Amaç ve Kapsam

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kültürel Miras Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör (meçhul) hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, Nikart ve UNIMUSEUM’ın resmi yayınıdır ve Aralık ve Haziran aylarında altı ayda bir yayınlanmaktadır. UNIMUSEUM dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, NIKART ve International University Museums Association Platform’nun resmi yayınıdır. Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Üniversite Müzeleri ve Koleksiyonlarına yönelik, özgün metinleri müzecilik çalışmalarının tüm alanlarında en yüksek bilimsel düzeyde yayınlayarak alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergide etik ilkelere uygun olarak hazırlanmış orijinal araştırma, derleme ve inceleme makaleleri yayınlanır. Derginin içeriği müze çalışmaları ve kültürel miras alanları, üniversite müzeleri, müze yönetimi, müze eğitimi, müze planlaması, müze teknolojisi, müze pazarlaması, kültürel miras alanları, koleksiyonlar, arşivler ile müzecilik alanında yapılan bu başlıklarla sınırlı olmayan tüm çalışmalar dergimizin yayın politikaları kapsamında değerlendirilmektedir. Derginin hedef kitlesi, üniversite müzelerinin tüm disiplinlerinde çalışan ve ilgilenen uzmanları, müzecileri, müze araştırmacılarını ve profesyonelleri içermektedir.