Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 145 - 169 2019-12-31

Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri
China’s Construction of the Normative Power in the Context of the Belt and Road Initiative and Turkey-China Relations

Emrah YILDIRIMÇAKAR [1]


Kuşak ve Yol Girişimi, son yıllarda Çin Dış Politikasının en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Bu girişimle Çin, “Kazan Kazan” stratejisi bağlamında Kuşak üstünde yer alan ülkelere büyük ekonomik ve altyapı işbirliği vadetmektedir. Çin’in bu işbirliği sürecinde tarafları nasıl razı ettiği ve bu ikna sürecinin, normatif güç ile nasıl bir ilişkiye sahip olduğu incelenmeye değer bulunmaktadır. Bu çalışma, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile elde etmek istediği siyasi ve ekonomik çıkarların normatif güç ile olan ilişkisini, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde gelişen Türkiye-Çin ilişkilerini incelemektedir. Ayrıca, bu çalışma Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB), Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİO)’ya üyeliği ile enerji ilişkileri bağlamında gelişen Türkiye-Çin ilişkilerinde kat edilen mesafenin anlaşılması, iki ülke arasındaki tehdit ve fırsatların analiz edilmesi ve iki ülkenin hangi konularda, ne kadar stratejik bir işbirliği geliştirmeye yaklaştıklarını göstermesi açısından önem arz etmektedir.
The Belt and Road Initiative has become one of the most important topics in the Chinese Foreign Policy. In the context of the “Win Win” strategy, China provides great economic and infrastructure cooperation to the countries on the belt. It is important to examine how China satisfies these parties and what is the interrelation between the persuasion process and normative power. This article studies the relevance of the normative power and China’s political and economic interests that China aimed to abtain with the Belt and Road Initiative and the developing relations between Turkey and China in the context of Belt and Road Initiative. In addition, this study is also important for analyzing and understanding of Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), the process of Turkey’s accession to Shanghai Cooperation Organization (SCO), energy based relations between Turkey and China, understanding the opportunities and challenges of these two countries, how and in what fields Turkey and China have approached to develop a strategic cooperation.
 • Alperen, Ümit, “Bir Kuşak Bir Yol: Çin Karakteristiği ile Küreselleşme”, Karar, 20 Mayıs 2017,http://www.karar.com/gorusler/bir-kusak-bir-yol-cin-karakteristigi-ile-kuresellesme-487431#, (Erişim Tarihi 24 Şubat 2019).
 • Acar, Avni Zafer, “Tek Kuşak, Tek Yol Projesine Bir de Bu Açıdan Bakalım”, 15 Mayıs 2017, http://www.ekonomiyontem.com.tr/yazarlar/doc-dr-avni-zafer-acar/tek-kusak-tek-yol-projesine-bir-de-bu-acidan-bakalim/39/ (Erişim Tarihi: 25 Ekim 2019)
 • Bang, Jiun, “Why So Many Layers? China’s “State-Speak” and Its Classification of Partnerships” Foreign Policy Analysis, Cilt 13, 2017.
 • Chhibber, Ajay, “China’s One Belt One Road Strategy:
The New Financial Institutions and India’s Options”, Institute for International Economic Policy, Working Paper Series, Cilt 7, 2017.
 • Çeviköz, Ünal, “Turkey in a Reconnecting Eurasia, Jeffrey Mankoff (der.), Foreign Economic and Security Interests”, Center for Strategic & International Studies, Nisan, 2016.
 • Çolakoğlu, Selçuk, “China’s Belt and Road Initiative and Turkey’s Middle Corridor: A Question of Compatibility”, 29 Ocak 2019, https://www.mei.edu/publications/chinas-belt-and-road-initiative-and-turkeys-middle-corridor-question-compatibility (Erişim Tarihi 23 Şubat 2019).
 • Çolakoğlu, Selçuk, “Turkey-China Relations: From Strategic Cooperation to Strategic Partnership” Middle East Institute, 20 Mart, 2018, https://www.mei.edu/publications/turkey-china-relations-strategic-cooperation-strategic-partnership, (Erişim Tarihi 20 Temmuz 2019).
 • Davutoğlu, Ahmet, “Rekabet Değil İşbirliği Coğrafyası İstiyoruz”, Stratejik Düşünce Dergisi, Kasım, 2010.
 • Diez, Thomas, “Normative Power as Hegemony”, Cooperation and Conflict, Cilt 48, No 2, 2013.
 • Duran, Hasan ve Nyambayar Purevsuren, “The Central Asia Policy of China in Line with Security, Energy and Market”, Journal of Social Sciences, Afro-Avrasya Özel Sayısı, Aralık 2016.
 • Dünya Gazetesi, “Türkiye ile Çin arasındaki Ticaret Hacmi Arttırılacak”, 04 Kasım 2016 https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-ile-cin-arasindaki-ticaret-hacmi-arttirilacak-haberi-336648, (Erişim Tarihi 8 Şubat 2017).
 • Eren, Erdem, “Shanghai Cooperation Organization and Future Perspective in Turkish Foreign Policy” Strategic Public Management Journal, Cilt 3, No 5, 2017.
 • Forsberg, Tuomas, “Normative Power Europe, Once Again:
A Conceptual Analysis of an Ideal Type”, Journal of Common Market Studies, Cilt 49. No 6, 2011.
 • Güneş , Murat Tezcür ve Alexandru Grigorescu, “Activism in Turkish Foreign Policy: Balancing European and Regional Interests” International Studies Perspectives, No 15, 2014.
 • Holbig, Heike, “Whose New Normal? Framing the Economic Slowdown under Xi Jinping”, Journal of Chinese Political Science, Cilt 23, No 3, 2018.
 • Janusch, Holger, “Normative Power and the
Logic of Arguing: Rationalization of Weakness or Relinquishment of Strength?” Cooperation and Conflict, Cilt 51, No 4, 2016.
 • Kadılar, Rıza ve Erkin Ergüney, “One Belt One Road Initiative: Perks and Chalenges for Turkey”, Turkish Policy Quarterly, Cilt 16, No 2, 2017.
 • Karadeniz, Tulay ve Ece Toksabay, “China's Envoy Says Turkish Uighur Criticism Could Hit Economic Ties”, Reuters, 1Mart, 2019 https://www.reuters.com/article/us-china-turkey-xinjiang/chinas-envoy-says-turkish-uighur-criticism-could-hit-economic-ties-idUSKCN1QI4C0 (Erişim Tarihi 4 Mart 2019).
 • Karagöl, Erdal Tanas, “Modern İpek Yolu Projesi”, (SETA), Perspective, Sayı 174, Mayıs 2017.
 • Kavalski, Emilian, “The Struggle for Recognition of Normative Powers: Normative Power Europe and Normative Power China in Context”, Cooperation and Conflict, Cilt 48, No 2, 2013.
 • Kuo, Lily ve Niko Kommenda, “What is China's Belt and Road Initiative”, The Guardian, 30 Temmuz 2018, https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2018/jul/30/what-china-belt-road-initiative-silk-road-explainer (Erişim Tarihi 28 Kasım 2018).
 • Liu, Yue, “Turkey to Strengthen Cooperation under B&R Initiative”, 2017-05-14, Xinhua News Agency, https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/13223.htm, (Erişim Tarihi 20 Kasım 2018).
 • Manners, I., “The Concept of Normative Power in World Politics”, Danish Institute for International Studies, May, 2009, P.2-4, https://www.jstor.org/stable/resrep13211, (Erişim Tarihi 24 Şubat 2019).
 • Melissen, Jan, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York, Palgrave Macmillan, 2005.
 • Milliyet Gazetesi, “Hong yang, Bir Kuşak Bir Yol Zirvesinin Detaylarını Paylaştı”, http://www milliyet. com.tr/cin-buyukelcisi-hongyang-bir-kusak-bir-ankara-yerelhaber-2028150/, (Erişim Tarihi 6 Ocak 2018).
 • Nye, Joseph, Soft Power, New York, Public Affairs, 2004.
 • Reeves, Jeffrey, “China’s Silk Road Economic Belt Initiative: Network and Influence Formation in Central Asia”, Journal of Contemporary China, Şubat, 2018.
 • Reuters, “Turkey Promises to Eliminate Anti-China Media Reports”, 3 August 2017, https://www.reuters.com/article/ us-china-turkey-idUSKBN1AJ1BV, (Erişim Tarihi 8 Mayıs 2018).
 • Rothman, Steven B, “Revising the Soft Power Concept: What are the Means and Mechanisms of Soft Power”, Journal of Political Power, Cilt 4, No 1, 2011.
 • Roy, Allison, “Protective Integration and Security Policy Coordination: Comparing the SCO and CSTO” The Chinese Journal of International Politics, Cilt 11, No 3, 2018.
 • Sabah Gazetesi, “Kuşak ve Yol Projesi Çin ile Ortak Rüya mı?”, 3 Temmuz 2019, https://www.sabah.com.tr/ gundem/2019/07/03/kusak-ve-yol-projesi-cin-ile-ortak-ruyamiz (Erişim Tarihi 20 Temmuz 2019).
 • Sarıkaya, Muharem, “Binali Yıldırım ile Pekin Gezisi/Uygur hassasiyeti”, Habertürk, 5 Aralık 2018, https://ww w.haberturk.com/her-bolgeden-bir-belediye-mhpye-2248291, (Erişim Tarihi 10 Aralık 2018).
 • Shapiro, Jacob L., “One Belt, One Road, No Dice, China’s Ambitious Infrastructure Plans have a Long Way to Go to Become a Game- Changer”, Geopolitical Futures, January, 2017
 • Shih, Gerry, “Uighurs Fighting in Syria Take Aim at China”, AP Exclusive, 23 Aralık 2017, https://www.apnews.com/79d6a427b26f4eeab226571956dd256e, (Erişim Tarihi 20 Şubat 2019).
 • Siddiqui, M.S. M.S., “OBOR to Propel China to Global Leadership”, Financial Express, Cilt 24, No 192, 2017.
 • Tian, Jinchen, “One Belt and One Road: Connecting China and the World”, Global Infrastructure Initiative, Voices on infrastructure, Cilt 6, 2016.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Türkçe Genel Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_gts&arama=gts&kelime=güç, (Erişim Tarihi 24 Şubat 2019).
 • Tuncel, Cem Okan, “Bir Kuşak Bir Yol: 21. Yüzyılın En Büyük Kalkınma Projesi”, 15 Mayıs 2017, http://www.criturk.com/haber/ozel-haber/bir-kusak-bir-yol-21-yuzyilin-en-buyuk-kalkinma-projesi-25859, (Erişim Tarihi 18 Şubat 2018).
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin Çok Taraflı Ulaştırma Politikası”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-cok-tarafli-ulastirma-politikasi.tr.mfa (Erişim Tarihi 29.07.2019)
 • Ünay, Sadık, “Bir Kuşak Bir yol ve Stratejik Açıdan Türkiye- Çin İlişkileri”, Kriter Dergisi, Sayı 2, No 14, 2017.
 • Xue, Li, Belt and Road Initiative: The Analysis of Chinese and Foreigners, Beijing, Chinese Social Science Press, 2017.
 • Xue, Jingjing, “China-Turkey relations in the context of the Belt and Road Initiative”, Law and Society, July, 2017.
 • Wang, Lily, “China & Turkey, Strong Cooperation under the Belt and Road Initiative, An Exclusive Interview with Ali Murat Ersoy, Ambassador of The Republic of Turkey”, China’s Foreign Trade, No 3, 2017.
 • Yagci, Mustafa, “Rethinking Soft Power in Light of China’s Belt and Road Initiative”, Uluslararasi İlişkiler, Cilt 15, No 57, 2018.
 • Yavilioğlu, Cengiz, “Çin Öncülüğünde Yeni Bölgesel Finansal Mimari Oluşturma Çabaları: Tek Kuşak-Tek Yol Projesi” Maliye Dergisi, Sayı 170, Ocak-Haziran, 2016.
 • Yeni Şafak Gazetesi, “Erdoğan: Virgül değil Nokta Mesabesinde”, 12 Mayıs 2017, https://www.yenisafak. com/gundem/erdogan-virgul-degil-nokta-mesabesinde-2656900. (Erişim Tarihi 25 Aralık 2018).
 • Yıldırımçakar, Emrah, “The Belt and Road Initiative and the Opportunities and Challenges of Developing Sino-Turkish Relations”, Ankara International Journal of Social Sciences AUSBD, Cilt 2, Sayı 3, 2019.
 • Yıldırımçakar, Emrah, “BRI and an Outlook of Turkey-China Relations”, International Social Sciences Studies Journal, Cilt 5, No 40, 2019.
 • Yılmaz, Salih, “TANAP Projesi, Türk Akımı Projesine Rakip mi yoksa Avantaj mı? ”, 27 Haziran 2018,http://www.rusen.org/rusen-analiz-prof-dr-salih-yilmaz-tanap-projesi-turk-akimi-projesine-rakip-mi-yoksa-avantaj-mi/(Erişim Tarihi 6 Eylül 2019).
 • Yu, Hong, “Motivation Behind China’s ‘One Belt, One Road’ Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank”, Journal of Contemporary China, Cilt 26, No 105, 2017.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm İçindekiler
Yazarlar

Yazar: Emrah YILDIRIMÇAKAR
Kurum: Nankai Üniversitesi
Ülke: China


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa667692, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {YBÜ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {145 - 169}, doi = {}, title = {Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri}, key = {cite}, author = {YILDIRIMÇAKAR, Emrah} }
APA YILDIRIMÇAKAR, E . (2019). Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , 3 (2) , 145-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/51462/667692
MLA YILDIRIMÇAKAR, E . "Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 (2019 ): 145-169 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/51462/667692>
Chicago YILDIRIMÇAKAR, E . "Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 (2019 ): 145-169
RIS TY - JOUR T1 - Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri AU - Emrah YILDIRIMÇAKAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 169 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri %A Emrah YILDIRIMÇAKAR %T Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri %D 2019 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIRIMÇAKAR, Emrah . "Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 145-169 .
AMA YILDIRIMÇAKAR E . Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2019; 3(2): 145-169.
Vancouver YILDIRIMÇAKAR E . Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2019; 3(2): 169-145.