Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 25 - 40, 31.12.2018

Öz

Türkiye’de kadın modernleşmesi, Türk modernleşmesinin sancılı evrelerinden birisidir. İlk Türk feminist kabul edilen Halide Edib’in aksine sonraki yazarların feminist duyarlılıkları büyük oranda oryantalist bir perspektifte şekillenir. Kadın yazarların önemli bir kısmında dikkati çeken oryantalist perspektifi tartışmayı planladığımız bu çalışma bağlamında oluşturduğumuz 50 yazarlık bir listede kadın yazarların 20 tanesinin, yabancıların Türkiye’de eğitim veren okullarında lise eğitimi aldıkları görülmüştür. Kadın yazarların kadın sorunlarına ilişkin yaklaşımlarında büyük oranda indirgemeci ve seçkinci bir yaklaşım dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda, Türkiye’deki kadın yazarların eserlerindeki oryantalist yaklaşım ve nedenlerine ilişkin bir tartışma ve değerlendirme hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • Akkent, Meral, “Gerekli Bir Düzeltme”, Kadın Bakış Açısından Kadınlar, Haz: Şirin Tekeli, İstanbul, İletişim Yayınları, 1993.
 • Aktaş, Cihan, ”Feminizmin Beyaz Batılı Kadın Seçkinliği” , s.10-11. http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/insanhaklari/253.pdf.
 • Baş, M.Kevser, “Yakup Kadri’nin Romanlarını “Sosyal Kronik” Olarak Okumak Mümkün Müdür?”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 8, No 1 (2013), s.1003-1032.
 • Bora, Tanıl, Türk Sağının Üç Hali- Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslamcılık-, İstanbul, Birikim Yayınları, 2000.
 • Cindoğlu, Dilek, Women Writers And Women’s Fiction İn 1970-1985 Period Of Turkey, Yayımlanmamış Tüksek Lisans Tezi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 1986.
 • Durakbaşa, Ayşe, Halide Edib- Türk Modernleşmesi Ve Feminizm-, İstanbul, İletişim Yayınları, 2000.
 • Erol, Merve, “En Azından Başı Açık” ,http://www.radikal.com.tr/hayat/en-azindan-basi-acik-902850/.
 • Escarpit, Robert, Edebiyat Sosyolojisi, çev. Ali Türkay Yazıcı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1968.
 • Irvin, Cemil Schick, Batının Cinsel Kıyısı- Başkalıkçı Söylemde Cinsellik Ve Mekânsallık, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.
 • Kahraman, Hasan Bülent, “İçselleştirilmiş, Açık Ve Gizli Oryantalizm Ve Kemalizm”, Doğu- Batı, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2. Baskı, 2002.
 • Saktanber, Ayşe, “Türkiye’de Medya’da Kadın: Serbest, Müsait Kadın Veya İyi Eş, Fedakâr Anne”, Kadın Bakış Açısından Kadınlar, Haz: Şirin Tekeli, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995.
 • Tekeli, Şirin, “Türkiye’de Feminist İdeolojinin Anlamı Ve Sınırları Üzerine”, Feminizmi Düşünmek, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.

Works of Women Writers between Orientalism and Feminism

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 25 - 40, 31.12.2018

Öz

Modernization of women in Turkey is one of the most distressing stages of Turkish modernization. Unlike Halide Edib, who is regarded as the first Turkish feminist, recent writers developed their feminist sensitivity in an orientalist perspective substantially. In the context of this study, in which we plan to discuss the orientalist perspective that is striking about an important part of women writers, a list of 50 writers is created. It is seen that 20 out of 50 women writers got their high school education in foreign schools at Turkey. Hence, a reductionist and an elitist approach is conspicuous while women writers held women’s problems. In this context, a discussion and an evaluation concerning the orientalist approach of the works by women writers in Turkey and its reasons in this study.

Kaynakça

 • Akkent, Meral, “Gerekli Bir Düzeltme”, Kadın Bakış Açısından Kadınlar, Haz: Şirin Tekeli, İstanbul, İletişim Yayınları, 1993.
 • Aktaş, Cihan, ”Feminizmin Beyaz Batılı Kadın Seçkinliği” , s.10-11. http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/insanhaklari/253.pdf.
 • Baş, M.Kevser, “Yakup Kadri’nin Romanlarını “Sosyal Kronik” Olarak Okumak Mümkün Müdür?”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 8, No 1 (2013), s.1003-1032.
 • Bora, Tanıl, Türk Sağının Üç Hali- Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslamcılık-, İstanbul, Birikim Yayınları, 2000.
 • Cindoğlu, Dilek, Women Writers And Women’s Fiction İn 1970-1985 Period Of Turkey, Yayımlanmamış Tüksek Lisans Tezi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 1986.
 • Durakbaşa, Ayşe, Halide Edib- Türk Modernleşmesi Ve Feminizm-, İstanbul, İletişim Yayınları, 2000.
 • Erol, Merve, “En Azından Başı Açık” ,http://www.radikal.com.tr/hayat/en-azindan-basi-acik-902850/.
 • Escarpit, Robert, Edebiyat Sosyolojisi, çev. Ali Türkay Yazıcı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1968.
 • Irvin, Cemil Schick, Batının Cinsel Kıyısı- Başkalıkçı Söylemde Cinsellik Ve Mekânsallık, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.
 • Kahraman, Hasan Bülent, “İçselleştirilmiş, Açık Ve Gizli Oryantalizm Ve Kemalizm”, Doğu- Batı, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2. Baskı, 2002.
 • Saktanber, Ayşe, “Türkiye’de Medya’da Kadın: Serbest, Müsait Kadın Veya İyi Eş, Fedakâr Anne”, Kadın Bakış Açısından Kadınlar, Haz: Şirin Tekeli, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995.
 • Tekeli, Şirin, “Türkiye’de Feminist İdeolojinin Anlamı Ve Sınırları Üzerine”, Feminizmi Düşünmek, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Münire Kevser Baş> (Sorumlu Yazar)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa517446, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {25 - 40}, title = {Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri}, key = {cite}, author = {Baş, Münire Kevser} }
APA Baş, M. K. (2018). Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , UÇAK | 2018 Özel Sayısı , 25-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/44322/517446
MLA Baş, M. K. "Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri" . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 2 (2018 ): 25-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/44322/517446>
Chicago Baş, M. K. "Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 2 (2018 ): 25-40
RIS TY - JOUR T1 - Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri AU - Münire KevserBaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 40 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri %A Münire Kevser Baş %T Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri %D 2018 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Baş, Münire Kevser . "Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 2 / 2 (Aralık 2018): 25-40 .
AMA Baş M. K. Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2018; 2(2): 25-40.
Vancouver Baş M. K. Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2018; 2(2): 25-40.
IEEE M. K. Baş , "Oryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleri", Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 25-40, Ara. 2018
ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. ULİSA Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.