Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 38 - 49 2019-08-09

NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ
INVESTIGATION 3D DIMENSIONAL IN ANSYS PACKAGE SOFTWARE OF NITRONIC 60 MODEL STEEL

Semih TAŞKAYA [1] , Selim TAŞKAYA [2]


Bu çalışmada, 1000x1000 mm boyutlarında 10 mm çapa sahip silindirik Nitronic 60 model çelik malzemesi 3D boyut olarak tasarlandı. Model çelik hacme bir mesh ara yüzey tabakası tanımlanarak mekanik dağılımın yayılması sağlanır. Oluşturulan model hacme dik eksen koordinat yönünde ve aynı model hattındaki orta eksene 10000 N/mm2 basınç etkisiyle eksenel yer değiştirme analizleri yapıldı. Yapılan analizler sonucunda Nitronic 60 model çeliği yer değiştirmelerinin eksenler arasındaki mesafeye göre artış ve azalış şeklinde değişim gösterdiği gözlemlendi. Dik eksen koordinat yönünde oluşan vektörel ve eksenel değiştirmelerin model çeliğindeki orta eksene göre artış gösterdiği incelendi.  

In this study, the cylindrical Nitronic 60 model steel material with a diameter of 1000x1000 mm and a diameter of 10 mm was designed as a 3D dimension. A mesh interface layer is defined to the model steel volume so that the mechanical distribution is spread. Axial displacement analyzes were performed with the effect of 10000 N/mm2 pressure on the center axis perpendicular to the model volume and the middle axis in the same model line. As a result of the analyzes, it was observed that the Nitronic 60 model steel displacements change in the form of increase and decrease according to the distance between the axes. It was examined that the vector and axial changes occurring in the coordinate direction of the vertical axis increased with respect to the middle axis of the model steel.  

 • [1] Figes Engineering, http://www.figes.com.tr/english/ansys/ansys.php, (Son Erişim Tarihi: 16 Mart 2019).
 • [2] Hsu T, Sınha D.K. Computet Aided Design: An Integrated Approach. West Publishing Company, St Paul, 1992.
 • [3] Birçelik Paslanmaz Çelik Tic.A.Ş. https://bircelik.com/tr/kategori/nitronic-60 , (Son Erişim Tarihi: 17 Mart 2019).
 • [4] Bozhong Metal Group Co., Ltd. http://www.bzmetal.com/product_detail/nitronic-60/s21800/alloy-218-sheet/bar/pipe-15145253369360959.html , (Son Erişim Tarihi: 17 Mart 2019).
 • [5] MatWebMaterial,http://www.matweb.com/search/datasheettext.aspx?matguid=267b612f142c4baf97adfcfcc85b4b99 , (Son Erişim Tarihi: 17 Mart 2019).
 • [6] Kaymaz K, Zengin B, Aşkın M, Taşkaya S. Sandviç Kompozit Tabakalarında Mekanik Gerilmelerin Basınca Bağlı Olarak Ansys Yazılımı İle İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (CMES 2018 Sempozyum Ek sayısı), pp. 79-93, 2018.
 • [7] Gür A.K, Taşkaya S, Katı N, Yıldız T. 3D Kafes Çatı Modelinin Ansys Yöntemiyle Mekanik Gerilmelerinin İncelenmesi. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17). Nevşehir, pp. 11-15, 2017.
 • [8] Gür A.K, Taşkaya S, Yıldız T, Katı N. Metal Matrisli Kompozit Malzemelerde Sıcaklığın Etkisiyle Sürünme ve Elastik Özelliklerin Ansys Yöntemiyle İncelenmesi. 2nd International Conference on Material Science and Technology İn Cappadocia (IMSTEC’17). Nevşehir, pp. 171-177, 2017.
 • [9] Taşkaya S. Zengin B, Kaymaz K. Investigation of Force and Moment Effect of St 37 and St 70 Roof Lattice Steels In Ansys Program. Middle East Journal Of Science, 4 (1): 23-35, 2018.
 • [10] Taskaya S., Taskaya S. Investigation of Static Structure Effect According to Axial Coordinates by Using Finite Element Method in Ansys Workbench Software of AISI 310 Austenitic Stainless Cylindrical Model Steel. International Journal of Scientific Engineering and Science, 2(11): 65-70, 2018.
 • [11] Taşkaya S. St 37 Çeliğinin Ansys Programında Basınca Bağlı Olarak Mekanik Gerilmelerin İncelenmesi. The Journal of International Manufacturing and Production Technologies, 1(1): 39-46, 2017.
 • [12] Taşkaya S. Investigation of Mechanical and Elastic Stresses In Ansys Program By Finite Elements Method of 3D Lattice Roof Model. Mugla Journal of Science and Technology, 4 (1): 27-36, 2018.
 • [13] Taskaya S., Taskaya S. Investigation of Static Structure Effect According to Axial Coordinates by Using Finite Element Method in Ansys Workbench Software of AISI 310 Austenitic Stainless Cylindrical Model Steel. International Journal of Scientific Engineering and Science, 2(11): 65-70, 2018.
 • [14] Taskaya S., Taskaya S. Mapping of Stress Distributions of Hangar Roof Systems in Ansys Software. International Journal of Advance Engineering and Research Development, 6(2): 82-89, 2019.
 • [15] Taskaya, S., Gur, A. K., Orhan, A. Joining of Ramor 500 Steel by Submerged Welding and its Examination of Thermal Analysis in Ansys Package Program. Thermal Science and Engineering Progress, 11: 84-110, 2019.
 • [16] HighPerformanceAlloys,Inc.,https://www.hpalloy.com/Alloys/descriptions/NITRONIC60.aspx , (Son Erişim Tarihi: 17 Mart 2019).
 • [17] Austral Wright Metals, https://www.australwright.com.au/stainless-steel-nitronic-60-uns-s21800/ , (Son Erişim Tarihi: 17 Mart 2019).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1524-4537
Yazar: Semih TAŞKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ/Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4290-3684
Yazar: Selim TAŞKAYA
Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama, 08100, Artvin
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { umufed543676, journal = {Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2927}, address = {}, publisher = {Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {38 - 49}, doi = {}, title = {NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Taşkaya, Semih and Taşkaya, Selim} }
APA Taşkaya, S , Taşkaya, S . (2019). NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ . Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 38-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/umufed/issue/47865/543676
MLA Taşkaya, S , Taşkaya, S . "NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ" . Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 (2019 ): 38-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umufed/issue/47865/543676>
Chicago Taşkaya, S , Taşkaya, S . "NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ". Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 (2019 ): 38-49
RIS TY - JOUR T1 - NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ AU - Semih Taşkaya , Selim Taşkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 49 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-2927 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ %A Semih Taşkaya , Selim Taşkaya %T NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ %D 2019 %J Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2687-2927 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Taşkaya, Semih , Taşkaya, Selim . "NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ". Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 / 1 (Ağustos 2019): 38-49 .
AMA Taşkaya S , Taşkaya S . NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ. UMÜFED. 2019; 1(1): 38-49.
Vancouver Taşkaya S , Taşkaya S . NITRONIC 60 MODEL ÇELİĞİNİN ANSYS PAKET YAZILIMINDA 3D BOYUTSAL İNCELENMESİ. Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 1(1): 38-49.