Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 3 Aralık 2020
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-3245 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı YBÜ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü | http://ybu.edu.tr/yulisa/


Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Ulisa, yılda iki sayı yayınlanan, uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe’dir.

Dergide, Uluslararası İlişkiler disiplininin akademik olarak ilgilendiği alanlardaki çalışmalara bilhassa öncelik verilmektedir. Ayrıca İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Hukuk, Antropoloji, Çevre ve Kent Çalışmaları veya uluslararası ilişkilere dair sosyal bir meseleyi ele alan fen ve mühendislik eserlerine de yer verilebilmektedir. Kısaca, Ulisauluslararası ilişkilerin herhangi bir boyutunu ele alan bütün makalelere açıktır.

Ulisa’nın temel yayın ilkesi, nicelikten ziyade niteliği ön plana çıkarmak, Türkçe literatürün zenginleşmesini sağlamak ve disiplinlerarası çalışmayı teşvik etmek üzerine kuruludur. Ulisa, açık erişim politikasını benimsemektedir.

Ulisa, ASOS İndeks, Research Bib ve DRJI gibi birçok dizin tarafından taranmaktadır.

Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi

e-ISSN 2602-3245 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı YBÜ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü | http://ybu.edu.tr/yulisa/
Kapak Resmi


Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Ulisa, yılda iki sayı yayınlanan, uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe’dir.

Dergide, Uluslararası İlişkiler disiplininin akademik olarak ilgilendiği alanlardaki çalışmalara bilhassa öncelik verilmektedir. Ayrıca İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Hukuk, Antropoloji, Çevre ve Kent Çalışmaları veya uluslararası ilişkilere dair sosyal bir meseleyi ele alan fen ve mühendislik eserlerine de yer verilebilmektedir. Kısaca, Ulisauluslararası ilişkilerin herhangi bir boyutunu ele alan bütün makalelere açıktır.

Ulisa’nın temel yayın ilkesi, nicelikten ziyade niteliği ön plana çıkarmak, Türkçe literatürün zenginleşmesini sağlamak ve disiplinlerarası çalışmayı teşvik etmek üzerine kuruludur. Ulisa, açık erişim politikasını benimsemektedir.

Ulisa, ASOS İndeks, Research Bib ve DRJI gibi birçok dizin tarafından taranmaktadır.

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 3 Aralık 2020