Görüş Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kötülük Problemini Anlamada Yapılan Hatalar Üzerine Bazı Mülahazalar

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 44, 06.08.2020

Öz

Bu makalede, kötülük probleminin değerlendirilmesinde yapılan başlıca hataları kendi bakış açımıza göre ortaya koyabilmeyi amaçlıyoruz. Kısaca; “âlemde kötülüğün, iyi ve kudretli bir Tanrının varlığı ile beraber nasıl olup ta bir arada bulunabildiğini” sorgulama düşüncesi olarak tanımlayabileceğimiz kötülük problemi, gerek teistlerin gerekse ateistlerin çokça üzerinde durdukları bir sorundur. Konu teistler açısından; hem kendi varoluşsal soru(n)larından birisi olduğu için, hem de –belki de çoğu zaman- inancına yönelik bu noktadan çokça eleştiriye muhatap olduğu için önemli olduğu gibi, ateistler açısından da teizmin karşısındaki en önemli fikri dayanaklarından birisi olması hasebiyle önemlidir. Bu problemde teizm birçok noktadan eleştirilmiş ve bu eleştirilere de birçok farklı cevaplar verilmiştir. Biz de bu makalede, kendi bakış açımızdan bu genel eleştirilere, yaptıklarını düşündüğümüz hataları göstererek bir cevap verme çabası sergileyeceğiz. Konunun, tabiatı itibariyle tüketilmesi ve sonlandırılması mümkün gözükmediği için, elbette ki bizim de ona son noktayı koyma gibi bir iddiamız yoktur. Bu çalışmamızın naçizane bir anlama gayreti olduğunu belirtmek isteriz.

Kaynakça

 • Alt, Peter-Andre. Karanlık Ruhun Arkeolojisi: İçimizdeki Kötülük. trans. Sabir Yücesoy. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2016.
 • Aydın, Mehmet S. Din Felsefesi. Ankara: Selçuk Yayınları, 3rd Ed., 1992.
 • Cevizci, Ahmet. Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 4th Ed., 2000.
 • Hume, David. Din Üstüne. trans. Mete Tunçay. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 3rd Ed., 1995.
 • Kiriş, Nurten. “Tarihsel Olarak Kötülük Problemi ve Çözüm Yolu Olarak Teodise.” FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2008), 81–96.
 • Manafov, Rafiz. John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007.
 • Neiman, Susan. Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy. Princeton: Princeton University Press, 2015.
 • Özalp, Hasan. “Tanrı Hakkında Konuşa(ma)mak: Plotinus’da Negatif Teoloji.” Turkish Studies 10/2 (2015), 735–748.
 • Şener, Habib. “David Hume’un Tanrı Anlayışı ve Antropomorfizm Eleştirisi.” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2017), 241–269.
 • Topaloğlu, Aydın. “Kötülük Problemi.” Din Felsefesi. ed. Latif Tokat. 233–249. Ankara: Bilay Yayınları, 2018.
 • Weber, Alfred. Felsefe Tarihi. trans. H. Vehbi Eralp. İstanbul: Sosyal Yayınları, 5th Ed., 1993.
 • Yaran, Cafer Sadık. Kötülük ve Theodise. Ankara: Vadi Yayınları, 1997.
 • Yasa, Metin. Tanrı ve Kötülük. Ankara: Elis Yayınları, 2016.
 • Yazoğlu, Ruhattin. “Antropomorfizm ve Hıristiyanlık.” Ekev Akademi Dergisi 1/2 (1998), 259–273.
 • Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Anlamı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1990.

Some Considerations on Mistakes in Understanding the Problem of Evil

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 44, 06.08.2020

Öz

In this article, we aim to reveal the common mistakes made in the evaluation of the problem of evil from our perspective. Briefly, the problem of evil, which can be defined as “how evil can coexist with the existence of a good and almighty God”, is a problem that both theists and atheists might relate. The subject is important for theists because it is one of their existential questions and problems, and, perhaps, most of the time, it is the subject of criticism of their beliefs. It is important for atheists as it is one of the most important intellectual grounds against theism. In this problem, the theism has been criticized from many points and many different answers have been given to these criticisms in this article, we will try to respond to these general criticisms from our perspective by showing the errors. considering the vast scope of the evil problem, this research is no means conclusive on the matter. It is our hope to contribute to the debate to make the problem of evil clearer for those who are interested in the topic. 

Kaynakça

 • Alt, Peter-Andre. Karanlık Ruhun Arkeolojisi: İçimizdeki Kötülük. trans. Sabir Yücesoy. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2016.
 • Aydın, Mehmet S. Din Felsefesi. Ankara: Selçuk Yayınları, 3rd Ed., 1992.
 • Cevizci, Ahmet. Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 4th Ed., 2000.
 • Hume, David. Din Üstüne. trans. Mete Tunçay. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 3rd Ed., 1995.
 • Kiriş, Nurten. “Tarihsel Olarak Kötülük Problemi ve Çözüm Yolu Olarak Teodise.” FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2008), 81–96.
 • Manafov, Rafiz. John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007.
 • Neiman, Susan. Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy. Princeton: Princeton University Press, 2015.
 • Özalp, Hasan. “Tanrı Hakkında Konuşa(ma)mak: Plotinus’da Negatif Teoloji.” Turkish Studies 10/2 (2015), 735–748.
 • Şener, Habib. “David Hume’un Tanrı Anlayışı ve Antropomorfizm Eleştirisi.” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2017), 241–269.
 • Topaloğlu, Aydın. “Kötülük Problemi.” Din Felsefesi. ed. Latif Tokat. 233–249. Ankara: Bilay Yayınları, 2018.
 • Weber, Alfred. Felsefe Tarihi. trans. H. Vehbi Eralp. İstanbul: Sosyal Yayınları, 5th Ed., 1993.
 • Yaran, Cafer Sadık. Kötülük ve Theodise. Ankara: Vadi Yayınları, 1997.
 • Yasa, Metin. Tanrı ve Kötülük. Ankara: Elis Yayınları, 2016.
 • Yazoğlu, Ruhattin. “Antropomorfizm ve Hıristiyanlık.” Ekev Akademi Dergisi 1/2 (1998), 259–273.
 • Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Anlamı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1990.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdullah PAKOĞLU> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI
0000-0002-1584-4164
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 13 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 4 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Pakoğlu, Abdullah . "Some Considerations on Mistakes in Understanding the Problem of Evil". ULUM 3 / 1 (Ağustos 2020): 35-44 .