Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 432 - 441 2019-06-30

Detection of Luminance Level Tolerance in Tunnel Lighting Systems by Maintenance Factor
Tünel Aydınlatma Sistemlerinde Aydınlık Düzeyi Toleransının Bakım Faktörüne Göre Saptanması

Mehmet Sait CENGİZ [1]


In this study, the effect of maintenance factor in tunnel lighting systems which are continuously working throughout the day has been investigated in simulation environment. The main parameters that constitute the maintenance factor are explained and calculated as the pollution factor in such parameters. It is understood that the performance factor of continuous tunnel lighting diminishes the factor of maintenance factor and it is seen that detailed maintenance factor should be used instead of standard maintenance factor. During the first installation of the tunnel, the calculated E% value should be added to other effects that cause performance loss and the maintenance factor calculation should be made. By performing these operations in simulation environment, the results of standard maintenance factor and detailed factor have been compared and the results have been evaluated.

Bu çalışmada gün boyunca sürekli olarak çalışan tünel aydınlatma sistemlerinde bakım faktörünün etkisi simülasyon ortamında incelenmiştir. Bakım faktörünü oluşturan temel parametreler anlatılarak bu parametrelerinde kirlilik gibi parametrelerin bakım faktörü hesabına katılması gerektiği hesaplamalı olarak ortaya konulmuştur. Sürekli devrede olan-çalışan tünel aydınlatmasında meydana gelen performans kayıplarının, bakım faktörü çarpanını küçültüğü anlaşılmış olup, standart bakım faktörü yerine detaylandırılmış bakım faktörünün kullanılması gerektiği görülmektedir. Buna göre tünel aydınlatmasının ilk kurulumu esnasında hesaplanan %E değerine performans kaybına neden olan diğer etkilerde eklenerek bakım faktörü hesabı yapılmalıdır. Bu işlemler simülasyon ortamında yapılarak Standart bakım faktörü ve detaylandırılmış bakım faktörü sonuçları karşılaştırılarak, ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.

 • Arı, D., Çıbuk, M., Ağgün, F. (2017) Effect of relay-priority mechanism on multi-hop wireless sensor networks, Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 7, 2, pp. 145–153.
 • Cengiz MS., A Simulation and Design Study for Interior Zone Luminance In Tunnel Lighting, Light & Engineering. (In press)
 • Cengiz MS., & Cengiz Ç., Numerical Analysis and An Application Study On Maintenance Factor In Tunnel Lighting, Journal of Engineering and Technological Sciences.(In press)
 • Cengiz Ç., Cengiz M.S., Yurci Y., Kaynaklı M., Parlakyıldız Ş., İlcihan Z., (2017) Realization of warming in LED lighting, Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE), 12(6), 83-85.
 • Cengiz Ç., Kaynaklı M., Gencer G., Eren M., Yapici İ., Yildirim S., Cengiz MS., Selection Criteria and Economic Analysis of LEDs, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology Bitlis Book of Abstracts, October 27-29, 2017, Bitlis
 • Cengiz, M.S., Mamiş, M.S. (2015) Price-efficiency relationship for photovoltaic systems on a global basis, International Journal of Photoenergy, Vol. 2015, No. 1, pp. 1-12.
 • Cengiz, M.S., Mamiş, M.S., Yurci, Y. (2018) Providing electrical power increase by stimulating temperature difference at low temperatures in Stirling motors, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 36,. 1, pp. 86-97.
 • CIE, “CIE 154-The Maintenance of Outdoor Lighting Systems, 2003.
 • CIE Technical Report–88–2004. “Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses [R] ”, 2004.
 • CREE, SSL Design Processes/Considerations, 2009. Available from:www.cree.com ABD, (Accessed 09.09.2017).
 • Eren, M., Kaynaklı, M., Yapici, I., Gencer, G., Yurci, Y., Cengiz, Ç. Numerical Analysis of Maintanance Factor for Tunnel and Road In Solid State Lighting”, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, October 27-29, 2017. Bitlis.
 • Gencer, G., Eren, M., Yildirim, S., Kaynaklı, M., Palta, O., Cengiz, M.S., Cengiz, Ç. Numerical Approach to City Road Lighting Standards, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, October 27-29, 2017, Bitlis
 • Gil-Martín, L.M., Gómez-Guzmán, A., Peña-García, (2015) Use of diffusers materials to improve the homogeneity of sunlight under pergolas installed in road tunnels portals for energy savings, Tunnel Undergr. Space Technol. 48, 1, pp.123–128.
 • Güler Ö. & Onaygil S., (2002) The effect of luminance uniformity on visibility level in road lighting, Lighting Research Technology, 35: 199-215.
 • IEC 62717, (2014) LED module for general lighting. Performance requirements, 2014
 • IEC 62722-1, (2014) Luminaire performance–Part 2-1 : Particular requirements for LED luminaries, 2014
 • Master Son-T Apia Plus–Xtra, HPS-100, (2018) Available online at: http://www.lighting.philips.com/main/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/son-highpressure-sodium/master-son-t-apia-plusxtra/92815021_EU/product, (Accessed on 09.05.2018).
 • Onaygil, S., (1998) Yol aydınlatma projelerinde yol sınıfının belirlemesinin önemi, Kaynak Elektrik Dergisi, 12: 125-132.
 • Onaygil S., (2007) TEDAŞ Genel Müdürlüğü Meslek İçi Eğitim Semineri-Gölbaşı Eğitim Tesisleri, Yol aydınlatma Semineri 23-24 Ocak 2007.
 • Onaygil S., (2007) TEDAŞ Genel Müdürlüğü Meslek İçi Eğitim Semineri, TEDAŞ Basımevi, Ankara, 1-70.
 • Özkaya, M., (1994) Aydınlatma Tekniği, Birsen Yayınevi, İstanbul, 91.
 • Protek Company Catalog, 2017. Available from: http://www.protekproje.com/downloads/ProtekProjeCompanyCatalogTR.pdf, (Accessed on 09.05.2018).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3029-3388
Yazar: Mehmet Sait CENGİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Cengi̇z, M . (2019). Tünel Aydınlatma Sistemlerinde Aydınlık Düzeyi Toleransının Bakım Faktörüne Göre Saptanması . International Journal of Engineering Research and Development , 11 (2) , 432-441 . DOI: 10.29137/umagd.473926