e-ISSN: 2602-3245
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. ULİSA, yılda iki sayı yayımlanan, uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe’dir.

Dergide, Uluslararası İlişkiler disiplininin akademik olarak ilgilendiği alanlardaki çalışmalara bilhassa öncelik verilmektedir. Ayrıca İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Tarih, Hukuk, Antropoloji, Çevre ve Kent Çalışmaları veya uluslararası ilişkilere dair sosyal bir meseleyi ele alan fen ve mühendislik eserlerine de yer verilebilmektedir. Kısaca, Ulisauluslararası ilişkilerin herhangi bir boyutunu ele alan bütün makalelere açıktır.

Ulisa’nın temel yayın ilkesi, nicelikten ziyade niteliği ön plana çıkarmak, Türkçe literatürün zenginleşmesini sağlamak ve disiplinlerarası çalışmayı teşvik etmek üzerine kuruludur. Ulisa, açık erişim politikasını benimsemektedir.

Ulisa, ASOS İndeks, Research Bib, DRJI ve CiteFactor gibi birçok dizin tarafından taranmaktadır.

ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. ULİSA Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.