Global Diversification and Bidder Gains: A Comparison Between Cross-Border and Domestic Acquisitions. Journal of Banking & Finance, 29(3), 533- 564Oelger, M., and D. Schiereck. (2011) Cross-border M&A and International Stock Market Integration - Evidence from Turkey. International Journal of Economics Research, 2(3), 40- 55.Powell R. G., and Stark, A.W. (2005). Does Operating Performance Increase Post-Takeover for UK Takeovers? A Comparison of Performance Measures and Benchmarks. Journal ofCorporate Finance, 11, 293-317.Sarıca, S., (2008). ABD, AB ve Türkiye’nin firma Birleşmelerine Yaklaşımı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 4, Y: 4, S: 1, s. 51-82.Spyrou, S., and Siougle, G. (2007). Mergers and Acquisitions of Non-Financial Firms in Europe: The Case of the Athens Stock Exchange. Applied Economics Letters, 14 (7):523-527.Şahin, O. (2016). Türkiye’deki Şirket Birleşmeleri Verilerinin Yıllar İtibariyle Analizi ve Dünya Geneli, ABD, AB, Asya-Pasifik Verileri ile Karşılaştırılması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 8 (15), 229-255. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.266037Tamosiuniene, R., and Duksaite, E. (2009). The Importance of Mergers and Acquisitions in Today's Economy. KSI Transactions on Knowledge Society, 2(4), pp.11-15.Turğay, İ., Dördüncü, H., and Öz, T. (2014). Havayolu Sektöründe Birleşme ve Satın Almaların Mali Dezavantajlarının Örnek Olay Üzerinden İncelenmesi. Trakya University Journal of Social Science, 16(1), 195-214.UNCTAD (2008), World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge (Includes CD-ROM), United Nations, New York, https://doi.org/10.18356/edb0dd86-en.UNCTAD (2018), World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies, United Nations, New York, https://doi.org/10.18356/ebb78749-enWalter G. A., and Barney J. B. (1990). Management Objectives in Mergers and Acquisitions. Strategic Management Journal, 11, 79-86.Yeh T. M., and Hoshino, Y. (2002). Productivity and Operating Performance of Japanese Merging Firms: Keiretsu-related and Independent Mergers. Japan and the World Economy, 14, 347-366.Yildirim, Canan. (2010). Cherry Picking or Driving Out Bad Management: Foreign Acquisitions in Turkish Banking. Economic Research Forum Working Paper 568. Yıldırım, C. (2017). Turkey’s Outward Foreign Direct Investment: Trends and Patterns of Mergers and Acquisitions. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 19(3): 276-293.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Omer GENC (Sorumlu Yazar)
Ülke: United States


Yazar: Burak KALKAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince460729, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {1 - 14}, doi = {10.18092/ulikidince.460729}, title = {AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS}, key = {cite}, author = {GENC, Omer and KALKAN, Burak} }
APA GENC, O , KALKAN, B . (2020). AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (27) , 1-14 . DOI: 10.18092/ulikidince.460729
MLA GENC, O , KALKAN, B . "AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/53643/460729>
Chicago GENC, O , KALKAN, B . "AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS AU - Omer GENC , Burak KALKAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.460729 DO - 10.18092/ulikidince.460729 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - IS - 27 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.460729 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.460729 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS %A Omer GENC , Burak KALKAN %T AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS %D 2020 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 27 %R doi: 10.18092/ulikidince.460729 %U 10.18092/ulikidince.460729
ISNAD GENC, Omer , KALKAN, Burak . "AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 27 (Nisan 2020): 1-14 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.460729
AMA GENC O , KALKAN B . AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS. UİİİD. 2020; (27): 1-14.
Vancouver GENC O , KALKAN B . AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND INDICATORS OF ACQUISITIONS. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2020; (27): 14-1.