Editörler

Prof.Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin      Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yardımcı Editörler

Araş.Gör. Gülşen Yılmaz                                 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Araş.Gör. Serhan Ünal                                      Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Araş.Gör. Tubanur Büyükçolpan                  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Yayın Kurulu

Prof.Dr. Birol Akgün

Prof.Dr. Çağrı Erhan

Prof.Dr. Ersel Aydınlı

Doç.Dr. Fatih Tayfur

Prof.Dr. Hacı Mustafa Eravcı

Prof.Dr. Musa Kazım Arıcan

Prof.Dr. Mustafa Kibaroğlu

Prof.Dr. Mehmet Seyfettin Erol

Doç.Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Ali Balcı

Dr.Öğr.Üy. Seçkin Köstem

Doç.Dr. Barış Özdal

Doç.Dr. Senem Aydın Düzgit

Prof.Dr. Emre İşeri

Dr.Öğr.Üy. Steven Morewood

Doç.Dr. Giray Sadık

Prof.Dr. Şener Aktürk

Prof.Dr. Hasan Ali Karasar

Prof.Dr. Şükrü Hanioğlu

Prof.Dr. Hüseyin Bağcı

Prof.Dr. Tafiq Necefli

Prof.Dr. İrade Bağırova

Prof.Dr. Tayyar Arı

Prof.Dr. Mehmet Seyfettin Erol

Doç.Dr. Toğrul İsmayıl

Doç.Dr. Mehmet Akif Okur

Prof.Dr. Yaqup Mahmudov

Prof.Dr. Mustafa Aydın

Prof.Dr. Yusuf Sarınay

Doç.Dr. Pınar İpek

Prof.Dr. Ziya Öniş