Kitap İncelemesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İslâm Medeniyetinin Yitik Mirası Harezm Me’mun Akademisi

Yıl 2019, Cilt 28, Sayı 2, 555 - 560, 27.12.2019

Öz

Kitap önsöz, giriş, iki bölüm, değerlendirme, resimler ve kaynakça kısmından oluşmaktadır. Celal, önsözde bir bölgenin gelişmişlik durumunun ortaya koyduğu medeniyet ve yetiştirdiği bilginlerin niteliği ile paralellik arz edeceğini belirtmektedir. Bu ifadelerden sonra Maverâünnehir ve Harezm bölgelerinin günümüzde Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer aldığı bilgisini vermektedir. Celal, giriş kısmında çalışmasında kullandığı kaynakların tanıtımını yapmakta ve doğrudan Harezm Me’mun Akademisi’ni konu alan çalışmaların olmaması hasebiyle ekseriyetle ikincil kaynakları kullandığını söylemektedir. Birincil kaynaklar olarak Edvard Rtveladze’nin editörlüğünde hazırlanan “Harezm Me’mun Akedemisi”, B.A. Abdulhalimov’un editörlüğünde “Harezm Me’mun Akedemisi” gösterilmekte ve eser yazılırken bunlardan çok istifade edildiği ifade edilmektedir

Kaynakça

  • Vahit CELAL, İslâm Medeniyetinin Yitik Mirası Harezm Me’mun Akademisi, Araştırma Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Kitap ve Bilimsel Toplantı Değerlendirmeleri
Yazarlar

Murat BIYIKLI (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-3432-3727
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 28, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Bıyıklı, Murat . "İslâm Medeniyetinin Yitik Mirası Harezm Me’mun Akademisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 28 / 2 (Aralık 2019): 555-560 .