Yıl 2020, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 73 - 90 2020-04-08

TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ

Elif NUROGLU [1] , Semih Emre ÇEKİN [2]


Uluslararası ticarette korumacılık akımları bazı dönemlerde azalmakta, bazı dönemlerde ise artmaktadır. Bu çalışma, 2008 yılından itibaren dünya ticaretinde düzeyi gittikçe artan korumacılık hakkında kapsamlı bir literatür taraması ortaya koyar. Makale, ticaret savaşlarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmesi muhtemel olan ülkelerdeki dış ticaret göstergeleri ve makro iktisadi değişkenlerin, ticaret politikasındaki belirsizlikten ne ölçüde etkilendiğini panel vektör otoregresyon modelleri ile tespit etmeyi amaçlar. Bulgularımız, gelişmiş ülkeleri temsil eden ABD ve Japonya’da ticaret politikası belirsizliğinin hisse piyasalarını ve reel ekonomiyi etkilediğini, Japonya’da hisse piyasalarının, ABD’de ise reel ekonominin daha çok etkilendiğini ortaya koymaktadır. Yükselmekte olan ekonomileri temsil eden BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika) ve Türkiye’de ise, ABD kaynaklı ticaret politikası belirsizlikleri Çin Halk Cumhuriyeti’ni daha çok ticaret dengesi açısından, Türkiye’yi ise enflasyon açısından olumsuz etkilemektedir.

Ticaret Savaşları, Belirsizlik, Panel VAR
 • Akıncı, Ö. (2013). Global financial conditions, country spreads and macroeconomic fluctuations in emerging countries. Journal of International Economics, 91(2), 358-371. Erişim adresi https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199613000743
 • Apak S. Ve Aytaç A. (2009). Küresel Krizler Kronolojik Değerlendirme ve Analiz. Avcıol Basın Yayın: İstanbul.
 • Bussiere M., Perez-Barreiro E., Straub R. Ve Taglioni D. (2010). Protectionist Responses to the Crisis. Global Trends and Implications. European Central Bank Occasional Paper Series, 110.
 • Babacan Mehmet (2018). Amerika’da Asya Dramı: Yeni Korumacılık ve Ticaret Savaşları. Çerçeve, Mayıs –Haziran 2018, 38-48.
 • Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593-1636.
 • Baldwin, R. And Krugman, P. (1989). Persistent trade effects of large exchange rate shocks. The Quarterly Journal of Economics, 104(4):635-54. https://www.nber.org/papers/w2017.pdf
 • Barattieri, A., Cacciatore M. Ve Ghironi F. (2018). Protectionism and the Business Cycle. Çalışma Makalesi http://faculty.washington.edu/ghiro/BCG.pdf, Erişim: 22.11.2018
 • Bhattarai, S., Chatterjee, A., ve Park, W. Y. (2017). Global Spillover Effects of US Uncertainty. Çalışma Makalesi https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3072128, Erişim: 22.11.2018
 • Biljanovska, N., Grigoli, F., ve Hengge, M. (2017). Fear thy neighbor: Spillovers from economic policy uncertainty. International Monetary Fund.
 • Bircan M. B. (2016). Kur Savaşlarının Gelişimi Ve Kur Savaşları Perspektifinden Türkiye. (Yaımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. Econometrica, 77(3), 623-685.
 • Canova, F., Ciccarelli, M., ve Ortega, E. (2007). Similarities and convergence in G-7 cycles. Journal of Monetary economics, 54(3), 850-878.
 • Carrière-Swallow, Y., & Céspedes, L. F. (2013). The impact of uncertainty shocks in emerging economies. Journal of International Economics, 90(2), 316-325.Chamberlain, G. (1982). Multivariate regression models for panel data. Journal of econometrics, 18(1), 5-46.
 • Chang Ha Joon (2015). Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Efil Yayınevi.
 • Chunding Li, Chuantian He ve Chuangwei Lin (2018). Economic Impacts of the Possible China–US Trade War, Emerging Markets Finance and Trade, 54:7, 1557-1577.
 • Colombo, V. (2013). Economic policy uncertainty in the US: Does it matter for the Euro area? Economics Letters, 121(1), 39-42.
 • Dixit, A. K. (1989). Entry and exit decisions under uncertainty. Journal of Political Economy, 97(3):620-38.
 • Dong Y. Ve Whalley J. (2011).Gains and Losses from Potential Bilateral US-China Trade Retaliation. NBER Working Paper, 17366.
 • Douglas A. I. (2017). The False Promise of Protectionism Why Trump’s Trade Policy Could Backfire”, Foreign Affairs, Mayıs/ Haziran 2017.
 • Durusoy S., Sica E.ve Beyhan Z. (2015). Economic Crisis and Protectionism Policies: The Case of the EU Countries. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 6(1), 57-68.
 • Eichengreen, B. (2002). The Political Economy of the Smoot-Hawley Tariff. In International Political Economy (pp. 47-56). Routledge.
 • Eichengreen, B. (2016). What is the Problem with Protectionism? Project Syndicate
 • Ertürk, E. (2010). Uluslararası İktisat Teori ve Politika, Alfa Yayınları: İstanbul.
 • Ertürk, N. (2017). Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri, Fiscaoeconomia, 1(2), 88-112.
 • Evenett S. J. Ve Fritz J. (2018). Going Spare: Steel, Excess Capacity, and Protectionism, The 22nd Global Trade Alert Report.
 • Grossman, G.,ve Helpman, E. (1994). Protection for Sale. The American Economic Review, 84(4), 833-850.
 • Handley, K. (2014). Exporting under trade policy uncertainty: Theory and evidence. Journal of international Economics, 94(1), 50-66.
 • Handley, K., ve Limao, N. (2015). Trade and investment under policy uncertainty: theory and firm evidence. American Economic Journal: Economic Policy, 7(4), 189-222.
 • Holtz-Eakin, D., Newey, W., ve Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1371-1395.
 • In Focus (2018). The Quarterly Commentary. Volume 1(1). Independent Accountants’ Investment Council Inc.
 • Kalaycı, İ. (2011). 2008 Küresel Finans Krizi Sonrasında Dış Ticarette Korumacılık: Paradigma Kayması (mı?). Maliye Dergisi, 161, 76-104.
 • Kommerskollegium (2016). Protectionism in the 21st Century. Swiss National Board of Trade.
 • Koop, G., ve Korobilis, D. (2016). Model uncertainty in panel vector autoregressive models. European Economic Review, 81, 115-131.
 • Ng, A. (2000). Volatility spillover effects from Japan and the US to the Pacific–Basin. Journal of international money and finance, 19(2), 207-233.
 • Nikkinen, J., Omran, M., Sahlström, P., & Äijö, J. (2006). Global stock market reactions to scheduled US macroeconomic news announcements. Global Finance Journal, 17(1), 92-104.
 • OECD (2018). General Assessment of the Macroeconomic Situation. OECD Economic Outlook, 2018 (2).
 • Sumru, Ö. (2009). Büyük Bunalım Deneyimi Işığında Küresel Kriz. Ekonomik Araştırma Forumu Politika Notu, 09-03.
 • Seyidoğlu, H. (2013). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama. Beta Yayıncılık: İstanbul.
 • Titeca, K. (2009). The Changing Cross-border Trade Dynamics Between NorthWestern Uganda, North-Eastern Congo and Southern Sudan. Crisis States Research Centre, Working Paper, 63.
 • Ünay S.ve Dilek Ş. (2018). Yeni Korumacılık ve Ticaret Savaşları, SETA Analiz, 228.
 • Wajda-Lichy, M. (2014). Traditional protectionism versus behind-the-border barriers in the post-crisis era: experience of three groups of countries: the EU, NAFTA and BRICS. Journal of International Studies, 7( 2), 2014, 141-151.
 • Yılmaz K. (2009). Küresel Kriz, Durgunluk ve Artan Korumacılık Eğilimi. Ekonomik Araştırma Forumu Politika Notu, 09-01.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Elif NUROGLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Semih Emre ÇEKİN
Kurum: Türk-Alman Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince570420, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {73 - 90}, doi = {10.18092/ulikidince.570420}, title = {TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {NUROGLU, Elif and ÇEKİN, Semih Emre} }
APA NUROGLU, E , ÇEKİN, S . (2020). TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (27) , 73-90 . DOI: 10.18092/ulikidince.570420
MLA NUROGLU, E , ÇEKİN, S . "TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 73-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/53643/570420>
Chicago NUROGLU, E , ÇEKİN, S . "TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 73-90
RIS TY - JOUR T1 - TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ AU - Elif NUROGLU , Semih Emre ÇEKİN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.570420 DO - 10.18092/ulikidince.570420 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 90 VL - IS - 27 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.570420 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.570420 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ %A Elif NUROGLU , Semih Emre ÇEKİN %T TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ %D 2020 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 27 %R doi: 10.18092/ulikidince.570420 %U 10.18092/ulikidince.570420
ISNAD NUROGLU, Elif , ÇEKİN, Semih Emre . "TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 27 (Nisan 2020): 73-90 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.570420
AMA NUROGLU E , ÇEKİN S . TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ. UİİİD. 2020; (27): 73-90.
Vancouver NUROGLU E , ÇEKİN S . TİCARET SAVAŞLARININ ULUSLARARASI TİCARET VE REEL EKONOMİYE ETKİSİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2020; (27): 90-73.